Co vám přinese kvantitativní výzkum?

Kvantitativní výzkum vám přináší odpovědi na zásadní otázky formou čísel, resp. procentuálního vyjádření. Čísla odlišují důležité faktory od těch méně důležitých, měří váš úspěch a pomáhají přinést jasný vhled do mnoha komplexních témat. Na rozdíl od kvalitativního výzkumu se realizuje na větším vzorku, který reprezentuje zkoumanou populaci.

 

Cílem kvantitativního průzkumu je změřit a analyzovat zkoumané parametry, což s sebou přináší několik výhod:

 • porovnávání významnosti parametrů (např. co je pro cílovou skupinu důležitější a co je méně důležité?)
 • porovnávání s konkurencí
 • sledování vývoje v čase
 • definování trendů, predikce dalšího vývoje
 • statistická analýza dat a odhalování vztahů souvislostí mezi jednotlivými parametry
 • při dodržení správných metodologických postupů zajištění reprezentativního vzorku – jinými slovy řečeno, výsledky jsou odrazem názoru zkoumané populace.
Nezávazně poptat

Co je kvantitativní průzkum?

Kvantitativní výzkum je metoda, která se zaměřuje na sběr a analýzu kvantitativních dat, tedy číselných informací, ať už získaných přímým pozorováním, anketními dotazníky nebo ze sekundárních zdrojů. Tato metoda je založena na statistické analýze a kvantifikaci vztahů mezi různými proměnnými, což nám umožňuje získat objektivní poznatky o populaci nebo cílové skupině.

Kvantitativní výzkum je charakterizován velkým počtem respondentů, který umožňuje získat reprezentativní vzorek, a tím dosáhnout větší obecnosti výsledků. Data jsou sbírána systematickým způsobem a následně analyzována pomocí statistických metod, které umožňují odhalit vzory, souvislosti a trendy. Výsledky kvantitativního výzkumu mohou sloužit jako podklad pro strategické plánování, marketingové kampaně, inovace výrobků a mnoho dalšího.

Proč zvolit NMS?

 • Odbornost a zkušenosti: NMS Market Research má tým profesionálních výzkumníků, kteří má bohaté zkušenosti.
 • Flexibilita a individualizace: Nabízíme různé metody a techniky výzkumu, které vždy přizpůsobíme vašim potřebám a cílům. Na základě vašich požadavků navrhneme vhodný plán výzkumu a metodologii, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.
 • Spolehlivost a kvalita: O NMS jako spolehlivém dodavateli svědčí reference našich klientů z realizovaných projektů.
 • Komplexní výstupy: Poskytujeme komplexní výsledky včetně analýzy dat a doporučení pro zlepšení zákaznické zkušenosti a zvyšování spokojenosti zákazníků. Offline výstupy doplníme o interaktivní reporting v naší online aplikaci.
 • Dopad do byznysu: Máme výsledky. Pomohli jsme řadě našich klientům identifikovat slabá místa místa a zlepšit jejich klíčová KPI.
Prieskumna agentura NMS Market Research

Kamil Kunc

Client Service Director
kamil.kunc@nms.eu
Praha, Česká republika
Kontaktovat