Vlastní aplikace na míru

Vyvíjíme vlastní platformy a aplikace pro výzkum trhu: pro sběr dat, jejich analýzu a prezentaci nebo monitoring výsledků. Využíváme je sami, umíme je upravit na míru konkrétnímu projektu, integrovat je do systémů našich klientů a nabízíme je jako SaaS.

ECHONITY

Echonity je moderní kvalitativní výzkumné prostředí pro moderovaná diskusní fóra, online komunity, spotřebitelské deníčky, blogy a ankety využitelné mimo jiné pro brand testy, testy konceptů, výzkumy zákaznické cesty a spokojenosti nebo etnografické studie.

 • Výzkumy se snadno spouští a spravují
 • Prostředí je moderní, atraktivní a jeho ovládání intuitivní
 • Aktivitu uživatelů podněcují gamifikační prvky
 • Automatické odměňování respondentů
 • Napojení na systém klienta (single sign-on)
 • Echonity podporuje 9 jazyků
Zjistěte o Echonity víc

BOARDIA

Boardia je variabilní vizualizační nástroj pro prezentaci výsledků výzkumů. Je ideální pro trackingové nebo robustní projekty. Umožňuje přehledně zobrazit analýzy, grafy nebo data a rychle na aktuální výsledky reagovat.

 • Veškerá data po ruce a přehledně zobrazená ve snadno nastavitelných dashboardech
 • Okamžitý reportingnotifikace, datové exporty
 • Přístupnost na všech zařízeních – v počítači, na tabletu i v mobilu
 • Napojení na klientské systémy a automatický import dat
 • Zabezpečení dat, soulad s GDPR
 • Hierarchické uživatelské přístupy pro různé úrovně managementu
 • Automatické kódování a vyhodnocení textů umělou inteligencí
 • Reporting v různých jazycích
Monitor, dashboard v aplikaci NAVI.

ASKERO

Nabízíme vlastní pokročilý nástroj pro tvorbu online dotazníků a sběr dat prostřednictvím CAWI.

 • Plně responzivní zobrazení, funguje na mobilech, tabletech i počítačích. Zvládne dočasnou ztrátu připojení k internetu např. při slabém mobilním signálu
 • Snadná tvorba a editace dotazníků s možností připomínkování
 • Široká škála typů otázek a zadání
 • Možnost napojení dalších systémů prostřednictvím API
 • Sledování postupu výzkumu
 • Propracovaný systém personifikovaných pozvánek do výzkumu
 • Široké možnosti úprav na míru klientovi a projektu včetně integrace dotazníků do jiné webové stránky
 • Zabezpečení dotazníků proti nežádoucím aktivitám. Testované vizuály a videa jsou chráněny proti kopírování. Dotazník nelze vyplnit opakovaně.
 • Ochrana sbíraných dat proti zneužití
Vyzkoušejte dotazník Askero