Stranícky volebný model – jún 2024: Vo voľbách by zvíťazilo Progresívne Slovensko

Ak by sa parlamentné voľby konali od 30.05. – 03.06.2024, so ziskom 23,7 % by ich vyhralo Progresívne Slovensko. Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických parlamentných volieb v čase zberu dát a porozumieť zmenám vo voličskom správaní.

Optikou experta

Mikulaš Hanes NMS Market Research Slovakia  Logo sociální sítě X

Výsledky opisuje Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia.

Ak by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na prelome mája a júna 2024, podľa volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia by ich vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 23,7%. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 22,4%. Nasledovala by strana Hlas-SD, ktorú by podľa aktuálneho zberu dát volilo 15,8% voličov. Všetky tieto tri subjekty zaznamenali oproti začiatku mája nárast podpory. Najviac narástol Smer-SD o 1,4 p.b., čo je však stále plne v rozmedzí intervalu spoľahlivosti. 

Za nimi by sa umiestnilo hnutie Republika, ktoré by získalo podporu na úrovni 7,4% a ako posledné by malo na základe tohto volebného modelu istotu vstupu do parlamentu. 

Nasledujú subjekty s podporou okolo hranice 5%: SaS (5,6%), KDH (5,6%) a SNS (4,5%). U týchto subjektov sa na základe volebného modelu nedá s istotou určiť, či by sa do parlamentu dostali alebo nie. 

Ďalšie subjekty sú zoskupené okolo hranice 3%, kde sa dlhodobo nachádza Maďarská aliancia (3,4%), Sme rodina (3%) a Demokrati (2,9%). Novou stranou v tomto zoskupení je hnutie SLOVENSKO, Za ľudí, ktoré v porovnaní s májovým volebným modelom pokleslo o 2 p.b. na 3,4%. Ostatné subjekty by získali menej ako 1%. 

Aktuálny volebný model ráta s účasťou na úrovni 54,8%, čo je oproti obdobiu spred atentátu na premiéra pokles až o 6,5 p.b. Môže však byť spôsobený aj sústredením sa voličov na eurovoľby, ktoré sa konali pár dná po zozbieraní týchto dát. 

 

Pri podrobnejšom pohľade na dáta z júnového volebného modelu môžeme konštatovať:

 • Progresívne Slovensko si už niekoľko meraní drží podporu na stabilnej úrovni. Jemne posilňuje svoju podporu medzi najmladšími voličmi, kde atakuje úroveň až 40%. Nad touto hranicou je ich podpora dlhodobo aj v mestách nad 100 tísic obyvateľov. Novinkou je fakt, že dokáže najlepšie napĺňať svoj volebný potenciál (až na 84%). Ďalší potenciálni voliči PS sú medzi podporovateľmi Hlasu, Demokratov (ďalšie 4% u oboch subjektov) a SaS (3% volebného potenciálu). 
 • Smer-SD oproti zberu dát zo začiatku mája narástol vo všetkých meraných ukazovateľoch. Najviac narástol jeho volebný potenciál (27,9%, + 3,4 p.b.). Svoj potenciál momentálne napĺňa na 75%, ďalších 14% z volebného potenciálu pre Smer-SD sa momentálne nachádza medzi voličmi Hlasu. Ich prebratie by Smeru prinieslo vo volebnom modeli nárast o ďalšie cca 4 p.b. 
 • Hlas-SD sa od zvolenia Petra Pellegriniho za prezidenta drží vo volebných modeloch okolo hranice 15%, čo je približne výsledok, ktorý strana dosiahla v nedávnych parlamentných voľbách. Podrobnejší pohľad na presuny voličov od septembrových volieb však ukazujú, že Hlasu sa za ostatných 8 mesiacov obmenila až tretina voličov. Najčastejšie odchádzali k Smeru-SD, PS a medzi nevoličov. Túto stratu si Hlas-SD kompenzoval najmä u voličov Sme rodina a SNS, čiastočne aj prebratím niektorých voličov, ktorí v septembrových voľbách volili Smer (a teda si podobný objem voličov medzi sebou strany vymenili). 
 • Republike sa podarilo stabilizovať svoju podporu okolo hranice 7%. Okrem vlastných voličov zo septembra dokázala čerpať aj z elektorátu SNS a Smeru, prípadne z nevoličov. 
 • SaS po náraste z obdobia opozičných protestov pozvoľna opäť klesá k hodnotám, ktoré dosiahla v minuloročných parlamentných voľbách. Dlhodobo dopláca na nízke napĺňanie svojho volebného potenciálu (56%). Celá pätina ďalších potenciálnych voličov SaS momentálne preferuje voľbu Progresívneho Slovenska. SaS výraznejšie klesá aj volebný potenciál, ktorý sa po dlhšej dobe opäť vracia na jednocifernú hodnotu (9,1%, medzimesačne – 2 p.b.). 
 • KDH pracuje s o niečo nižším potenciálom než ostatné strany (momentálne na úrovni 8,3%), však dokáže ho napĺňať na takmer 70%. Ďalší potenciálni voliči pre KDH sa momentálne nachádzajú medzi voličmi Progresívneho Slovenska, Demokratov a Kresťanskej únie. 
 • SNS od parlamentných volieb stratila takmer polovicu svojich voličov a dokáže ich kompenzovať len čiastočne. Stráca najmä v prospech jej koaličných partnerov a Republiky.  

Volebný model

 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • hlas voliča, ktorý je pevne rozhodnutí prísť voliť a rovnako pevne rozhodnutý voliť danú stranu, vstupuje do výsledku s väčšou váhou ako hlas voliča, ktorý ešte zvažuje, koho bude voliť, prípadne zvažuje svoju účasť vo voľbách
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale
 • štatistická odchýlka sa pri stranách s podporou nad 20 % pohybuje +/- 3,5 p.b., pri stranách s podporou okolo 5% +/- 1,9 p.b.

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že by danú stranu volili
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 1.5%

 

Vývoj voličskej podpory v priebehu času

 

Prelivy voličov po voľbách

 • uvedený graf je interaktívny – preklikom si viete zvoliť konkrétnu parlamentnú stranu. Graf následne znázorňuje, ako by jej voliči z posledných parlamentných volieb volili v júni 2024.

 

Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 30.05. – 03.06.2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 020 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, národnosť, voľba vo voľbách do NRSR 2023.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Prieskum bol zrealizovaný na náklady agentúry.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms.eu, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.