Predvolebný prieskum – september 2023 – 2.kolo

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických volieb v čase zberu dát. Výsledky publikujeme jedenkrát mesačne.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnuté politické strany, ktoré voliči plánujú voliť, ale aj tie, ktorých voľbu ešte zvažujú. Zároveň sa vo výpočte zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť danú stranu.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Mikuláš Hanes

Politický analytik NMS Market Research Slovakia

 

Podľa aktuálneho volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia, v ktorom sa zber dát realizoval medzi 21. a 24. septembrom 2023, by boli výsledky parlamentných volieb nesmierne tesné.

Na čele rebríčka politických strán je v rámci štatistickej odchýlky dvojica strán: Progresívne Slovensko a Smer-SD.

Veľký vplyv na výrazné pohyby od ostatného volebného modelu zo začiatku septembra má zvýšená deklarovaná účasť na úrovni 71 %. Za jej nárastom je najmä zvýšená motivácia mladšej generácie, ktorá za 2 týždne narástla o 8 p.b. Táto časť je rátaná iba z populácie, ktorú je možné odmerať v rámci prieskumov verejnej mienky a preto očakávame volebnú účasť okolo hranice 65 %.

Rovnako môžeme sledovať silný trend rastu volebných jadier stredo-pravých strán a celkovo aj pevnosti presvedčenia o správnosti svojej voľby a ochoty zúčastniť sa volieb v rámci tohto názorového spektra.

Jednoznačným dôvodom pre tieto pohyby je silná mobilizácia stredo-pravého názorového spektra, ktoré začína počtom aj pevnosťou presvedčenia dorovnávať voličov zo sociálne-nacionalistického názorového prúdu.

Aktuálne by voľby tesne vyhrala strana Progresívne Slovensko, ktorej by dalo svoj hlas 19,7 % voličov. PS potvrdzuje kontinuálny niekoľkomesačný rast preferencií a aj za ostatné 2 týždne sa mu podarilo narásť o 1,6 p.b. Rovnako v sledovanom období rástol aj volebný potenciál Progresívneho Slovenska na 23,1 % (+1,9 p.b.) a jeho jadro narástlo o 2,1 p.b na 10,8 %.

Kľúčom k posunu PS na prvé miesto sú 4 faktory:

 • Progresívne Slovensko výrazne benefituje z doteraz nerozhodnutých voličov;
 • voliči Progresívneho Slovenska vykazujú veľkú motiváciu voliť túto (úplne alebo skôr istých je svojou voľbou až 98 % voličov PS);
 • progresívcom sa darí napĺňať svoj volebný potenciál na 82 %, čo je po Aliancii druhá najvyššia hodnota;
 • výrazne boduje medzi mladými ľuďmi (50,1 % v kategórii 18-24, 32,1 % v kategórii 25-34 rokov), vysokoškolsky vzdelanými voličmi (31,9 %) a voličmi z miest nad 100 000 obyvateľov (36,2 %).

Na druhom mieste by sa s 19,4 % umiestnila strana Smer-SD, čo je oproti minulému meraniu pokles o 2,6 p.b. Podobný pokles zaznamenalo aj volebné jadro strany Smer-SD, ktoré je momentálne na úrovni 12,8 % (- 1,2 p.b.) a volebný potenciál, ktorý tiež poklesol o 2,5 p.b. na 22,6 %. Hlavným dôvodom toho poklesu je fakt, že Smer nedokázal v aktuálnom volebnom modeli naberať pri zvýšenej deklarovanej účasti nových voličov a v podstate sa v absolútnych číslach drží na svojich pozíciách z predchádzajúcich meraní. Strana Smer-SD má nadpriemernú voličskú podporu najmä medzi staršími voličmi (25,5 % v kategórii 55-64 rokov a 29 % v kategórii 65+), u voličov so základným a učňovským vzdelaním (26 %).

Tak ako Progresívne Slovensko, aj Smer-SD má rovnomerné zastúpenie podporovateľov v rámci pohlavia. Pre obidve strany bude v posledných dňoch kampane kľúčová mobilizácia svojich táborov a tá nakoniec môže rozhodnúť o víťazovi parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 30.9.

Jednou z mála strán, ktorej sa od posledného volebného modelu agentúry NMS Market Research podarilo obhájiť svoju pozíciu, je Hlas-SD s podporou 10,5 %, čo je od posledného merania pokles o 0,9 p.b. V absolútnych číslach sa Hlas-SD drží na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich mesiacoch, avšak na rozdiel od iných strán nedokáže čerpať zo stúpajúcej deklarovanej účasti a preto v percentuálnom vyjadrení mierne klesá. Volebný potenciál Hlasu-SD je na úrovni 15,8 % (-0,7 p.b.) a jeho jadro je na úrovni 5,3 %, čo je totožná hodnota ako v predchádzajúcom meraní. Strana Hlas oslovuje výraznejšie ženy než mužov a nadpriemernú podporu má u staršej generácie 65+.

Štvrtou stranou je najväčší skokan tohto volebného modelu, ktorým je koalícia OĽANO A PRIATELIA, Za ľudí, Kresťanská únia, ktorej by aktuálne dalo hlas 9,5 % voličov. Vďaka nárastu o 3,4 p.b. od ostatného merania sa Oľano a priatelia dostávajú bezpečne nad hranicu 7 %, ktorú potrebujú na vstup do parlamentu. Podobným tempom rástol aj volebný potenciál koalície (+ 3,2 p.b. na 11,8 %) a volebné jadro sa dostalo na totožnú úroveň ako majú Hlas a Republika, čo je 5,3 % (+ 1,8 p.b.). Tento nárast je založený najmä na zvýšenej podpore mladých voličov, avšak hnutie sa nad 7 % dostalo u všetkých vekových skupín. Nadpriemerne sa mu darí oslovovať obyvateľov malých obcí.

Na piatom mieste sa v rámci aktuálneho volebného modelu nachádza hnutie Republika, ktorému by vo voľbách vyjadrilo svoju podporu 8,5 % voličov, čo je nepatrný nárast o 0,2 p.b. Podobne v percentuálnom vyjadrení “stagnuje” aj jeho potenciál, ktorý je na úrovni 11,3 p.b. a volebné jadro, ktoré momentálne činí 5,3%. S ohľadom na vyššiu deklarovanú volebnú účasť je aj mierny rast v percentuálnom vyjadrení znakom, že Republika v skutočnosti ako jediný subjekt zo sociálno-nacionalistického segmentu rastie.

Nasledujú strany, ktoré sa pohybujú okolo hranice 5%, avšak oproti minulému volebnému modelu sa v tejto časti udiali výrazné zmeny:

Na 6. mieste sa nachádza strana Sloboda a Solidarita, ktorú by podľa aktuálneho volebného modelu volilo 5,7 % opýtaných voličov. SaS oproti minulému meraniu narástla o 1,5 p.b. a okrem toho, že čerpala z nerozhodnutých voličov sa jej podarilo zvýšiť aj mieru presvedčenia jej aktuálneho elektorátu. Okrem toho, že sa jej darí navyšovať volebný potenciál (+ 1,9 p.b. na 10,3 %) aj jadro (+0,9 pb. na 2,2 %), dokáže v porovnaní s minulými meraniami lepšie napĺňať svoj volebný potenciál.

Za nimi nasleduje KDH s podporou 5,4 %, čo je oproti ostatnému meraniu nárast o 0,7 p.b. Navyše KDH výraznejšie rástol aj potenciál (+ 1,2 p.b. na 7,9 %) a ich volebné jadro je na úrovni 2,7%.

S rovnakým ziskom 5,4 % sa vo volebnom modeli agentúry NMS Market Research Slovakia nachádza SNS, ktorej podpora medzimesačne poklesla o 1,9 p.b. Národniarom poklesol aj volebný potenciál, ktorý je momentálne na úrovni 8,4 % (-1,1 p.b.) a ich volebné jadro sa pohybuje okolo hranice 3%.

Medzi strany, ktorým za ostatné dva týždne poklesla podpora, sa radí aj hnutie Sme rodina, ktoré by podľa aktuálneho volebného modelu volilo 5,2 % opýtaných voličov. Hoci Sme rodina disponuje podobným volebným potenciálom ako SNS na úrovni 8,3 %, jej jadro je nižšie a dosahuje úroveň necelých 2 percent.

Pri pohľade na mimoparlamentné strany vidíme taktiež zmeny v poradí, nakoľko Aliancii sa podarilo zopakovať výsledok z predchádzajúceho merania na úrovni 3,1 %, zatiaľ čo Demokrati zaznamenali pokles o 1,6 p.b. na 2,3 %. Ak sa však pozrieme na volebný potenciál týchto subjektov, Demokrati so 6,2 % majú stále aspoň teoretickú možnosť na účasť v parlamente, zatiaľ čo Aliancia s potenciálom 3,8 % nemá odkiaľ brať nových voličov, ktorí by jej zaručili vstup do NR SR.

Nad hranicu 1 % sa dostali ešte Kotlebovci – ĽSNS s podporou 1,8 % a Modrí, Most-Híd, ktorých by volilo 1,1 % voličov. Ostatné strany dosiahli v aktuálnom volebnom modeli podporu menej ako 1 %.

Podľa aktuálneho volebného modelu je svojou voľbou úplne alebo skôr istých 77 % voličov. To znamená, že ešte môžeme do volieb očakávať presuny voličov, hlavne v rámci názorových segmentov a medzi príbuznými politickými subjektmi. Nižšiu mieru presvedčenia oproti voličom iných strán vykazujú najmä podporovatelia Demokratov, KDH, Hlasu a Aliancie. U týchto subjektov dosahuje podiel slabšie presvedčených voličov 15 až 20 % ich súčasného elektorátu.

Odhad volebnej účasti v čase zberu dát: 71 %.“

 

Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali politické strany v čase dopytovania
 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %
 • do parlamentu by sa dostali strany s viac ako 5 %

 

 

Porovnanie volebného modelu s minulým mesiacom

 • červenou sú znázornené poklesy v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • modrou sú znázornené nárasty v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • sivá farba značí rovnaký výsledok

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 2.5%

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebná účasť

Ak by sa voľby konali v čase od 21. – 24. 09. 2023, odhadovaná účasť by bola 71 % voličov. Pri výpočte odhadovanej volebnej účasti zohľadňujeme mieru presvedčenia ísť voliť.

 Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online (71%) cez Slovenský národný panel v kombinácii s telefonickým dopytovaním na náhodne generovaných číslach (29 %). Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 21. – 24. 09. 2023. Prieskumu sa zúčastnilo 1 411 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, voľba vo voľbách NRSR 2020, národnosť.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.