Co vám výzkum veřejného mínění přinese?

Při výzkumu veřejného mínění tvoří výzkumnou vzorku reprezentativní vzorek společnosti, proto ho můžeme použít všude tam, kde potřebujeme zjistit názor celé populace. Získaná data vám dodají jistotu při důležitých rozhodnutích a oporu při argumentaci. Svůj význam nacházejí například i při prosazování návrhů zákonů, které vedou k lepší kvalitě života v naší společnosti.

V komerční oblasti si průzkum veřejného mínění objednávají zadavatelé, kteří si zvyknou jeho výstupy používat například pro svou PR komunikaci nebo pro získání opory v argumentaci s dalšími odděleními společnosti. Dlouhodobé výzkumy veřejného mínění umožňují sledovat, jak se názory na zásadní společenské nebo politické otázky v společnosti vyvíjejí a mění.

Nezávazně poptat

Co je výzkum veřejného mínění?

Výzkum veřejného mínění je forma sociologického výzkumu zaměřená na zjišťování názorů nebo postojů společnosti k různým tématům z oblasti společenského nebo politického života.

Výzkum veřejného mínění nám nabízí jedinečnou příležitost nastavit společnosti zrcadlo. Správným metodologickým postupem zajišťujeme, že výsledky průzkumu jsou odrazem názoru dané populace. Využívají ho nejčastěji média, státní instituce, politické subjekty, nevládní organizace, ale i klienti z komerční sféry.

Proč zvolit průzkumy veřejného mínění od NMS?

Kvalita dat je u nás v NMS na prvním místě. Při každém způsobu sběru dat máme nastaveno několik kontrolních mechanismů, které zaručují, že naše data jsou spolehlivá. Priorita mít kvalitu dat pod kontrolou nás dokonce vedla k tomu, že spolu s dalšími dvěma výzkumnými agenturami jsme založili online panel European National Panels, který aktuálně patří mezi největší online panely ve Střední Evropě. V našem online panelu pracujeme jen s ověřenými respondenty, které ověřujeme přímo v NMS.

Za kvalitu našich dat hovoří i naše členství v mezinárodní organizaci ESOMAR a národních organizacích SIMAR a SAVA. Členství v těchto organizacích nás zavazuje dodržovat přísné metodologické standardy kvality, které jsou prověřovány v pravidelných kontrolách. Výzkumy veřejného mínění umíme realizovat online, telefonicky, ale i osobním dotazováním za pomoci tabletů.

Prieskumna agentura NMS Market Research

Kamil Kunc

Client Service Director
kamil.kunc@nms.cz
Praha, Česká republika
Kontaktovat