6 z 10 pracujúcich v nedeľu je proti zákazu nedeľného predaja.

Aktuálny prieskum od agentúry NMS Market Research Slovakia prezradil, aká časť populácie by podporila či nepodporila predkladaný návrh. Väčšia časť populácie sa prikláňa k tomu, aby obchody v nedeľu ostali otvorené, a to aj vrátane tých, ktorých sa to priamo týka.

Kontroverzný návrh na zákaz nedeľného predaja vyvolal v spoločnosti diskusiu. Argumenty za zákaz sa viažu predovšetkým so zvýšením kvality osobného a pracovného života zamestnancov, či zlepšenie kvality ich zdravia.

Viac ako polovica populácie (53 percent)  by nepodporila zákaz nedeľného predaja. O niečo viac sú v porovnaní s priemerom populácie proti zákazu práve ľudia, ktorí majú nedeľné pracovné zmeny a zákaz by sa ich priamo týkal (61 percent). „Ľudia, ktorých sa zákaz nedeľného predaja týka, sú proti nemu predovšetkým z dôvodu príplatkov, ktoré za prácu v nedeľu dostávajú. Zároveň priznávajú, že sami radi využívajú nedeľu na nakupovanie, ak si počas týždňa nevedeli nájsť čas na väčšie nákupy,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

Zákaz nedeľného predaja by podporilo 41 % populácie. Z tých, ktorých sa to priamo týka, by ho podporila viac ako tretina (35 percent).

 

 

 Za otvorené obchody v nedeľu sú najmä mladí a ľudia z Bratislavského kraja

Ak by ostali obchody v nedeľu zatvorené, prekážalo by to predovšetkým mladej generácii vo veku 25 – 34 rokov, ľuďom s trvalým bydliskom v Bratislavskom kraji či obyvateľom najväčších miest. „Tieto skupiny obyvateľstva sú jednoducho na otvorené obchody v nedeľu zvyknuté a radi tieto možnosti využívajú. Obyvatelia väčších miest si zároveň uvedomujú, že zatvorenie obchodov v nedeľu by znamenalo nápor ľudí nakupujúcich v sobotu – tak, ako sme toho svedkami pred zatvorením obchodov počas sviatkov,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

Zákaz práce v noci by podporilo 37 % ľudí

Argumenty za zákaz nedeľného predaja týkajúce sa lepšej kvality života a zlepšenia zdravia možno uplatniť aj pri argumentácii zrušenia práce v noci. Ukazuje sa, že práve nočná práca má významne negatívny dopad na zdravie človeka a podľa Eurostatu je práve Slovensko rekordérom v počte pracujúcich v noci v celej Európskej Únii. O zrušení práce v noci sa ale doteraz nehovorí. Napriek preukázaným negatívnym dopadom práce v noci na ľudské zdravie spoločnosť v nej nevidí väčší problém, ako pri práci v nedeľu.

Za zákaz práce v noci by bolo 37 percent populácie, proti 49 percent. Opäť o niečo viac by boli proti zákazu práce v noci tí, ktorí majú nočné pracovné zmeny a zákaz by sa ich priamo týkal (54 percent).

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 3. – 7. marca 2023. Zúčastnilo sa ho 1 058 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.