Řešte zákaznickou zkušenost komplexně

Prostřednictvím naší platformy CX 360 řídíte zákaznickou zkušenost s lehkostí, ale s robustními daty; napříč kanály a přitom z jednoho místa. Jednotlivé její nástroje lze využít i samostatně.

Mystery Shopping

Podívejte se na své služby ve všech touchpointech očima zákazníka. Zprostředkujeme vám autentickou zkušenost, jak vaše pobočky fungují a kde na zákaznické cestě něco drhne, abyste mohli ihned reagovat, přijmout opatření, ověřit, jak fungují a odměňovat zaměstnance. Více zjistíte na naší stránce věnované pouze Mystery Shoppingu.

Audit Checklist

Nechte své zaměstnance dělat interní audity pomocí chytré aplikace v telefonu, bez formulářů a tabulek. Výsledky a analýzu plnění interních standardů uvidíte okamžitě v přehledném dashboardu.

ASAP Feedback

Okamžitě získejte hodnocení zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti pro rychlou reakci na závažné problémy, optimalizaci procesů a zvýšení efektivity. Zajistíme automatický import dat, měření po celém světě, reporting v různých jazycích i napojení výstupů na vaše systémy. Více zjistíte na stránce věnované ASAP Feedback.

Online Reviews Monitoring

Využijte data z online recenzí svých i konkurenčních produktů ve svůj prospěch. Naše výzkumy potvrzují silnou korelaci recenzí s kontinuálně měřeným NPS a víme, že 84 % zákazníků je čte, 77 % nějakou napsalo a 95 % zajímají vaše reakce na ně. Využijte je jako komunikační kanál a sbírejte insighty.

Multichannel Check

Mějte přehled o informacích, které o vás zákazník získá na internetu, a udržujte je aktuální.

Data Integration

Získejte insighty pro své rozhodování propojením interních byznysových a zákaznických dat s výsledky výzkumů nebo nastavenými výkonnostními cíli. Ověříte si, zda zavedená opatření podporují chování zákazníků – utrácejí více, zůstávají déle, doporučují vás? Dosahujete svých cílů – roste váš podíl na trhu a ziskovost? Vše najdete na jednom místě.

Iveta Rossová

Client Service Manager
iveta.rossova@nms.cz
Praha, Česká republika
Poptat řešení zákaznické zkušenosti

Využívejte plný potenciál své značky

Zajistěte s naší pomocí růst své značky – ať už zavedené, nebo zcela nové. Od identifikace cílové skupiny a ideálního positioningu po měření reklamy a vývoje výkonu značky v čase. Dostanete jasné výsledky a doporučení.

Market Segmentation

Segmentace cílové skupiny vám umožní přizpůsobit své produkty nebo služby, zacílit komunikaci, vyladit její obsah a efektivněji využívat marketingové prostředky. Jednotlivé skupiny detailně popíšeme z hlediska sociodemografického profilu, chování, zkušeností i potřeb a personifikujeme jejich typického zástupce.

Brand Positioning

Nechte si změřit pozici značky na trhu, včetně analýzy hlavních konkurentů, nebo zmapovat příležitosti a najít místo pro značku novou. Díky kombinaci nástrojů, které se zaměřují na podvědomé, vědomé i emoční vnímání značky zjistíte, jak značku cílová skupina skutečně vidí a proč dává konkrétním značkám přednost. Porovnáme výsledky s benchmarky a poradíme vám, které silné stránky a slabé stránky značek využít ve svůj prospěch.

Brand Tracking

Měřte výkon značky a efekt marketingu na klíčové výkonnostní indikátory a image značky v čase. Doporučíme vhodnou frekvenci a reportovací nástroje upravíme podle vašich potřeb. V každé vlně měření zhodnotíme posun značky, nové možnosti i hrozby, včetně detailního popisu vnímání jednotlivých značek a jejich vzájemné relace.

Communication Test + Tracking

Jednorázově ověřte nebo kontinuálně mapujte efektivitu a hodnocení svých i konkurenčních spotů – kolik zákazníků reklamu vidělo, co si z ní zapamatovali a jaký pocit v nich zanechala. Zjistěte, jaká je výkonnost vaší komunikace v porovnání s konkurencí. Doporučíme vám vhodné úpravy a best practices vzhledem ke kategorii a záměru komunikace. Při poskytnutí mediálních dat provedeme i analýzu efektivity kampaně vzhledem k vynaloženým spendům či GRP.

Veronika Hřebenářová

Client Service Manager
veronika.hrebenarova@nms.cz
Praha, Česká republika
Poptat studii značky

Prodávejte s námi efektivně

Nástroji naší platformy pro výzkum maloobchodu obsáhnete všechny prvky nákupního procesu a prodáte víc více zákazníkům.

Customer behaviour

Zjistěte, jací vaši zákazníci jsou, jak žijí a jaký to má dopad na jejich nákupní chování. Podle čeho se rozhodují při výběru obchodů i při samotných nákupech? Podchyťte nastupující trendy. Zmapujeme pro vás, co zákazníky do obchodů láká a co je naopak odrazuje. A rozdělíme je na segmenty, které využijete při nastavování strategií.

Store / e-shop check

Nechte si ukázat, jak se zákazníkům v obchodě líbí. Jak hodnotí vaše regály, pulty, pokladny, boxy na pečivo a vystavení zeleniny ve srovnání s konkurencí. Jak zákazníkům vyhovuje rozvržení nákupní plochy. Ať už v realitě (v případě potřeby s eye-trackingem) nebo prostřednictvím technologie VR. Umíte navodit tu správnou vánoční atmosféru? Cítí se zákazníci ve vašem obchodě bezpečně z pohledu hygieny?
Jak působí vaše webová stránka vizuálně? Orientují se na ní zákazníci? Máte intuitivně rozvržené kategorie i celkový průchod e-shopem? Umí váš obchod inspirovat a usnadnit nakupování?

Product and offer evaluation

Odhalte, jak zákazníci vnímají vaši nabídku – chybí oblíbené výrobky nebo značky, je často vyprodané akční zboží, najdou vždy to důležité nebo i něco navíc. Jaká je kvalita zboží (pod privátními značkami), vypadají potraviny čerstvé?
Zajímají vás konkrétní výrobky? Otestujte s pomocí eye-trackingu, jestli si jich zákazníci všimnou v regálu. Řekneme vám, jaký dojem dělá jejich obal nebo jak spotřebitelům chutnají ve srovnání s benchmarky.

Pricing guide

Nastavte ceny správně pro svoji cílovou skupinu. Zjistěte, jak vnímají zákazníci váš obchod ve srovnání s konkurencí z hlediska cen a value for money. Zkontrolujte chystané změny cen a případnou reakci zákazníků, jak nastavujete akční ceny a jak je umíte komunikovat.

Customer service

Zařiďte, ať se k vám zákazníci rádi vracejí díky ochotnějším, příjemnějším a schopnějším zaměstnancům než u konkurence, krátkým frontám u pokladen a dobře nastavenému věrnostnímu programu. Vyhovují otevírací hodiny, mají zákazníci dostatek míst k zaparkování? Zvládáte efektivně řešit reklamace? Najděte možné problémy a napravte je.

Communication test

Otestujte s námi působení a efektivitu veškeré komunikace od tištěné, přes televizní a rozhlasovou, sociální až po POS materiály a CSR aktivity. Využíváme nástroje nejvhodnější pro konkrétní zadání včetně eye-trackingu.

Brand audit

Značka si zaslouží samostanou pozornost a vlastní sadu výkumných nástrojů. Zjistěte, jak zákazníci váš brand vnímají na vědomé, podvědomé i emoční úrovni. Jaký je její positioning, jaké jí přiřazují atributy, a jak s ní pracovat.

Stanislav Radocha

Client Service Manager
stanislav.radocha@nms.cz
Praha, Česká republika
Poptat retailovou studii

Optimalizujte výkon svých produktů

Pomůžeme vám v každé fázi životního cyklu produktu – od prvního nápadu, přes uvedení na trh a fázi zralosti až do další inovace – s využitím našeho propracovaného systému facilitace, explorace, testování a měření.

Needs Exploration

Zjistíme, kdo jsou vaši (potenciální) spotřebitelé a klienti, jaký je jejich profil a pomůžeme vám pochopit jejich chování, zvyky, jejich životní styl a konzumaci médií. A zejména – jaké jsou jejich nenaplněné potřeby, které čekají na váš produkt nebo inovaci.

Concept Ideation

Dáme vám nové podněty a pomůžeme s designem nového produktu nebo inovací stávajícího. Propojte svůj kreativní potenciál, zkušenosti a potřeby uživatelů, nápady designérů a produktových manažerů s našimi daty a insighty a navrhněte společně s námi během tvůrčích workshopů koncept nového produktu nebo služby.

Concept & Product Test

Ověřte potenciál inovací u cílové skupiny a vylaďte s námi produkt k dokonalosti. Ať už máte prototyp, nebo hotový produkt na trhu, jehož výkon chcete zlepšit, necháme ho vyzkoušet reálnými lidmi z cílové skupiny a řekneme vám, jak ho používají, jaký k němu mají postoj, jak jsou s jeho využíváním spokojení a které jeho parametry zlepšit. Určíme pro vás cenovou citlivost, vysokou, optimální a nízkou cenovou hladinu a dynamiku cenové křivky.

Communication Test

Vylaďte s námi image a emocionální otisk produktu prostřednictvím naší platformy pro výzkum branduotestujte s námi veškerou komunikaci: komunikační koncepty, moodboardy, vizuály, přes televizní a rozhlasovou reklamu, sociální komunikaci až po POS materiály a CSR aktivity. Využíváme nástroje nejvhodnější pro konkrétní zadání včetně eye-trackingu.

Retail in Detail

Nástroji naší platformy pro výzkum maloobchodu obsáhnete všechny prvky nákupního procesu a prodáte víc svých produktů více zákazníkům.

Performance Tracking

Naplánujte růst svého produktu a sledujte jeho výkon v čase. Odhadneme byznysový potenciál produktu nebo služby – zájem cílové skupiny a pravděpodobnost pořízení v čase, abyste si mohli připravit scénáře pro své byznysové plány. Změny v hodnocení produktu nebo služby a výkon komunikace pro vás budeme sledovat v čase.

Veronika Hřebenářová

Client Service Manager
veronika.hrebenarova@nms.cz
Praha, Česká republika
Poptat produktovou studii

Držte krok s českou společností

Ať potřebujete přehled o postojích, nebo analýzu potřeb obyvatel a voličů, test komunikace, měření volebního potenciálu politického subjektu nebo informace pro články, navrhneme optimální kombinaci metod, např. pravidelné dotazníkové šetření Omnibus NMS nebo kvalitativní nástroje, doručíme kvalitní interpretovaná data a navrhneme další kroky vzhledem k vašim cílům.

Média

Zjistěte, jaký je profil vašeho publika, jaké má preference nebo jaký je potenciál vaší cílové skupiny. Pomůžeme vám otestovat nové mediální formáty, získat zpětnou vazbu na váš obsah, ale i analyzovat konkurenci. Změříme veřejné mínění a dodáme robustní podklady pro žurnalistickou práci.

Neziskový sektor a think tanky

Neziskovému sektoru, think tankům, ale i watchdog institucím pomáháme porozumět veřejnému mínění v oblastech jejich zájmu, se zmapováním problému a popisem aktuální situace v kontextu společnosti. Zjistěte, jaký je aktivizační potenciál vašeho tématu a jakým způsobem ho komunikovat. Pochopte, kdo jsou vaši stávající a potenciální dárci a jak je oslovit.

Odpovědné značky

Pracujte s naší pomocí na Corporate Social Responsibility a dejte své značce přesah. Zjistěte, jaká nebyznysová témata jsou v souvislosti s vaší společností pro veřejnost nebo zaměstnance důležitá, jak k nim přistupovat a jak je komunikovat.

Samosprávy, úřady, veřejné instituce

Ať už je předmětem výzkumů explorace podnětů ke zlepšení kvality života, získání zpětné vazby na činnost úřadů, nebo například zefektivnění veřejných služeb, naším cílem je vždy propojení státních institucí s veřejností a jejím míněním a podpora nastavení politik na základě dat.

Politické strany

Kdo jsou vaši stávající i potenciální voliči a jak je oslovit? Jak si stojí váš politický subjekt ve srovnání s konkurencí? Jak společnost vnímá osobnosti, program, ale i značku politické strany? Objevujte a analyzujte s námi témata, která skutečně rezonují, získejte robustní podklady pro volební program a nastavení komunikace směrem k veřejnosti, ale i metodicky přesné předvolební výzkumy a cennou zpětnou vazbu na činnost politiků.

Vít Pavliš

Client Service Manager
vit.pavlis@nms.cz
Praha, Česká republika
Poptat výzkum veřejného mínění