Moderní metody výzkumu šetří peníze i čas

Podívejte se, jaké metody a technologie používáme při našem výzkumu. Díky naším vlastním IT řešením dokážeme každý výzkum přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníků. Nemáte zatím jasno, jakou metodu chcete zvolit? Nevadí, kontaktujte nás a najdeme to nejlepší řešení přímo pro vaši potřebu.

Online komunita

Online komunita Echonity je uzavřené online prostředí pro kvalitativní výzkum s pečlivě vybranými členy. Moderátor zadává témata, o kterých respondenti diskutují. Díky nasazení umělé inteligence je k dispozici shrnutí probíhající diskuse 24/7.

Více o online komunitě Echonity

Focus groups

Cílem focus groups je umožnit účastníkům volně diskutovat o daném tématu, sdílet své názory a reakce na různé otázky nebo koncepty. V NMS máme hned několik zkušených moderátorů, vlastní krásné studio s jednocestným zrcadlem.

Více o focus groups

Kvantitativní výzkumy

Nabízíme širokou paletu druhů kvantitativních výzkumů.

Jako metodu sběru dat používáme nejčastěji online výzkum na Českém národním panelu. Provádíme ale i výzkumy přes osobní dotazování, či telefonicky. Výstupy dodáváme pomocí tříděných tabulek, se kterými můžete dále pracovat, podrobné závěrečné zprávy, ale i interaktivním reportu v Microsoft PowerBI.

Více o kvantitativním průzkumu

Kvalitativní výzkumy

Kromě již zmíněné online komunity Echonity děláme celou řadu typů kvalitativních výzkumů.

Kvalitativní průzkum je vhodný pro vytváření hypotéz nebo narativů, které můžete následně potvrdit na větším vzorku prostřednictvím dotazníku.

Více o kvalitativním průzkumu

Kamil Kunc

Client Service Director
kamil.kunc@nms.cz
Praha, Česká republika
Kontaktovat