Stranícky volebný model – január 2024

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických volieb v čase zberu dát.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnuté politické strany, ktoré voliči plánujú voliť, ale aj tie, ktorých voľbu ešte zvažujú. Zároveň sa vo výpočte zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť danú stranu.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Mikuláš Hanes

Politický analytik NMS Market Research Slovakia

Podľa výsledkov volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia z prvej polovice januára 2024 sa potvrdzuje, že väčšina politických strán a hnutí si od septembrových parlamentných volieb dokáže udržiavať svoju podporu medzi voličmi.

Aktuálne by parlamentné voľby vyhral Smer-SD so ziskom 22,3%, čo je v porovnaní s volebným výsledkom pokles o 0,6 p.b. a zo štatistického hľadiska to zmanená v podstate totožnú mieru podpory voličov. Táto strana disponuje aj najväčším volebným jadrom na úrovni 15,1% a volebným potenciálom, ktorý má hodnotu 26,2%. Smer-SD patrí medzi strany, ktorým sa v období po voľbách v porovnaní s poslednými meraniami pred voľbami podarilo stabilizovať a zvýšiť svoje jadro a potenciál.

Na druhom mieste by sa, rovnako ako v septembrových voľbách, umiestnila strana Progresívne Slovensko, ktorej vo volebnom modeli NMS Market Research vyjadrilo svoju podporu 21,1% voličov. V porovnaní s volebným výsledkom to značí nárast podpory o 3,1 p.b. PS sa darí upevňovať aj svoje volebné jadro, ktoré je momentálne na úrovni 13%. V porovnaní s obdobím tesne pred voľbami si PS zachováva svoj pomerne vysoký volebný potenciál – v aktuálnom volebnom modeli dosiahol 24,7%.

Podľa aktuálnych výsledkov by tretia skončila strana Hlas-SD, ktorá by dosiahla 14,7%, čo je totožná miera podpory s ich volebným výsledkom. Potenciál Hlasu-SD atakuje hranicu pätiny voličov (19,3%) a uzatvára zoznam strán, ktoré si dokázali udržať svoje volebné jadro jasne nad hranicou zvoliteľnosti so ziskom 9,3%.

Na 4. mieste by sa umiestnila strana SaS so ziskom 6,9% (oproti voľbám +0,6%) a volebným potenciálom na hranici 12%. Volebné jadro tejto strany je na úrovni 2,7%, čo potvrdzuje dlhodobé voličské správanie sympatizantov SaS, ktorí nie sú väčšinovo pevne zviazaní s voľbou tejto strany.

S takmer totožnou podporou nasleduje KDH, ktoré by na základe januárového volebného modelu volilo 6,8% opýtaných, čo by znamenalo zopakovanie ich volebného výsledku. Volebné jadro kresťanských demokratov je na úrovni 3,6% a ich potenciál dosahuje 9,5%.

Nad hranicou 5% sa umiestnili ešte dva subjekty: hnutie Republika a koalícia hnutia SLOVENSKO, Kresťanská únia a Za ľudí.

V januárovom volebnom modeli by Republika získala podporu 6,5% voličov, čo by jej na rozdiel od ich volebného výsledku (4,75%) zaručilo vstup do parlamentu. Aj keď sa v rámci intervalu spoľahlivosti ich podpora pohybuje v rozmedzí od 4,6% do 8,4%, nárast podpory Republiky sa odzrkadlil na poklese podpory SNS. 

Naopak, koalícia hnutia SLOVENSKO, Kresťanská únia a Za ľudí si oproti svojmu volebnému výsledku pohoršila a v aktuálnom volebnom modeli agentúry NMS Market Research Slovakia získala 6%, čo by jej za podmienok, za akých kandidovala v ostatných voľbách, nestačilo na vstup do parlamentu. Oproti volebnému výsledku zaznamenala táto koalícia podporu nižšiu o 2,9 p.b. Volebné jadro tejto koalície je na úrovni 3,1% a jej volebný potenciál dosahuje 7,9%.

Nasledujú štyri strany, ktoré atakujú hranicu 5%:

 • SNS s podporou 4,5%
 • Aliancia s 3,4%
 • Sme rodina s 3,3%
 • Demokrati s 3,1%

SNS má dokonca hornú hranicu v rámci intervalu spoľahlivosti na úrovni 6% a hoci od svojho volebného výsledku stratila 1,1 p.b., stále by mala reálnu šancu na vstup do parlamentu. 

Z týchto 4 subjektov disponuje najväčším volebným potenciálom strana Demokrati a pohybuje sa na úrovni 7,1%. Potenciál nad 5% majú aj národniari (6,9%) a hnutie Borisa Kollára (6,5%). Čo sa volebného jadra týka, tam vedie Aliancia s jadrom na úrovni 2,2%.

Ostatné subjekty by získali menej ako 1% hlasov.

Volebný model vychádza z odhadovanej volebnej účasti na úrovni 61,6%.

 

Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali politické strany v čase dopytovania
 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %
 • do parlamentu by sa dostali strany s viac ako 5 %

 

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 2.5%

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

Vývoj voličskej podpory podľa volebného modelu NMS

 

 Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 10. – do 14. januára 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 030 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, voľba vo voľbách NRSR 2023, národnosť.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME. 

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.