Široká paleta výskumných metód pre každý skúmaný problém

Naše portfólio služieb je dostatočne široké, aby dokázalo pokryť rozmanitosť businessových otázok a pestrosť cieľových skupín. V úvodnej fáze budeme venovať dostatok priestoru na to, aby sme spoznali vaše otázky a navrhli vám ideálne výskumné riešenie. Nižšie uvádzame najčastejšie využívané metódy a spôsoby zberu dát.

Kvantitatívny výskum

Kvantitatívny výskum vám prináša odpovede na zásadné otázky formou čísel, resp. percentuálneho vyjadrenia. Čísla odlišujú dôležité faktory od tých menej dôležitých, merajú váš úspech a pomáhajú priniesť jasný vhľad do mnohých komplexných tém

Viac o kvantitatívnom výskume

Kvalitatívny výskum

Kvalitatívny prieskum vám pomôže porozumieť potrebám, zvyklostiam alebo motiváciám vašej cieľovej skupiny. Na rozdiel od kvantitatívneho výskumu sa realizuje na menšej vzorke, vďaka čomu máte možnosť odhaliť kľúčové detaily, nad ktorými vaši zákazníci rozmýšľajú.Viac o kvalitatívnom výskume
NMS online prieskum CAWI

Online prieskum

Jedná sa o najviac využívaný spôsob zberu kvantitatívnych dát. Online prieskum umožňuje rýchlejší zber dátich efektívnejšie spracovanie v porovnaní s ostatnými kvantitatívnymi metódami. Kladieme veľký dôraz na vývoj moderného dopytovacieho prostredia, vďaka ktorému naše dotazníky respondentov bavia a sú ochotní ich s radosťou vypĺňať.

Viac o online prieskume

Telefonický prieskum

Vyvinuli sme vlastnú aplikáciu pre efektívny telefonický prieskum, vďaka ktorej dodávame dáta vo vysokej kvalite. Sledujeme v nej štatistiky hovorov, nastavujeme proces zberu dát na základe požiadaviek klienta a zaznamenávame aktuality (napr. sledovať nedostupné čísla, odložené či odmietnuté hovory). Respondenti sú do telefonického prieskumu oslovení buď na základe náhodne generovaných čísel alebo vďaka klientskym databázam.

NMS Cati Telefonicky prieskum

Osobné dopytovanie za pomoci tabletov

Dáta zbierame cez našu vlastnú platformu, vďaka čomu máme zber dát plne pod kontrolou. Jej súčasťou sú kontrolné mechanizmy, vďaka ktorým zaručujeme klientom dáta vysokej kvality. Hlavnou výhodou osobného dopytovania je proaktívne oslovovanie potenciálnych respondentov anketárom, vďaka čomu získame odpovede aj od tých respondentov, ktorí by sa výskumu (napríklad formou online dotazníka) inak nezúčastnili.

Online komunita

Online komunita je uzavreté online prostredie pre kvalitatívny výskum so starostlivo vybranými respondentami na základe kritérií od klienta. Moderátor zadáva témy, o ktorých respondenti diskutujú. Vďaka nasadeniu umelej inteligencie je zhrnutie prebiehajúcej diskusie k dispozícii 24/7. Pre online komunitu využívame našu vlastnú platformu Echonity.

Viac o online komunite Echonity
NMS Online komunita Echonity

Focus groups

Focus groups (alebo skupinové diskusie) umožňujú účastníkom diskutovať o skúmanej téme a zdieľať svoje názory. Skupinovú diskusiu vedie skúsený moderátor, ktorý pre získanie detailných insightov pracuje so skupinovou dynamikou či rôznymi projektívnymi technikami. V NMS máme vlastné focusové moderné štúdio s jednostranným zrkadlom, vďaka čomu klient môže sledovať diskusiu v priamom prenose.

Asistované nákupy

Asistovaný nákup je forma kvalitatívneho prieskumu, ktorý prebieha priamo v obchodnej prevádzke klienta. Moderátor tak sprevádza zákazníka priamo v obchode, sleduje, ako nakupuje a kladie mu doplňujúce otázky. Do prirodzeného správania zákazníka moderátor nezasahuje, naopak, jeho správanie pozorne sleduje a vsádza do kontextu odpovedí. Tým výskum získa hĺbku a obohatenie o etnografické zistenia.

Individuálne rozhovory

Jedná sa o kvalitatívnu metódu získavania dát prostredníctvom štruktúrovaných alebo pološtruktúrovaných rozhovorov. Cieľom je porozumieť názorom, postojom a motiváciám respondentov. Výskumníci kladú otvorené otázky a poskytujú priestor na zdieľanie skúseností. Individuálne rozhovory sú intenzívne a idú do hĺbky. Dávajú cenný podklad pre strategické rozhodnutia. Sú vhodné aj v prípade, že máte veľmi špecifickú cieľovú skupinu zákazníkov.

Branislav Veleg

Country Manager
branislav.veleg@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Kontaktovať