Čo vám prinesie výskum vnímania a image-u značky?

Získate istotu v tom, ako zákazníci vnímajú vašu značku.

 • Spoznajte asociácie a emócie, ktoré si s vašou značkou spájajú: posilnite to, čo vo vašich zákazníkov vyvoláva príjemné pocity.
 • Zlepšite svoju marketingovú komunikáciu: nastavte ju tak, aby lepšie zapadala do požiadaviek a očakávaní zákazníkov. To zvyšuje efektívnosť marketingových úsilí.
 • Spoznajte, v čom vynikáte pred konkurenciou: buďte odlišní a stavte na vlastnosti, ktoré vás na poli konkurencie robia výnimočnými.
 • Overte si, či komunikujete v súlade s vnímaním značky: zistite, či váš komunikačný zámer vyvolal v publiku želaný efekt a zákazníci vás vnímajú tak, ako ste očakávali.
Nezáväzne kontaktovať

Ako pristupujeme k výskumu zameranému na vnímanie značky?

Pri prieskume vnímania značky (alebo brand perception, brand image study) sa zameriavame na odhalenie vedomých aj podvedomých asociácií, ktoré si zákazníci so značkou spájajú.

Vďaka tomu dokážeme identifikovať kľúčové koncepty a asociácie, na ktorých má byť postavená efektívna marketingová komunikácia a predajná stratégia. Zásadným výstupom z brand image štúdií je aj identifikovanie jedinečných vlastností značky, ktoré ju odlišujú od konkurencie.

Nakoľko väčšina rozhodnutí človeka vzniká na podvedomej úrovni, do nášho portólia sme zaradili overené výskumné metódy zamerané na podvedomé reakcie.

V rámci vnímania značky využívame najčastejšie:

 • Emotional Signature – respondentom počas testu predkladáme 10 štandardizovaných koláži, ktoré reprezentujú základné ľudské hodnoty riadiace takmer každú našu činnosť. Respondent má zvoliť tú koláž, ktorá sa mu ku značke hodí najviac. Značku teda nemusí hodnotiť slovne, ale na základe pocitu, ktorý v ňom vyvoláva. Mapa značiek presne ukáže, či ste na trhu vnímaní ako jedineční a v čom alebo splývate s ostatnými značkami.
 • Test implicitných reakcií – respondentom je predkladaná sada výrokov alebo prídavných mien a pri každom z nich majú v čo najrýchlejšom čase označiť, či sa im daný výrok ku značke hodí, alebo nehodí. V rámci vyhodnotenia sa tak berie do úvahy nielen sila asociácie, ale aj rýchlosť odpovede. Respondent nemá čas nad odpoveďou premýšľať a preto uvádza svoje podvedomé hodnotenia.

Prečo skúmať vnímanie a image značky s NMS?

 • Využívame nástroje na odhalenie podvedomých asociácií: práve tie sa totiž v najväčšej miere podpisujú na finálnom rozhodnutí, či sa zákazník pre značku rozhodne alebo nie.
 • Využívame pokročilé štatistické metódy: o vaše dáta sa postará tím profesionálnych analytikov, ktorí pracujú s pokročilými štatistickými prístupmi a analýzami.
 • Sme spoluvlastníci najväčšieho online panela: dáta zbierame cez Európsky národný panel. Garantujeme vysokú kvalitu dát, nakoľko respodnentov z online panela overujeme priamo v NMS.
 • Na naše dáta sa môžete spoľahnúť: O NMS ako spoľahlivom dodávateľovi svedčia referencie našich spokojných klientov.
 • Dodáme vám komplexné výstupy: Poskytujeme komplexné výsledky vrátane analýzy dát a odporúčaní na zlepšenie. Offline výstupy doplníme o interaktívny reporting v našej online aplikácii.
 • Neustále zdokonaľujeme naše zberné rozhranie ASKERO: naše dotazníky ľudí bavia a sú plne prispôsobené na to, aby sa dali pohodlne vypĺňať aj cez mobil.

Medzi našich spokojných klientov patria

Sazka

Branislav Veleg

Country Manager
branislav.veleg@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Kontaktovat