Čo vám kvalitatívny výskum prinesie?

Kvalitatívny prieskum vám pomôže porozumieť potrebám, zvyklostiam alebo motiváciám vašej cieľovej skupiny. Na rozdiel od kvantitatívneho výskumu sa realizuje na menšej vzorke, vďaka čomu máte možnosť odhaliť kľúčové detaily, nad ktorými vaši zákazníci rozmýšľajú.

Kvalitatívny výskum je pre vás tým správnym riešením ak:

 • potrebujete odhaliť dôvody a motivácie nákupného správania vašej cieľovej skupiny
 • vyvíjate nový produkt, ktorý si má získať obľubu vašich zákazníkov
 • vytvárate novú marketingovú komunikáciu, ktorá má osloviť vašu cieľovú skupinu
 • potrebujete odhaliť, ako ľudia používajú váš produkt a rozmýšľajú o vašej značke či o konkurencii.
 • … a mnoho ďalšieho.

Výstupom z kvalitatívnych prieskumov sú dáta, ktoré sa nedajú vyjadriť číslami. Kvalitatívny výskum je vhodný pre vytváranie hypotéz alebo naratívov, ktoré môžete následne potvrdiť na väčšej vzorke prostredníctvom kvantitatívneho prieskumu. V mnohých výskýmných otázkach však ponúka komplexné zistenia aj samostatne.

Nezáväzne kontaktovať

Čo je kvalitatívny výskum?

Kvalitatívny výskum sa zameriava na menšiu a úzko cielenú vzorku respondentov, ktorej postojom, motiváciám a správaniu potrebujeme detailne porozumieť. Táto forma výskumu odpovedá na otázky „Prečo?“ a „Ako?“ a odhaľuje aj podvedomé postoje či asociácie.

Kľúčovou osobou v kvalitatívnom výskume je okrem respondentov aj moderátor. Ten prostredníctvom osvedčených techník a strategicky zvolených otázok odhaľuje vzorce správania či dôvody, prečo ľudia zastávajú určité názory či postoje.

Najčatejšie využívame tieto kvalitatívne metódy:

 • Focus Groups – skupina 6-10 ľudí naregrutovaných podľa špecifických kritérií diskutuje s moderátorom na skúmanú tému. Hoci sa Focus Group tradične uskutočňujú osobne za jednostranným zrkadlom, v posledných rokoch sa tešia popularite aj online skupinové diskusie.
 • Individuálny rozhovor: štruktúrovaný alebo pološtruktúrovaný rozhovor respondenta s moderátorom. Tieto rozhovory poskytujú priestor na veľmi detailné informácie o potrebách, motiváciách či správaní respondenta. Rozhovory sú intenzívne a idú veľmi do hĺbky. Rovnako ako pri skupinových diskusiách platí, že je možné ich realizovať osobne aj online.
 • Online komunita: ide o uzavreté online prostredie, kde starostlivo naregrutovaní respondenti diskutujú na vybrané témy. Pre online komunitu sme vyvinuli našu vlastnú platformu Echonity. Jedná sa o interaktívne prostredie s premyslenými doplnkovými modulmi, ktoré podnecujú respondentov k aktivite. 
 • Asistovaný nákup: asistovaný nákup vsádza bežný rozhovor respondenta s moderátorom do prostredia reálneho obchodu. Moderátor  sprevádza zákazníka priamo v obchode a kladie mu otázky počas toho, ako zákazník nakupuje. Do prirodzenosti správania zákazníka moderátor nezasahuje, naopak jeho správanie pozorne sleduje a zasadzuje do kontextu odpovedí. Tým výskum získa hĺbku a obohatenie o etnografické zistenia.
NMS Online komunita Echonity

Prečo zvoliť kvalitatívny výskum s NMS?

 • Ponúkame široké portfólio kvalitatívnych metód: každý výskumný problém si zaslúži vlastné výskumné riešenie. Preto máme v portfóliu niekoľko kvalitatívnych metód a poradíme vám, ktorá je pre vás tá najvhodnejšia.
 • Naši moderátori majú skúsenosti z rôznych segmentov: dlhoročné skúsenosti a široká paleta skúmaných tém ich predurčuje cítiť sa pohodlne v akejkoľvek téme.
 • Online či offline: v Prahe a Bratislave máme vlastné focusové štúdio s jednostranným zrkadlom, za ktorým môžete sledovať priebeh celej diskusie. Respondenti vás neuvidia, čím zabezpečíme ich komfort, uvoľnenosť a otvorenú debatu. Ak radšej preferujte online, máme osvedčené platformy, cez ktoré bude prebiehať celý proces bez problémov.
 • Dokážeme naregrutovať aj ťažko dostupné skupiny: po celej krajine máme nadviazanú spoluprácu s externými pracovníkmi a regrutátormi, vďaka ktorým dokážeme nájsť aj úzko špecifické profily respondentov. 
 • Sme spoľahlivými partnermi: O NMS ako spoľahlivom dodávateľovi svedčia referencie našich klientov z realizovaných projektov.
Prieskumna agentura NMS Market Research

Branislav Veleg

Country Manager
branislav.veleg@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Kontaktovať