Čo vám prinesú volebné prieskumy?

Vďaka volebných prieskumom politických preferencií zistíte, akú podporu majú politickí kandidáti či politické subjekty v čase zberu dát. Jedná sa o zachytenie aktuálneho stavu v spoločnosti.

Dáta z volebných prieskumov prinášajú mnoho cenných informácií, ktoré pomáhajú porozumieť voličskému správaniu populácie. Dlhodobé sledovanie voličskej podpory ponúka príležitosť pochopiť zmeny v politických prefereniciách, či dokonca predikovať ich vývoj.

O volebné prieskumy majú záujem predovšetkým médiá, ktoré ich využívajú na informovanie verejnosti.

Zároveň si volebné prieskumy objednávajú aj samotné politické subjekty. Tým pomáhajú naše dáta vymyslieť kampaň, ktorá najlepšie osloví ich potenciálnych voličov.

NMS Volebny model
Nezáväzne kontaktovať

Čo sú volebné prieskumy politických preferencií?

Volebné prieskumy nám poskytujú jasnú informáciu o tom, komu by voliči dali hlas, ak by sa v najbližšom období konali voľby rôzneho druhu (parlamentné, komunálne, prezidentské, voľby do Európskeho parlamentu).

Existujú rôzne prístupy, ktoré je nevyhnutné medzi sebou odlišovať:

  • volebné preferencie: mapujú, komu by rozhodnutí voliči dali svoj hlas
  • volebné modely: do výpočtu podpory vstupuje nielen strana ktorej by voliči dali svoj hlas, ale aj strany, nad ktorými voliči ešte uvažujú. Vo výpočte sa berie do úvahy aj sila presvedčenia prísť k voľbách a sila presvedčenia ísť voliť danú stranu.

Pri volebných prieskumoch sa kladie veľký dôraz na reprezetantivitu vzorky, ktorá sa nasledovne váži podľa definovaných parametrov.

Využívajú sa nasledovné spôsoby zberu dát: online prieskum, telefonický prieskum, osobné dopytovanie či kombináciu metód.

Prečo si zvoliť politický prieskum s NMS?

Pri volebných prieskumoch nie je priestor na kompromisy.

  • Dbáme na precízne zostavenie reprezentatívnej vzorky: tá pracuje s viacerými kvótami o sociodemografii voličov ale aj o ich minulom voličskom správaní
  • Využívame prepracovanú metodológiu volebných modelov: jedná sa o sofistikovaný výpočet voličskej podpory, ktorá zohľadňuje niekoľko parametrov. Hlas voliča vie byť rozdelený medzi viaceré strany, ktoré volič zvažuje. Pri výpočte sa zohľadňuje aj miera presvedčenia ísť voliť a miera presvedčenia ísť voliť danú politickú stranu.
  • Vieme zabezpečiť rôzne spôsoby zberu: online prieskum, telefonický prieskum, osobné dopytovanie či kombináciu metód.
  • Sme členmi organizácií SAVA, SIMARESOMAR: prešli sme prísnou kontrolou kvality a spĺňame štandardy pre kvalitný prieskum.
  • O naše dáta majú záujem poprední politickí predstavitelia aj slovenské médiá: spolupracujeme s politickými stranami aj relevantnými médiámi.

Mikuláš Hanes

Head of Qualitative
mikulas.hanes@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Kontaktovať