Slováci na EÚ oceňujú možnosť cestovať. Únii vyčítajú sociálnu situáciu a životnú úroveň

1. mája 2024 sme oslávili 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Napriek nespochybniteľnému prínosu členstva v EÚ pre našu krajinu, názor na EÚ v spoločnostni nie je jednoznačne pozitívny. Reprezentatívny prieskum odhalil, čo si Slováci a Slovenky na členstve v EÚ pochvaľujú, a čo, naopak, vnímajú negatívne.

Hlavnou výhodou členstva Slovenska v Európskej únií je podľa Slovákov možnosť cestovať do zahraničia (70 percent) a možnosť študovať a pracovať v zahraničí (68 percent).

Pri ďalších meraných skutočnostiach sú postoje populácie menej jednoznačné a dominuje pri nich neutrálny postoj.

Ak pracujeme s hodnoteniami tých, ktorí sa v prieskume dokázali prikloniť buď k pozitívnemu či negatívnemu vplyvu, v spoločnosti prevláda názor ohľadom pozitívneho vplyvu EÚ na bezpečnosť voči ostatným štátom (36 percent), ochranu ľudských práv (35 percent), či realizáciu veľkých investičných projektov (35 percent).

Približne tretina obyvateľov Slovenska je toho názoru, že naše členstvo v EÚ má pozitívny vplyv aj na regionálny rozvoj a ochranu spotrebiteľských práv.

 

 

Slováci vyčítajú EÚ ich sociálnu situáciu a životnú úroveň

4 z 10 Slovákov a Sloveniek si myslia, že členstvo Slovenska v EÚ má negatívny dopad na sociálnu situáciu a životnú úroveň obyvateľov Slovenska.

Necelá tretina populácie vníma negatívne aj vplyv EÚ na finančnú stabilitu Slovenskarozpočtovú zodpovednosť vlády.

 

 

Vo vnímaní vplyvu Európskej únie na život na Slovensku sú výrazné rozdiely medzi voličmi jednotlivých politických strán.

Z dát možno vyčítať tieto zistenia:

  • voliči koaličných strán vnímajú vplyv EÚ na život na Slovensku výrazne negatívnejšie v porovnaní s voličmi opozičných strán
  • voliči Hlasu sú trochu viac zmierlivejší a častejšie sa prikláňajú k neutrálnemu vplyvu, kým voliči Smeru a SNS častejšie vnímajú vplyv EÚ ako negatívny
  • voliči Smeru sa najviac nezhodujú v názoroch s voličmi Progresívneho Slovenska a hnutia Slovensko
  • najvýraznejší rozdiel v názoroch medzi voličmi Smeru, PS a hnutia Slovensko je v oblasti bezpečnosti voči ostatným štátom. Len pätina voličov Smeru vníma pozitívny vplyv EÚ na bezpečnosť voči ostatným štátom, kým medzi voličmi PS a hnutia Slovensko je to až 71 percent.
  • voliči Smeru a PS sa medzi sebou výrazne nezhodnú ani v otázkach vplyvu EÚ na ochranu ľudských práv alebo suverenity v medzinárodnej politike
  • najmenšie rozdiely v názoroch voličov jednotlivých politických strán vyvoláva otázka vplyvu EÚ na rozpočtovú zodpovednosť vlády

 

Nižšie uvedený graf je interaktívny. Pozrite si výsledky za jednotlivých voličov politických strán.

 

 

V porovnaní s minulým rokom hodnotíme vstup do EÚ pozitívnejšie

 

 61 percent populácie hodnotí pozitívne rozhodnutie spred dvadsiatich rokov vstúpiť do Európskej únie. V tohtoročnom meraní vstup Slovenska do EÚ hodnotili Slováci a Slovenky dokonca pozitívnejšie, ako minulý rok.

V súlade s tým je aj zistenie z nedávneho Eurobarometra, ktorého výsledky jasne naznačujú narastajúci záujem ľudí o Eurovoľby.

„Aj s ohľadom na súčasnú geopolitickú situáciu si mnohí Slováci a Slovenky stále viac uvedomujú dôležitosť členstva Slovenska v EÚ, čoho dôsledkom je aj ich väčšia angažovanosť v eurovoľbách,“ dopĺňa aktuálne zistenia Denisa Lakatošová z NMS.

 

 

Každý štvrtý obyvateľ Slovenska hodnotí náš vstup do EÚ negatívne. Najsilnejší je tento postoj práve u silne národne orientovaných voličov – sympatizantov SNS (48 percent) a Smeru-SD (48 percent).

Sympatizanti Hlasu-SD v prieskume potvrdili svoju viac prozápadnú orientáciu. Ich negatívny postoj k EÚ sa pohybuje na úrovni priemeru populácie (24 percent).

„Aj keď voliči Hlasu a Smeru v mnohých otázkach zdieľajú svoj postoj, názor na členstvo Slovenska v EÚ je to, čo ich od ostatných koaličných partnerov mierne odlišuje,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

 

 

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 18. – 21. apríla 2024. Zber dát bol realizovaný cez European National Panels. Zúčastnilo sa ho 1 010 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov. Prieskum vznikol v spolupráci s denníkom SME.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.