Čo vám prinesie prieskum verejnej mienky?

Pri prieskume verejnej mienky tvorí výskumnú vzorku reprezentatívna vzorka spoločnosti, preto ju môžeme použiť všade tam, kde potrebujeme zistiť názor celej populácie.

Získané dáta vám dodajú istotu pri dôležitých rozhodnutiachoporu pri argumentácii. Svoj význam nachádzajú napríklad aj pri presadzovaní návrhov zákonov, ktoré vedú k lepšej kvalite života v našej spoločnosti.

V komerčnej oblasti si prieskum verejnej mienky objednávajú zadávatelia, ktorí si zvyknú jeho výstupy používať napríklad pre svoju PR komunikáciu alebo na získanie opory v argumentácii s ďalšími oddeleniami spoločnosti.

Nezáväzne kontaktovať

Čo je prieskum verejnej mienky?

Prieskum verejnej mienky je forma sociologického výskumu zameraná na zisťovanie názorov alebo postojov spoločnosti k rôznym témam z oblasti spoločenského či politického života.

Jeho kvalita závisí od kvality zostavenia reprezentatívnej vzorkysprávne sformulovaných otázok. 

Reprezentatívna vzorka je vlastne zmenšeninou danej populácie. Rozloženie vzorky kopíruje rozloženie pôvodnej populácie. Vďaka zaručenej reprezentativite môžeme tvrdiť, že prieskum verejnej mienky je odrazom názoru danej populácie.

Prieskum verejnej mienky využívajú najčastejšie médiá, štátne inštitúcie, politické subjekty, mimovládne organizácie, ale aj klienti z komerčnej sféry pre svoje PR aktivity.

Pre zber dát sa využívajú viaceré spôsoby: online prieskum, telefonický prieskum, osobné dopytovanie alebo kombinácia metód.

Prečo zvoliť prieskum verejnej mienky od NMS?

Kvalita dát je u nás v NMS na prvom mieste.

  • Využívame kontrolné mechanizmy: pri každom spôsobe zberu dát máme nastavených niekoľko kontrolných mechanizmov, ktoré zaručujú, že naše dáta sú spoľahlivé.
  • Sme spoluvlastníci European National Panels: priorita mať kvalitu dát pod kontrolou nás dokonca viedla k tomu, že spolu s ďalšími dvoma výskumnými agentúrami sme založili online panel European National Panels. Ten aktuálne patrí medzi najväčšie online paneli v Strednej Európe. V našom online paneli pracujeme len s overenými respondentmi, ktorých overujeme priamo v NMS.
  • Vieme zabezpečiť rôzne spôsoby zberu: online prieskum, telefonický prieskum, osobné dopytovanie či kombináciu metód.
  • Sme členmi organizácií SAVA, SIMAR a ESOMAR: prešli sme prísnou kontrolou kvality a spĺňame štandardy pre kvalitný prieskum.
Prieskumna agentura NMS Market Research

Denisa Lakatošová

Marketing & Communication Manager
denisa.lakatosova@nms.eu
Bratislava, Slovensko
Kontaktovať