Volebný prieskum k prezidentským voľbám – marec 2024

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických prezidentských volieb v čase zberu dát. Volebný model od NMS, ktorého zadávateľom je Denník SME, vychádza raz mesačne.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnutí prezidentskí kandidáti, ktorých voliči plánujú voliť, ale aj tí, ktorých voľbu ešte zvažujú. Vo výpočte sa zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliťmiera istoty voliť daného kandidáta.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Komentuje Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia

Výsledky marcového volebného modelu potvrdzujú tesný súboj medzi dvoma najväčšími favoritmi. V obidvoch kolách je rozdiel medzi nimi na úrovni štatistickej odchýlky a preto nie je možné jednoznačne určiť, ktorý z nich by sa v čase zberu dát (13. 03. – 18. 03.) stal víťazom prvého kola volieb. Zároveň nám dáta ukazujú, že voliči začínajú svoju voľbu s blížiacim sa termínom 1. kola viac racionalizovať a väčšina hlasov – až 86% – sa sústreďuje okolo 3 najvážnejších kandidátov. 

Ak by sa prvé kolo prezidentských volieb konalo v polovici marca, vyhral by ho Ivan Korčok so ziskom 36%. Tesne za ním by na 2. mieste skončil Peter Pellegrini, ktorému by v 1. kole vyjadrilo podporu 34,2% voličov. Na 3. mieste by sa umiestnil s väčším odstupom Štefan Harabin, ktorý by získal 16% hlasov. Za ním nasleduje Igor Matovič so ziskom 4%.  

Aj v 2. kole by boli výsledky pomerne tesné a v čase zberu dát by ho vyhral Peter Pellegrini so ziskom 50,9%, Ivan Korčok by získal 49,1%. 

Pár dôležitých faktov o 1. kole k dvom najväčším favoritom

 • Ivana Korčoka posúva na 1. miesto v prvom kole najmä väčší počet voličov, ktorí sú si už pevne istí svojou voľbou. Desatina voličov Petra Pellegriniho si svojou voľbou ešte nie je istá. 
 • Ivan Korčok dokáže v rámci 1. kola lepšie napĺňať svoj potenciál (90%) a výraznejšie mu hlasy berie iba Peter Pellegrini (6% potenciálu). Naopak, Peter Pellegrini (napĺňanie potenciálu na 85%) má dvoch väčších súperov, ktorí mu momentálne berú potenciálnych voličov: Ivana Korčoka (6%) a Štefana Harabina (5%). 
 • Spolu so Štefanom Harabinom (napĺňa potenciál na 82%) dokážu výrazne mobilizovať svojich voličov a výrazné presuny hlasov do 1. kola by sa mohli udiať najmä medzi týmito troma kandidátmi.  
 • Na výsledky teda bude mať výrazný vplyv, ktorému z týchto 3 kandidátov sa podarí naplniť svoj potenciál do čo najvyššej miery a ku komu sa väčšinovo priklonia voliči, ktorí v 1. kole váhajú medzi Pellegrinim a Korčokom (cca 3 p.b.) 

 

 Podpora kandidátov v 1.kole medzi potenciálnymi voličmi konkrétnych politických strán

 • Ivanovi Korčokovi sa darí na svoju stranu prikloniť až 80,4% občanov, ktorí podporujú kroky opozície. V tejto časti občanov je jasným lídrom, za nim nasleduje s 6,6% Igor Matovič a s 3,7% Peter Pellegrini. 
 • Peter Pellegrini je favoritom medzi tými voličmi, ktorí schvaľujú kroky vládnej koalície: volilo by ho 58,7% z nich. Na druhom mieste sa v tejto časti voličstva dostal Štefan Harabin, ktorý má podporu 25,3% priaznivcov vlády. Ivanovi Korčokovi by dalo hlas 4,9% podporovateľov krokov súčasnej vládnej koalície. 
 • Dôležitý je pohľad na názory neutrálnych voličov, ktorí sa v súčasnej situácii neprikláňajú ani ku  krokom koalície a ani ku krokom opozície. Hoci s takmer o polovicu nižšou účasťou než u predchádzajúcich dvoch skupín, jasne by u nich vyhral Peter Pellegrini s podporou 35,9%, nasleduje Štefan Harabin s 22,7% a Ivan Korčok s 20,9%. V tejto skupine sa nachádzajú najmä voliči mimoparlamentných strán Aliancia či ĽSNS a čiastočne aj Republika alebo Sme rodina. 
 • Ivan Korčok má najväčšiu mieru podpory u voličov Progresívneho Slovenska (95,8%), SaS (87,8%), KDH (79,9%) a Demokratov (76,8%). V porovnaní s minulým mesiacom si Ivan Korčok upevnil pozíciu u liberálnych strán a výraznejšie posilnil u KDH, kde zdvojnásobil svoju podporu. Naopak, mierne stratil v 1. kole u voličov hnutia SLOVENSKO (podpora 28,5%). 
 • Peter Pellegrini v rámci 1. kola dokáže jasne dominovať u voličov svojej domovskej strany Hlas-SD (83,3%) a vedie aj u voličov strany Smer-SD (64,7%). Značné zisky v rámci 1. kola má aj u voličov hnutia Sme rodina (34,3%), SNS (27,1%) a Republiky (22,4%). 
 • Štefan Harabin jasne vyhráva u voličov hnutia Republika (28%) a u voličov SNS (48%). Výrazný zisk mu prináša v prvom kole aj fakt, že dokáže osloviť takmer tretinu voličov Smeru-SD (30,4%). 

 Detailnejší pohľad na výsledky 2. kola

 • Peter Pellegrini v rámci 2. kola jasne dominuje u občanov vo vekových kategóriách 55-64 (63,8%) a 65+ (62,3%). Vo všetkých ostatných vekových kategóriách vedie Ivan Korčok, najvýraznejšie u voličov do 24 rokov, kde by získal 69%. Práve tieto vekové kategórie (najstarší a najmladší voliči) vykazujú najväčšiu mieru ochoty zúčastniť sa 2. kola, najnižšia deklarovaná účasť je vo vekovej kategórii 25-34 rokov. 
 • Peter Pellegrini jasne vedie u voličov so základným vzdelaním a u voličov so strednou školou bez maturity (63,8%). U stredoškolsky vzdelaných občanov s maturitou je súboj medzi týmito dvoma kandidátmi vzácne vyrovnaný (51% Pellegrini vs. 49% Korčok) a u vysokoškolsky vzdelaných voličov jasne vedie Korčok (65,1%). Táto skupina zároveň deklaruje v našom modeli výrazne vyššiu ochotu zúčastniť sa 2. kola volieb (o takmer 20 p.b. vyššia než u voličov so ZŠ alebo SŠ bez maturity). 
 • Peter Pellegrini jasne vedie na vidieku a v malých mestách, podpora v prospech Ivana Korčoka sa preklápa mierne vo väčších mestách nad 20 tis. obyvateľov a Korčok výrazne vedie v mestách nad 100 tis obyvateľov, kde má viac ako 2/3 hlasov. 
 • Pri pohľade na podporu voličov jednotlivých politických strán sa potvrdzujú bašty jednotlivých kandidátov. K Ivanovi Korčokovi sa v našom aktuálnom modeli v rámci 2. kola prikláňa viac ako 90% voličov PS a hnutia Slovensko, ktorí by sa 2. kola zúčastnili. U voličov SaS, Demokratov a KDH je to viac ako 80% z účastníkov 2. kola.  
 • Oproti minulému mesiacu si Ivan Korčok mierne polepšil aj u voličov Aliancie a hnutia Sme rodina. 
 • Peter Pellegrini má viac ako 90%-tnú podporu pre 2. kolo u voličov strany Smer-SD, blízko k tejto hranici je aj podpora u voličov strany Hlas-SD (88,5%) a podporilo by ho aj viac ako ¾ voličov hnutia Republika a SNS, ktorí však oproti 1. kolu vykazujú nižšiu účasť (jedná sa o sklamaných voličov Štefana Harabina, ktorých časť sa k 2. kolu nechystá). 
 • U kandidátov, ktorí nepostúpili do 1. kola, preberá Peter Pellegrini najviac voličov od Štefana Harabina (84,9%), avšak pri nižšej účasti než u ostatných kandidátov.  Viedol by aj u voličov Jána Kubiša (54,2%) a Mariána Kotlebu (56,7%).  
 • Ivan Korčok preberá väčšinu voličov Igora Matoviča (73%) a Krisztiána Forróa (69,1%) 
 • Voliči Jána Kubiša a Patrika Dubovského sú výrazne viac motivovaní ísť k 2. kolu volieb než voliči ostatných neúspešných kandidátov z 1. kola. Na priemernej deklarovanej účasti sa pohybuje ochota ísť voliť aj v 2. kole u voličov Igora Matoviča a Štefana Harabina 

Ostatní kandidáti majú podporu okolo 2% a nižšiu av marcovom volebnom modeli sa umiestnili nasledovne: Ján Kubiš s 2,8% a Krisztián Forró s 2,7% Marián Kotleba s podporou 2,2%, Patrik Dubovský s 0,9%, Róbert Švec a Andrej Danko s podporou zhodne po 0,5% a Milan Náhlik s 0,2%.


Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali prezidentskí kandidáti v čase dopytovania
 • volebný model zahrnuje hlasy rozhodnutých voličov, ale aj tých, ktorí voľbu daných kandidátov zatiaľ len zvažujú
 • volebný model zohľadňuje pravdepodobnosť účasti vo voľbáchmieru presvedčenia voliť daného kandidáta – znamená to, že hlas voličov, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť, je silnejší, ako hlas tých, ktorí ešte nevedia, či pôjdu voliť a zároveň hlas voličov, ktorí sú rozhodnutí pre voľbu konkrétneho kandidáta, vstupuje do výsledku kandidáta s vyššou váhou, ako hlas voličov, ktorí daných kandidátov zatiaľ len zvažujú
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jedného kandidáta, ktorého by volili a ani jedného kandidáta, ktorého zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť, nie sú do výpočtu modelu zahrnutí

 

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale
 • štatistická odchýlka sa pri kandidátoch s vyššou podporou pohybuje na úrovni  +/- 3,5 p.b., pri nižšej podpore +/- 0,5 p.b.

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny zisk daného prezidentského kandidáta
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí daného kandidáta zvažujú
 • vo volebnom potenciáli sa narozdiel od volebného modelu nezohľadňuje miera presvedčenia voliť daného kandidáta a teda uvedené percento reprezentuje súčet rozhodnutých aj váhajúcich voličov, ktorí označili daného kandidáta

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí voliť daného kandidáta

 

Odhad výsledkov II. kola prezidentských volieb

Ak by sa v druhom kole stretli Peter Pellegrini a Ivan Korčok, voľby by veľmi tesne vyhral Peter Pellegrini.


Peter Pellegrini by sa stal jasným víťazom volieb, ak by sa ocitol v druhom kole so Štefanom Harabinom.


Štefana Harabina by v druhom kole s jednoznačným náskokom porazil aj Ivan Korčok.

 


Znalosť kandidátov

Najväčšiu znalosť medzi voličmi majú Peter Pellegrini, Igor Matovič a Andrej Danko.

 

 

Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 13. 03. – 18. 03. 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 033 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, národnosť, voľba vo voľbách do NRSR 2023, voľba v prezidentských voľbách v roku 2019.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.