Využívejte plný potenciál své značky

Zajistěte s naší pomocí růst své značky – ať už zavedené, nebo zcela nové. Od identifikace cílové skupiny a ideálního positioningu po měření reklamy a vývoje výkonu značky v čase. Dostanete jasné výsledky a doporučení.

Market Segmentation

Segmentace cílové skupiny vám umožní přizpůsobit své produkty nebo služby, zacílit komunikaci, vyladit její obsah a efektivněji využívat marketingové prostředky. Jednotlivé skupiny detailně popíšeme z hlediska sociodemografického profilu, chování, zkušeností i potřeb a personifikujeme jejich typického zástupce.

Brand Positioning

Nechte si změřit pozici značky na trhu, včetně analýzy hlavních konkurentů, nebo zmapovat příležitosti a najít místo pro značku novou. Díky kombinaci nástrojů, které se zaměřují na podvědomé, vědomé i emoční vnímání značky zjistíte, jak značku cílová skupina skutečně vidí a proč dává konkrétním značkám přednost. Porovnáme výsledky s benchmarky a poradíme vám, které silné stránky a slabé stránky značek využít ve svůj prospěch.

Brand Tracking

Měřte výkon značky a efekt marketingu na klíčové výkonnostní indikátory a image značky v čase. Doporučíme vhodnou frekvenci a reportovací nástroje upravíme podle vašich potřeb. V každé vlně měření zhodnotíme posun značky, nové možnosti i hrozby, včetně detailního popisu vnímání jednotlivých značek a jejich vzájemné relace.

Communication Test + Tracking

Jednorázově ověřte nebo kontinuálně mapujte efektivitu a hodnocení svých i konkurenčních spotů – kolik zákazníků reklamu vidělo, co si z ní zapamatovali a jaký pocit v nich zanechala. Zjistěte, jaká je výkonnost vaší komunikace v porovnání s konkurencí. Doporučíme vám vhodné úpravy a best practices vzhledem ke kategorii a záměru komunikace. Při poskytnutí mediálních dat provedeme i analýzu efektivity kampaně vzhledem k vynaloženým spendům či GRP.

Veronika Hřebenářová

Client Service Manager
veronika.hrebenarova@nms.cz
Praha, Česká republika
Poptat studii značky