Slovensku najviac pomohol vstup do EÚ a NATO, zabrzdila nás pandémia.

Pomohol nám vstup do EÚ a NATO a prijatie Eura, zabrzdila nás pandémia. Takto hodnotia Slováci vývoj samostatného Slovenska. Prieskum agentúry NMS Market Research zisťoval, ktoré udalosti v ére samostatného Slovenska mali podľa populácie najzásadnejší vplyv na jeho vývoj a ako sa Slovákom na Slovensku žije.

Slováci sú toho názoru, že vstup do EÚ a NATO v roku 2004prijatie Eura v roku 2009 sú udalosti, ktoré mali najviac pozitívny vplyv na vývoj samostatného Slovenska. Z vybraných udalostí éry samostatného Slovenska práve tieto označilo najviac respondentov, ktorí sa zúčastnili reprezentatívneho online prieskumu v novembri 2022. Na popredných priečkach udalostí s najviac pozitívnym vplyvom sa umiestnil aj vstup do Schengenského priestoru.

 

 

Za udalosť, ktorá negatívne ovplyvnila vývoj Slovenska, najviac respondentov (40 %) označilo pandémiu Covid-19. Hneď na druhom mieste sa však umiestnilo víťazstvo hnutia OĽANO v posledných parlamentných voľbách, ktoré za udalosť s negatívnym vplyvom na vývoj Slovenska označila takmer tretina (32 %) opýtaných. Trojicu negatívnych míľnikov uzatvára vznik vlády Vladimíra Mečiara v roku 1994.

 

Spoločnosť vnímame ako menej tolerantnú, než samých seba

Súčasťou prieskumu bolo aj niekoľko výrokov o spoločnosti a živote na Slovensku. Zaujímavým zistením je, že až 94 % Slovákov samých seba považuje za tolerantného človeka. Ak však máme ohodnotiť ostatných Slovákov, už sme viac kritickí. Konkrétne 56 % populácie si myslí, že Slováci sú tolerantný národ a 38 % s týmto vyjadrením nesúhlasí.

Najväčší rozpor vo vnímanej miere tolerancie je medzi mladšími a staršími Slovákmi. Mladší si častejšie myslia, že Slováci nie sú tolerantný národ. Rozdiely sme namerali aj medzi voličmi rôznych strán. Slovákov ako tolerantný národ vnímajú častejšie voliči strán SMER-SD, ĽSNS a strany Vlasť. Na opačnom póle sa ocitli voliči Progresívneho Slovenska, ktorí častejšie vnímajú Slovákov ako netolerantných“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

 

 

Vysokoškolsky vzdelaní častejšie považujú Slovensko za úspešné

Slováci sa medzi sebou odlišujú v názore, či existenciu samostatného Slovenska možno vyhodnotiť ako úspešný príbeh. 45 % s týmto výrokom súhlasí, rovnaký podiel Slovákov je však opačného názoru. Najväčšie rozdiely sú u ľudí s rôznym stupňom vzdelania. S vyšším vzdelaním je v spoločnosti viac Slovákov, ktorí hodnotia existenciu samostatného Slovenska ako úspešný príbeh.

Napriek pochybnostiam o úspešnosti samostatného Slovenska možno Slovákov považovať za hrdý národ. Viac ako tri štvrtiny Slovákov (76 %) sú hrdí na to, že sú Slovákmi. Hrdosť je vyjadrená aj v názore viac ako dvoch tretín obyvateľstva (68 %), ktorí uviedli, že Slovensko je ich domovom a nikdy by sa z neho neodsťahovali. Hrdosť je silnejšie zakorenená u staršej populácie Slovákov.

 

O prieskume

Na Slovensku prieskum prebiehal online formou v období od 18. – 22. novembra 2022. Zúčastnilo sa ho 1 027 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je česká výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.