Čo vám segmentácia zákazníkov prinesie?

  • Lepšie pochopíte svojich zákazníkov: identifikujte špecifické potreby jednotlivých skupín zákazníkov. Toto hlbšie pochopenie vám umožní vytvárať lepšie produkty alebo služby a prispôsobovať svoje marketingové kampane.
  • Personalizovaný prístup: keď viete, čo presne vaši zákazníci potrebujú, môžete im ponúknuť personalizované riešenia. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že budú spokojní a lojálni voči vašej značke.
  • Efektívnejší marketing: segmentácia vám umožňuje cieliť svoje marketingové kampane presnejšie. Namiesto toho, aby ste oslovili celú zákaznícku základňu rovnakým spôsobom, môžete vytvoriť kampane, ktoré sú zamerané na konkrétne segmenty, čo vedie k efektívnejšiemu využitiu zdrojov
  • Zvýšenie predaja a ziskov: tým, že ponúkate produkty alebo služby, ktoré presne zodpovedajú potrebám určitých segmentov zákazníkov, zvyšuje sa pravdepodobnosť úspešného predaja. To môže viesť k zvýšeniu tržieb a ziskov.

Segmentáciu obvykle vykonávame ako súčasť výskumu nákupného správania zákazníkov alebo v rámci strategického výskumu značky, aby sme mohli výsledky zasadiť do hlbšieho kontextu. Pretože segmentácia často slúži ako podklad pre marketingové aktivity, sme pripravení klientov ďalej viesť meraním komunikácie a jej dopadu na značku.

Nezáväzne kontaktovať

Čo je segmentácia zákazníkov?

Segmentácia zákazníkov je proces rozdeľovania trhu a zákazníkov do skupín či segmentov na základe spoločných charakteristík a správania. Cieľom segmentácie je lepšie porozumieť zákazníkom a ich potrebám, aby bolo možné vyvinúť efektívnu marketingovú stratégie a osloviť zákazníkov relevantným spôsobom.

Segmentácia zákazníkov sa vykonáva na základe premenných, ktoré môžu zahŕňať demografické údaje (napr. vek, pohlavie), geografické faktory (napr. miesto bydliska, región), socioekonomické charakteristiky (napr. vzdelanie, zamestnanie, príjem), psycho-sociálne premenné (napr. hodnoty, záujmy, životný štýl) alebo správanie zákazníkov (napr. nákupné vzorce, preferencie značiek).

Najčastejším spôsobom zberu dát pre segmentáciu trhu je online prieskum, ktorý realizujeme cez Európsky národný panel. Zozbierané dáta prechádzajú pokročilou štatistickou analýzou, ktorej výsledkom je definovanie rôznych špecifických profilov zákazníkov.

Prečo si zvoliť segmentáciu s NMS?

  • Sme odborníci a so segmentáciou máme bohaté skúsenosti: segmentáciu zákazníkov nám s dôverou zverili do rúk klienti z oblasti bankovníctva, módy či FMCG.
  • Využívame pokročilé štatistické metódy: o vaše dáta sa postará tím profesionálnych analytikov, ktorí pracujú s pokročilými štatistickými prístupmi a analýzami.
  • Sme spoluvlastníci najväčšieho online panela: dáta zbierame cez Európsky národný panel. Garantujeme vysokú kvalitu dát, nakoľko respodnentov z online panela overujeme priamo v NMS.
  • Na naše dáta sa môžete spoľahnúť: O NMS ako spoľahlivom dodávateľovi svedčia referencie našich spokojných klientov.
  • Dodáme vám komplexné výstupy: Poskytujeme komplexné výsledky vrátane analýzy dát a odporúčaní na zlepšenie. Offline výstupy doplníme o interaktívny reporting v našej online aplikácii.
Prieskumna agentura NMS Market Research

Medzi našich spokojných klientov patria

Ceska sporitelna
Direct pojistovna
Uniqa logo

Branislav Veleg

Country Manager
branislav.veleg@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Kontaktovať