Drahšie sladené nápoje nechcú dve tretiny Slovákov

Vláda SR začala s nevyhnutným ozdravovaním verejných financií. Prvý balíček prijatých ekonomických opatrení zahŕňa aj zvýšenú daň za sladené nealkoholické nápoje. Toto zdražovanie nepoteší takmer dve tretiny populácie, ktoré so zvýšenou daňou za sladené nápoje nesúhlasia. Vydýchnuť si môže tretina Slovákov, ktorá kupuje rastlinné mlieka. Tie, spolu s ďalšími výnimkami nebudú podliehať zvýšenej spotrebnej dani.

Hoci väčšina sladených nápojov patrí do zoznamu nápojov s negatívnym vplyvom na naše zdravie, väčšina Slovákov a Sloveniek sa ich nechce vzdať a nechce si za ne ani priplatiť. 64 percent slovenskej populácie nesúhlasí so zavedením zvýšenej dane na sladené nápoje.

„Podľa všetkého tento názor súvisí skôr so spôsobom života ako s politickými preferenciami. Viac proti zvýšenej dani za sladené nápoje sú mladšie generácie alebo ľudia s nižším vzdelaním. Rozdiely medzi sympatizantmi vládnej koalície a opozície síce v dátach vidíme, no nie sú štatisticky významné. Napríklad medzi voličmi Progresívneho Slovenska a SNS je porovnateľné percento tých, ktorí schvaľujú zvýšenú spotrebiteľskú daň za sladené nápoje,“ dopĺňa zistenia Denisa Lakatošová z NMS.

 

 

 

Nechceme si priplatiť najmä za džúsy a ochutené minerálne vody

Okrem jogurtových a mliečnych nápojov sa najväčšia miera nesúhlasu so zdražovaním viaže na džúsy (nesúhlasí 75 percent) a ochutené minerálne vody (nesúhlasí 68 percent). Tieto sladené nápoje zároveň patria v našej populácii medzi tie, ktoré nakupujeme najčastejšie.

V našom nákupnom košíku sa nadpriemerne často vyskytnú aj kolové nápoje, pri nich sme však zmierlivejší. S ich zdražovaním súhlasí 43 percent populácie, čo je v porovnaní s ostatnými druhmi nápojov výrazne viac. Kolové nápoje pritom nakupuje aspoň raz za čas až 79 percent populácie.

 

 

 

Rastlinné mlieka nezdražejú. Vďaka tomu si môže vydýchnuť tretina populácie

Jednou z výčitiek návrhu zákona o zvýšenej dani za sladené nápoje bola skutočnosť, že sa má vzťahovať aj na mliečne a jogurtové nápoje, výživové drinky pre športovcov či rastlinné mlieka. Práve rastlinné mlieka sú osobitá kategória nápojov, kde by zvýšenie ceny pocítili  najmä ľudia so zdravotnými obmedzeniami.

Z výnimky zo zdražovania rastlinných alternatív mlieka môže mať radosť tretina populácie, ktorá ich zvykne nakupovať. Z nich až 38 percent ich kupuje kvôli zdravotným obmedzeniam seba či iného člena rodiny a ďalších 33 percent kvôli ďalším zdravotným benefitom, ako je napríklad nižší obsah tukov.

„Ak to prepočítame na celú populáciu zistíme, že takmer štvrtina populácie si kupuje rastlinné mlieka s úmyslom vyhnúť sa zdravotným komplikáciám a s cieľom zdravšieho spôsobu života. Ich vyňatie zo zoznamu nápojov, ktorých sa bude zdražovanie týkať, je dobrá správa, nakoľko už aj v súčasnosti nákup rastlinných alternatív mlieka výrazne zasahuje do rozpočtu nejednej slovenskej domácnosti,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 09. – 13. mája 2024. Zber dát bol realizovaný cez European National Panels. Zúčastnilo sa ho 1 020 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.