Predvolebný prieskum – august 2023

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických volieb v čase zberu dát. Výsledky publikujeme jedenkrát mesačne.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnuté politické strany, ktoré voliči plánujú voliť, ale aj tie, ktorých voľbu ešte zvažujú. Zároveň sa vo výpočte zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť danú stranu.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Mikuláš Hanes

Politický analytik NMS Market Research Slovakia

Na základe volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia by začiatkom augusta vyhrala parlamentné voľby strana Smer-SD so ziskom 23,3%. Deklarovaná podpora strany Smer-SD medzimesačne narástla o 2,7 p.b. Stojí za tým najmä upevňovanie jej voličského jadra, ktoré narástlo o 1,7 p.b. na 15,9%. Aj potenciál strany Smer-SD zaznamenal oproti júlovému modelu nárast, konkrétne o 2,2 p.b. na 26,7%. Tieto nárasty sú na vrchnej hranici štatistickej odchýlky a pre potvrdenie tohto trendu si budeme musieť počkať na ďalší zber dát. Avšak môžeme konštatovať, že strane Smer-SD sa darí stabilne držať svoju deklarovanú podporu nad hranicou 20%.

Na druhom mieste sa vo volebnom modeli pre mesiac august umiestnilo Progresívne Slovensko, ktoré má podporu voličov na úrovni 17%. Aj pre tento subjekt je to oproti júlovému zberu dát nárast, konkrétne o 1,4 p.b. Strane sa darí stabilizovať si volebné jadro, ktoré je v súčasnosti na úrovni 8,1% a volebný potenciál progresívcov prvýkrát presiahol hranicu 20% a v auguste je na úrovni 20,5%.

Na treťom mieste sa umiestnila strana Hlas-SD, ktorej vyjadrilo v aktuálnom volebnom modeli podporu 11,5% voličov. Hlas vďaka stabilnej medzimesačnej podpore (+0,1 p.b.) síce prehĺbil stratu na Progresívne Slovensko, avšak vďaka poklesu hnutia Republika má pred ním stále dostatočný náskok. Volebné jadro hlasu na úrovni 5,5% (-0,6 p.b.) a potenciál strany na úrovni 15,8% (+ 0,9%) zaznamenali oproti júlu pohyb na úrovni štatistickej chyby.

Najväčšiu medzimesačnú zmenu sme v rámci augustového volebného modelu zaznamenali u hnutia Republika. To dosiahlo v aktuálnom volebnom modeli deklarovanú podporu voličov na úrovni 7,5%. Oproti júlu to znamená pokles o 2,9 p.b., čo je výrazne nad štatistickú odchýlku. Rovnako výrazný pokles zaznamenalo aj volebné jadro hnutia (4,3%, – 1,3 p.b.) a volebný potenciál Republiky, ktorý klesol o 2,4 p.b. na 10,6%. Pri bližšom pohľade na štruktúru volebného potenciálu hnutia Republika vidíme, že len 63% z jeho sympatizantov by im momentálne dalo svoj hlas a až štvrtina z potenciálnych voličov Republiky momentálne dáva prednosť Smeru-SD alebo SNS. 

Nasleduje koalícia hnutia OĽANO A PRIATELIA, Kresťanskej únie a Za ľudí, ktorá dosiahla podporu 6,3%, čo by jej s ohľadom na vyšší volebný prah pre koalície nestačilo na vstup do parlamentu. Volebná podpora, jadro aj potenciál koalície medzimesačne mierne poklesli, stále však na úrovni štatistickej odchýlky.

Aj ďalšie subjekty pohybujúce sa okolo hranice 5% to momentálne nemajú s účasťou v parlamente isté. Najlepšie vyhliadky má momentálne SNS, ktorá dosiahla v augustovom volebnom modeli voličskú podporu na úrovni 6%, čo je nárast o 1,4 p.b. Rastúci trend z predchádzajúcich mesiacov potvrdzuje aj volebné jadro strany (+1 p.b. na 3,1%) a jej potenciál (+1,7 p.b. na 9%).

Za národniarmi sa umiestnilo hnutie Sme rodina s podporou 5,6%, KDH s rovnými 5% a SaS s podporou 4,5%. Tieto tri subjekty sa s ohľadom na štatistickú chybu môžu pohybovať nad, ale aj pod hranicou potrebnou na vstup do parlamentu. Najmenší potenciál na vstup do parlamentu má z týchto troch subjektov KDH, ktorého volebný potenciál sa pohybuje len tesne nad úrovňou 6% a pre stranu bude veľmi obtiažne ho naplniť. Väčšinu potenciálnych voličov im momentálne preberá koalícia OĽANO A PRIATELIA, Kresťanskej únie a Za ľudí. SaS v našom volebnom modeli dlhodobo dopláca na fakt, že len necelá polovica voličov, ktorí by zvažovali podporu tejto strany, by jej momentálne dala svoj hlas a až 35% z nich sa momentálne prikláňa k tomu, že by volilo Progresívne Slovensko.

Nasledujú subjekty s podporou okolo hranice 3%. Presne tento výsledok dosiahla v augustovom volebnom modeli strana SZÖVETSÉG | ALIANCIA, za ňou sa umiestnili Kotlebovci – ĽSNS s podporou 2,8% a Demokrati s 2,6%. Všetky tri subjekty zaznamenali medzimesačný pokles na úrovni pár desatín percentuálneho bodu a preto môžeme konštatovať, že je ich podpora pomerne stála. Čo sa volebného potenciálu týka, jedine Demokrati s hodnotou 5,8% vykazujú aspoň teoretickú šancu na vstup do parlamentu. Avšak od tohto zisku ich delí fakt, že iba pre 39% z ich potenciálnych podporovateľov by momentálne boli prvou voľbou.

Ostatné kandidujúce subjekty dosiahli v augustovom volebnom modeli podporu menej ako 2%.“

 

Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali politické strany v čase dopytovania
 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %
 • do parlamentu by sa dostali strany s viac ako 5 %

 

 

Porovnanie volebného modelu s minulým mesiacom

 • červenou sú znázornené poklesy v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • modrou sú znázornené nárasty v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • sivá farba značí rovnaký výsledok

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 2.5%

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebná účasť

Ak by sa voľby konali v čase od 01. – 07. 08. 2023, odhadovaná účasť by bola 65,9 % voličov. Pri výpočte odhadovanej volebnej účasti zohľadňujeme mieru presvedčenia ísť voliť.

 Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online (71%) cez Slovenský národný panel v kombinácii s telefonickým dopytovaním na náhodne generovaných číslach (29 %). Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 01. – 07. 08. 2023. Prieskumu sa zúčastnilo 1 416 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, voľba vo voľbách NRSR 2020, národnosť.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.