Eurovoľby 2024 – V máji vedie Progresívne Slovensko

Ak by sa voľby do europarlamentu konali v čase od 09. – 13. mája, so ziskom 23,4 % by ich vyhralo Progresívne Slovensko. Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických eurovolieb v čase zberu dát.

Optikou experta

Mikulaš Hanes NMS Market Research Slovakia Logo sociální sítě X

Komentuje Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia

Volebný model pre voľby do Európskeho parlamentu od agentúry NMS Market Research Slovakia potvrdzuje aj v máji prvé miesto pre Progresívne Slovensko so ziskom 23,4% pred stranou Smer-SD, ktorá by v eurovoľbách v máji získala 17,3%. Nasleduje hnutie Republika s 12,6% a Hlas-SD s 11,2%.

Nad 5% by sa v májovom volebnom modeli dostala aj strana SaS, ktorá by získala 7,4% a tesne okolo tejto hranice sú aj hnutia KDH a SLOVENSKO a Za ľudí, ktorí by získali zhodne po 4,8%.

V rámci vrchnej hodnoty intervalu spoľahlivosti by sa v májovom volebnom modeli nad hranicu 5% a teda aj do Európskeho parlamentu mali šancu dostať aj Demokrati s 3,5% a Maďarská aliancia s 3,1%.

Nasledujú subjekty, ktoré by získali 3% a menej: SNS s 3,0%, Zdravý rozum s 2,2% a Kresťanská únia s 1,6%.

 

Májový volebný model vychádza z účasti vo voľbách do EP na úrovni 33,7%, čo má vplyv na väčšie rozpätie intervalu spoľahlivosti pri jednotlivých subjektoch. Z toho dôvodu sa štatistická odchýlka pohybuje v rozmedzí +/- 2,3 p.b. pri subjektoch so ziskom okolo 5% a +/- 4,5 p.b. pri subjektoch so ziskom nad 20%.

 

Podrobnejší pohľad do dát

 • O prvé miesto v eurovoľbách budú aj naďalej súperiť Progresívne Slovensko a Smer-SD.
 • Obidva tieto subjekty zaznamenali pokles oproti nameranej podpore v apríli, Progresívne Slovensko medzimesačne pokleslo o 0,9 p.b. a Smer-SD o 2,5 p.b. – aj táto hodnota je však v rámci štatistickej odchýlky a preto z nej bez dlhodobejšieho trendu nemôžeme vyvodzovať jasné závery.
 • Pokles Smeru-SD sa mohol potenciálne prejaviť na náraste podpory Republiky, ktorá zaznamenala oproti aprílovému modelu nárast takmer o 2 p.b. a dokáže mimoriadne úspešne napĺňať svoj potenciál (na 88%).
 • Pri volebnom modeli pre voľby do EP nám dáta ukazujú silné prieniky medzi volebnými potenciálmi Smeru-SD a Republiky, podľa čoho sa dá predpokladať, že ak má vo voľbách niektorá z týchto strán rásť, bude to na úkor tej druhej.
 • Podpora Hlasu-SD medzimesačne mierne poklesla (-0,8 p.b.), ale stále má Hlas tretí najvyšší volebný potenciál, momentálne na úrovni 16,4%. Jeho podporu v našom volebnom modeli zráža pomerne úzke volebné jadro (5,5%), strana napĺňa svoj potenciál iba na 64%. Takmer štvrtinu jeho volebného potenciálu pre eurovoľby na seba momentálne viaže Smer-SD a Republika.
 • SaS sa už druhý mesiac po sebe stabilne drží nad 7%, ale svoj potenciál na úrovni 13,5% napĺňa iba na 52%. Ďalšia štvrtina ich potenciálnych voličov dáva momentálne prednosť Progresívnemu Slovensku.
 • Hoci sa KDH aj SLOVENSKO a Za ľudí držia tesne pod hranicou 5%, majú práve Kresťanskí demokrati vyšší volebný potenciál, ktorý siaha mierne nad 8%. Napĺňajú ho však iba na 62%, najviac potenciálnych voličov KDH momentálne preferuje Kresťanskú úniu, SLOVENSKO a Za ľudí a Hlas.
 • Potenciál Demokratov pre voľby do EP je na úrovni 6,9% a je vyšší ako u Maďarskej aliancie či zoskupenia SLOVENSKO a Za ľudí, napĺňajú ho však len na necelých 40%.“

Volebný model

 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • hlas voliča, ktorý je pevne rozhodnutí prísť voliť a rovnako pevne rozhodnutý voliť danú stranu, vstupuje do výsledku s väčšou váhou ako hlas voliča, ktorý ešte zvažuje, koho bude voliť, prípadne zvažuje svoju účasť vo voľbách
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %

 

 

Prepočet na mandáty

 

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale
 • štatistická odchýlka pohybuje v rozmedzí +/- 2,3 p.b. pri subjektoch so ziskom okolo 5% a +/- 4,5 p.b. pri subjektoch so ziskom nad 20%.

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 1.5%

 

 

Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 09. 05. – 13. 05. 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 020 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, národnosť, voľba vo voľbách do NRSR 2023.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Prieskum bol zrealizovaný na náklady agentúry.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms.eu, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.