Stranícky volebný model – máj 2024: Najvyššiu podporu má Progresívne Slovensko

Ak by sa parlamentné voľby konali od 09. – 13. mája 2024, so ziskom 23,1 % by ich vyhralo Progresívne Slovensko. Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických parlamentných volieb v čase zberu dát.

Optikou experta

Mikulaš Hanes NMS Market Research Slovakia  Logo sociální sítě X

Výsledky opisuje Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia.

Ak by sa voľby do NR SR konali v prvej polovici mája, vyhralo by ich na základe straníckeho volebného modelu od agentúry NMS Market Research Slovakia hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,1%.

Za ním by nasledovala s odstupom 2,2 p.b. strana Smer-SD (20,9%) a prvú trojicu by uzatváral Hlas-SD s podporou 14,9%. Všetky tieto tri subjekty zaznamenali oproti minulomesačnému zberu len kozmetické posuny v podpore smeron nahor či nadol. 

Za trojicou najsilnejších strán by sa umiestnila Republika s podporou 7,9%, čo je oproti aprílu nárast o 1,7 p.b. Republika potvrdzuje už niekoľko mesiacov nárast podpory voličov nad hranicu 5%, ktorú sa jej v minuloročných voľbách tesne nepodarilo prekročiť. 

Do parlamentu by sa na základe dát zbieraných medzi 9. a 13. májom dostala aj SaS s podporou 6,6%KDH s 5,4%. Hnutie SLOVENSKO a Za ľudí by podľa májového volebného modelu získali 5,5%, čo by im stačilo na vstup do NR SR iba v prípade, ak by nekandidovali ako koalícia, ale ako samostatný subjekt. Podporu subjektu SLOVENSKO a Za ľudí môže mierne oslabovať aj zisk Kreťanskej únie, ktorú do zberu zaraďujeme samostatne od ohlásenia kandidatúry do EP. Jej podpora je na úrovni 0,7%. 

Pod hranicou 5%, ale stále s reálnou šancou na vstup do parlamentu, by sa v máji umiestnili SNS s 3,7%, Maďarská aliancia s 3,5%, Demokrati s 3,4% a hnutie Sme rodina s 3,2%. 

Májový volebný model ráta s účasťou na úrovni 61,3%. 

 

Podrobnejší pohľad do dát

 • Voliči Progresívneho Slovenska ostávajú v porovnaní s voľbami do NR SR z jesene 2023 svojej voľbe najvernejší. Až 85% z nich by aj dnes volilo PS. Zvyšných voličov získava PS spomedzi voličov hnutia SLOVENSKO a SaS. 
 • Smeru-SD by odišla od parlamentných volieb cca ¼ voličov, najmä k Hlasu a k Republike. Práve s Republikou si však časť voličov doslova “vymenil” a okrem toho svoju podporu dopĺňa aj o voličov SNS a menších strán. 
 • Hlasu ostáva od volieb verných približne 75% voličov. Z ich elektorátu čerpá najmä Smer-SD, ale aj Progresívne Slovensko. Opäť, aj Hlasu sa darí brať časť voličov Smeru-SD a medzi týmito stranami prebieha výmena voličov, ktorú dopĺňajú voliči hnutia Sme rodina. 
 • Dáta o prelivoch voličov v období medzi voľbami do NR SR a májovým zberom dát ukazujú, že Republike sa darí výrazne čerpať z elektorátu SNS a svoj nárast podporuje aj časťou bývalých voličov Smeru-SD. Je dôležité dodať, že po dlhšej dobe náš model opäť ukazuje volebné jadro Republiky na hranici 5%. 
 • SaS si dlhodobo drží, ako jediná zo strán mimo trojice na čele, volebný potenciál nad úrovňou 10%, v máji dosahoval 11,1%. 
 • SLOVENSKO a Za ľudí by prišli oproti septembrovým voľbám o viac než polovicu voličov a momentálne nedokáže nahrádzať túto stratu z voličmi iných strán. Najčastejšie ich voliči prechádzajú k Progresívnemu Slovensku, ku KDH, prípadne uvádzajú, že by sa zúčastnili volieb, ale nevedia, koho by momentálne volili. 
 • KDH dokáže v porovnaní s voľbami osloviť okrem svojich voličov aj voličov hnutia SLOVENSKO a Za ľudí. Naopak, od Kresťanských demokratov odchádzajú voliči najmä k Progresívnemu Slovensku, ale aj ku Kresťanskej únii. 
 • SNS by prišla o polovicu svojich voličov z volieb, výraznú časť tejto straty si pripísali Smer-SD a Republika, čiastočne aj Hlas-SD. SNS čiastočne čerpá voličov z týchto strán, ale vo výrazne menšej miere, než od nej odchádzajú.“

Volebný model

 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • hlas voliča, ktorý je pevne rozhodnutí prísť voliť a rovnako pevne rozhodnutý voliť danú stranu, vstupuje do výsledku s väčšou váhou ako hlas voliča, ktorý ešte zvažuje, koho bude voliť, prípadne zvažuje svoju účasť vo voľbách
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %

 

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale
 • štatistická odchýlka sa pri stranách s podporou nad 20 % pohybuje +/- 3,3 p.b., pri stranách s podporou okolo 5% +/- 1,7 p.b.

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 1.5%

 

 

Vývoj voličskej podpory v priebehu času

 

Prelivy voličov po voľbách

 • uvedený graf je interaktívny – preklikom si viete zvoliť konkrétnu parlamentnú stranu. Graf následne znázorňuje, ako by jej voliči z posledných parlamentných volieb volili v máji 2024.

 

 

 

 

Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 09. 05. – 13. 05. 2024, teda v čase pred atentátom na premiéra Roberta Fica. Prieskumu sa zúčastnilo 1 020 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, národnosť, voľba vo voľbách do NRSR 2023.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Prieskum bol zrealizovaný na náklady agentúry.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms.eu, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.