Co vám přinesou průzkumy volebních preferencí?

O volební průzkumy mají zájem především média, která jejich výsledky využívají k informování veřejnosti. Zároveň si volební průzkumy objednávají také samotné politické subjekty, kterým pomáhají především pro lepší nasměrování a měření efektivity jejich předvolební kampaně.

Nezávazně poptat

Co jsou průzkumy volebních preferencí?

Volební průzkumy nám poskytují jasnou informaci o tom, komu by voliči dali hlas, pokud by se v nejbližším období konaly volby různého druhu (parlamentní, komunální, prezidentské, volby do Evropského parlamentu). Výsledky slouží jako cenný zdroj informací o politické inklinaci obyvatel. Dávají možnost zmapovat atmosféru ve společnosti, sledují vývoj podpory politickým subjektům a voličům poskytují podpůrné informace při rozhodování o volbě.

Proč zvolit průzkumy volebních preferencí od NMS?

Kromě měření politických preferencí využíváme pro přesné zaznamenání voličské podpory také propracovanou metodologii volebních modelů a preferencí.

Volební preference: v rámci průzkumu tohoto typu se má dotazovaný respondent rozhodnout, kterého kandidáta by aktuálně volil, pokud by se volby konaly nejbližší sobotu.

Volební modely: kromě toho, že respondent má uvést, kterého kandidáta by volil, má možnost uvést také to, jaké další ještě zvažuje. Do celkového výpočtu se tedy dostanou všichni kandidáti, ale s odlišnou vahou, která odpovídá míře přesvědčení jít volit daného kandidáta.

Při volebních průzkumech není prostor na kompromisy. Přesně sestavujeme reprezentativní vzorek, dbáme na dodržování přísných standardů pro sběr dat, využíváme lety a zkušenostmi ověřený způsob vážení a analýzy dat. Dokážeme zajistit sběr dat různými způsoby: online i osobně prostřednictvím dotazování za pomoci tabletů.

Prieskumna agentura NMS Market Research

Kamil Kunc

Client Service Director
kamil.kunc@nms.cz
Praha, Česká republika
Kontaktovat