Čo vám online prieskum prinesie?

Vďaka online prieskumu získate kvalitné dáta v čo najkratšom čase. Online prieskum (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing) má niekoľko výhod oproti iným spôsobom kvantitatívneho výskumu:

 • Dáta získate rýchlo a efektívne: online prieskum umožňuje rýchlejší zber dát a ich efektívnejšie spracovanie v porovnaní s ostatnými metódami kvantitatívneho prieskumu.
 • Má široké využitie: je ideálnym riešením pre široké spektrum výskumných otázok.
 • Je interaktívny a respondentov baví: moderné zberné rozhranie umožňuje do dotazníkov implementovať rôzne interaktívne prvky, vďaka čomu je ich vypĺňanie pre respondentov atraktívne.
NMS online prieskum CAWI
Nezáväzne kontaktovať

Ako funguje CAWI - online prieskum?

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) je modernou metódou zberu dát, ktorá využíva internetové prostredie. Táto metóda umožňuje respondentom odpovedať na otázky cez webové rozhranie, čo prináša množstvo výhod. Respondenti majú možnosť vyplniť dotazník pohodlne z domova alebo z akéhokoľvek iného miesta s prístupom na internet, čo zvyšuje flexibilitu a pohodlie pre účastníkov výskumu.

Dotazníky je možné jednoducho upravovať a prispôsobovať potrebám výskumu, a to vrátane vkladania obrázkov, videí alebo iných multimediálnych prvkov. Je samozrejmosťou, že sú plne prispôsobené zariadeniam, na ktorom sú vypĺňané, vďaka čomu vedia respondenti pohodlne vyplniť online dotazník aj cez svoj mobilný telefón.

 

Online prieskum je možné realizovať dvomi spôsobmi:

 • Panelový online prieskum – do prieskumu sú oslovení účastníci evidovaní v panelovej databáze pre online prieskumy. Pre zber dát využívame European National Panels, ktorého sme spoluzakladateľmi.
 • Online prieskum s klientskou databázou – do prieskumu sú oslovené kontakty z klientskej databázy

Prečo zvoliť NMS?

 • Máme vlastný online panel. Sme spoluzakladatelia jedného z najväčších online panelov v Strednej Európe – European National Panels.
 • Vysoká kvalita dát. Pravosť informácií o respondentoch, ktorí sa prihlásia do online panela, overujeme priamo v NMS. Máme pod kontrolou, aké dáta nám zveria, čo zaručuje vysokú kvalitu dodaných dát.
 • Dokážeme cieliť aj na rôzne špecifické skupiny respondentov. Vďaka veľkosti online panela vieme priamo osloviť aj úzke skupiny respondentov – napríklad ľudí určitých profesií, vlastníkov konkrétnej značky telefónu, využívateľov bankových produktov, atď.
 • Kontrolné mechanizmy a starostlivé čistenie dát. Máme stanovené prísne kontrolné mechanizmy, ktoré nám pomáhajú z prieskumu vylúčiť nespoľahlivých respondentov.
 • Dáta získate v priebehu pár hodín. V prípade potreby vieme dáta z prieskumu dodať do 12 hodín (závisí od veľkosti vzorky)
 • Robíme moderné dotazníky optimalizované pre všetky zariadenia. Neustále vylepšujeme naše zberné rozhranie a rozširujeme ho o moderné interaktívne prvky. Dbáme na to, aby sa dotazníky dali vyplniť pohodlne na akýchkoľvek zariadeniach.
 • Postará sa o vás tím profesionálov. Poradíme vám, ako z online prieskumu vyťažiť čo najviac. Kvalita zostaveného dotazníka sa totiž priamo podpisuje na kvalite získaných dát.
Prieskumna agentura NMS Market Research

Branislav Veleg

Country Manager
branislav.veleg@nms.eu
Bratislava, Slovensko
Kontaktovať