TS: Vojna na Ukrajine: Zelenskyj si u Slovákov polepšil. Priaznivci Putina sú v menšine.

Vojna na Ukrajine mení názor Slovákov a Sloveniek na oboch prezidentov. Volodymyr Zelenskyj si po invázií Ruska na Ukrajinu u oslovených polepšil a aktuálne má na Slovensku väčšiu podporu ako Vladimír Putin. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu, ktorý zrealizovala agentúra NMS Market Research Slovakia. Okrem toho z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica oslovených nedôveruje vládnym predstaviteľom SR v ich krokoch, ktoré podnikajú v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Vojna mení názory na oboch prezidentov

Vojna na Ukrajine prinútila Slovákov a Slovenky prehodnotiť svoj postoj k prezidentom oboch krajín zapojených do vojnového konfliktu. Z dvoch mužov, na ktorých aktuálne upiera zrak celý svet, má na Slovensku väčšiu podporu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

42 % Slovákov a Sloveniek vyjadrilo pozitívny postoj k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. U 27 % došlo k zmene názoru pozitívnym smerom práve po začiatku vojny na Ukrajine. „Zelenskyj svojou rozhodnou komunikáciou oslovuje predovšetkým mladých respondentov vo veku do 24 rokov, respondentov s vysokoškolským vzdelaním a ľudí z Bratislavského kraja“ dopĺňa Denisa Lakatošová z NMS.

Putinovi priaznivci tvoria na Slovensku 17 % populácie. Vo väčšej miere majú pozitívny postoj k Putinovi muži v porovnaní so ženami. 37 % opýtaných uvádza, že ich názor na Putina sa po invázií na Ukrajinu zhoršil.

Graf z prieskumu ohladom vojny na Ukrajine od prieskumnej agentury NMS Market Research Slovakia

Dôvera vo vládnych predstaviteľov SR je slabá. V zhodnotení EÚ a NATO sme opatrní.

Viac ako polovica Slovákov a Sloveniek (56 %) nedôveruje vládnym predstaviteľom SR v ich krokoch, ktoré podnikajú v súvislosti s pomocou Ukrajine.

Dôveru si predstavitelia vlády získali u tretiny oslovených. Tá je silnejšia predovšetkým u mladých respondentov (47 %), obyvateľov Bratislavského kraja (58 %) a odporcov Vladimíra Putina (49 %).

Graf z prieskumu ohladom vojny na Ukrajine od prieskumnej agentury NMS Market Research Slovakia

 

Názor na kroky, ktoré v rámci vojnového konfliktu podnikli EÚ a NATO nie je jednoznačný. 36 % opýtaných ich považuje za dostačujúce, no takmer rovnaký podiel Slovákov a Sloveniek ich vníma ako nedostačujúce (35 %). „Respondenti sú v zhodnotení krokov EÚ a NATO pomerne opatrní, o čom svedčí aj to, že 29 % z nich sa k tejto téme nevie, prípadne nechce vyjadriť,“ doplnila Denisa Lakatošová z NMS Slovakia.

Graf z prieskumu ohladom vojny na Ukrajine od prieskumnej agentury NMS Market Research Slovakia

 

PODROBNOSTI O PRIESKUME

Zber dát prebiehal v čase od 07. – 10. marca 2022. Prieskumu sa zúčastnilo 527 respondentov vo veku od 18 – 64 rokov. Vzorka kopírovala rozloženie populácie Slovenska podľa pohlavia, veku, vzdelania, kraja a veľkosti miesta bydliska. Zber dát prebiehal cez Slovenský národný panel (www.narodnypanel.sk).

PODROBNOSTI O AGENTÚRE NMS MARKET RESEARCH

Prieskum bol realizovaný agentúrou NMS Market Research, ktorá je  členom organizácií ESOMAR a SIMAR. Agentúra NMS Market Research je na trhu 23 rokov a predmetom jej skúmania sú tak komerčné prieskumy, ako aj prieskumy zamerané na spoločenské a politické témy.

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Denisa Lakatošová

denisa.lakatosova@nms-sk.sk

+421 948 727 527