SOCIOMAPA: Ktoré strany budú medzi sebou najviac súperiť o voličov?

Prepojenie dát z predvolebného prieskumu NMS Market Research a metódy sociomapovania od QED GROUP prináša unikátny pohľad na predvolebné preferencie slovenskej populácie. Zo sociomapy vieme čítať, ktoré strany budú s najväčšou pravdepodobnosťou v najbližších týždňoch intenzívne súperiť o hlas voličov.

Prieskumná agentúra NMS Market Research používa pre zmapovanie voličskej podpory v čase zberu dát svoju prepracovanú metodológiu volebného modelu. Výsledky za august nájdete publikované v samostatnom článku. Pre podrobnejšiu vizualizáciu výsledkov z augustového zberu dát sme využili metódu sociomapovania od spoločnosti QED GROUP.

Ako vzniká SOCIOMAPA a ako ju čítať?

Každá sociomapa má dva hlavné spoločné atribúty – výšku a vzdialenosť.

Výška na mape v našom prípade zobrazuje voličské preferencie. Čím vyššie sa strana na mape nachádza (a má teplejšiu farbu), tým vyššia je jej deklarovaná podpora. Naopak, čím nižšie je strana nachádza (a má chladnejšiu farbu), tým nižšie má preferencie.

Vzdialenosť na mape znázorňuje podobnosť hodnotenia. Čím bližšie sú si politické strany, tým majú previazanejší volebný potenciál a tým je pravdepodobnejšie, že spolu budú súperiť o podporu v rámci daného voličského tábora. 

Čo nám hovorí SOCIOMAPA?

nms sociomapa

 

Smer-SD a PS na čele dvoch voličských táborov

Na prvej SOCIOMAPE môžete vidieť rozloženie voličov pre 10 subjektov s najväčšou deklarovanou podporou. Vidíme tu dve jasné voličské pohoria: to väčšie tvoria sociálne a nacionalisticky orientované strany, druhé pohorie patrí stranám liberálnym. Týmto pohoriam dominujú strany Smer-SDProgresívne Slovensko, ktoré sa tak stávajú prirodzenými hegemónmi svojich segmentov a majú potenciál kumulovať k sebe ďalších voličov.

OĽANO a PRIATELIA, KDHDemokrati tvoria menšie, samostatné celky, nakoľko je ich podpora nižšia a svoj potenciál majú diverzifikovaný medzi viacero strán stredo-pravého spektra. 

 

V jednej aréne sa spolu stretne 5 najsilnejších strán so sociálne – nacionalistickým zameraním

Na pozícii Smeru-SD vidíme, že je vo svojom segmente jasným hegemónom a ak by mal ešte posilňovať, čerpal by svoju podporu najpravdepodobnejšie z dvojičiek, ktoré sa nachádzajú na jeho úpätí a majú vzájomne previazaný voličský potenciál.

Na jednej strane sa jedná o dvojicu strán RepublikaSNS, ktoré majú podobne silnú previazanosť na potenciál Smeru-SD, ale aj navzájom. Znamená to, že medzi týmito stranami ešte môže dôjsť k značnému preskupovaniu voličov – či už rovnomerne alebo k jednému zo subjektov. Obidva subjekty, Republika aj SNS, majú medzi svojimi podporovateľmi výrazne viac mužov než žien.

Na druhej strane hory zvanej Smer sa nachádza Hlas, ktorý má stále so Smerom silne previazaný volebný potenciál. Medzi týmito dvoma stranami teda stále môže dôjsť k presunom voličov (a to oboma smermi). Trochu ďalej od Smeru, ale silno prepojené s Hlasom-SD, sa nachádza hnutie SME RODINA. Jeho pozícia naznačuje, že ak by malo hnutie čerpať nových voličov, prípadne o niektorých prísť, bude to najpravdepodobnejšie s Hlasom. Tieto strany spája fakt, že v ich volebnom jadre aj potenciáli sú výrazne viac zastúpené ženy.

 

V liberálnej aréne budú hlavnými súpermi PS a SaS

Prepojenie medzi sociálne-nacionalistickým pohorím a tým liberálnym zabezpečuje do veľkej miery previazanie potenciálov strán Progresívne Slovensko a Hlas-SD. Obidva subjekty sú navzájom druhým najväčším rezervoárom pre získanie ďalších voličov. Blízkosť PS a SaS je zapríčinená vysokým prepojením potenciálov strán a je možné, že medzi nimi do volieb dôjde k presunu voličov (buď oboma smermi alebo s príklonom k jednému zo subjektov). Na podobnej úrovni ako pri Hlase môže Progresívne Slovensko čerpať nových voličov z podporovateľov koalície OĽANO a PRIATELIA, KÚ a Za ľudí a od Demokratov. 

Pozícia KDH mimo hlavnej osi medzi dvoma hlavnými pohoriami a jeho výška naznačuje, že nevysoký potenciál hnutia je diverzifikovaný medzi rôzne hnutia naprieč politickým spektrom – od OĽANO, cez PS a Hlas-SD až po Smer-SD. KDH sa tak pri snahe o získanie ďalších voličov nedokáže zamerať na jeden jasný cieľ.

 

Karty môžu zamiešať nerozhodnutí – každý desiaty volič nie je rozhodnutý, komu dá hlas

Dôležitý je kopec na hornom rohu SOCIOMAPY, na ktorom sa nachádza cca 10% voličov, ktorí plánujú ísť k voľbám, avšak momentálne nevedia uviesť žiadnu politickú stranu alebo hnutie, ktoré by si vybrali. Z iných prieskumov vieme, že sa jedná o typ voličov, ktorí sa o politiku začnú zaujímať až tesne pred voľbami a v konečnom dôsledku dokážu priniesť do volebných výsledkov rozhodujúci zvrat. Miera ich účasti na voľbách je však stále otázna. Bude zaujímavé sledovať, či sa táto skupina bude postupne zmenšovať alebo bude nabaľovať nových ľudí z radov súčasných nevoličov.Druhá mapa znázorňuje všetkých 25 kandidujúcich subjektov a ukazuje ich hodnotové rozloženie naprieč voličskou podporou. Na severnej a severo-východnej strane SOCIOMAPY sa nám združuje nacionalisticko-konzervatívne spektrum, ktoré cez KSS plynule prechádza na západ do anti-systémových a protestných strán. Na juho-východnom cípe sa orientujú demokraticko-konzervatívne subjekty s jasným ukotvením maďarských strán.

Bližšie o  SOCIOMAPOVANÍ

Sociomapovanie bolo vyvinuté doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvanom Bahbouhom Ph.D., zakladateľom spoločnosti QED GROUP, a.s. za účelom spracovania a vizualizácie relačných dát. Metóda využíva metaforu krajiny na zobrazenie komplexných multi-dimenzionálnych dát v priestorovej 3D mape. Sociomapy môžu mať rôznu podobu v nadväznosti na účel výskumu.

Najčastejšou formou sociomapy je tzv. WIND-MAPa. Tú je možné uplatniť v celom rade oblastí. Od mapovania futbalového stretnutia, sledovania nákupného správania spotrebiteľov až po prijateľnosť volebných kandidátov. Bežne je však využívaná na sledovanie a zlepšovanie spolupráce v pracovných tímoch. Mimo pracovné tímy využívajú túto metódu aj české armádne tímy alebo NASA a ESA pri dlhodobých izolačných experimentoch a simulovaných letoch do vesmíru.

Pre podrobnejšie zachytenie volebných segmentov sme vo výskume využili tzv. STORM-MAPu, tá funguje na rovnakom princípe ako WIND-MAPa, umožňuje nám však okrem subjektov sledovať aj jednotlivé skupiny respondentov (vo WIND MAPe sú vidieť iba subjekty, nie jednotliví respondenti), ktoré je možné zároveň identifikovať na základe zadaných premenných, a poskytuje nám tak hlbší vhľad a viac informácií o ich správaní.

O spoločnosti QED GROUP

QED GROUP, a.s. sa primárne venuje efektívnemu rozvoju jednotlivcov, tímov a organizácií. Jednou z najsilnejších stránok spoločnosti je evidence-based prístup (prístup založený na dôkezoch) a vlastný psychologický výskum. Spoločnosť patrí medzi priekopníkov v individuálnom a tímovom koučovaní, zároveň je držiteľom celého radu prestížnych ocenení a vlastníkom niekoľkých originálnych metód a postupov ako sú napríklad sociomapovanie alebo psychologický test 4Elements, ktoré dopytujú najväčšie tuzemské i zahraničné spoločnosti.

QED GROUP je zapojená aj do prípravy posádok pre let na Mars v experimentoch Mars 105, Mars 500, ale aj do série experimentov Sirius 2017-2025. Od roku 2018 spolupracuje s Oxford Mindfulness Centrom a podieľa sa na podpore využitia mindfulness jednotlivcami aj firmami. Od roku 2019 je QED GROUP tiež zapojená do medzinárodného grantového projektu H-WORK, ktorého cieľom je pomocou vedecky overených intervencií zlepšovať duševné zdravie vo firmách. 

 

 

Autor článku

Mikuláš Hanes, Head of Qualitative Research a politický analytik, mikulas.hanes@nms-sk.sk