O odchode zo Slovenska uvažuje štvrtina populácie. Hlavným dôvodom je životná úroveň, ukázal prieskum

Ročne sa zo Slovenska odsťahujú tisícky Slovákov. Štatistický úrad eviduje za rok 2022 takmer 4 500 vysťahovaných ľudí, ktorí si odhlásili trvalý pobyt na Slovensku. Tento údaj však neráta s odsťahovanými, ktorí si ponechali trvalý pobyt na Slovensku, preto celkový počet odsťahovaných bude výrazne vyšší. Témou v posledných rokoch je najmä sťahovanie mladých a vysokoškolsky vzdelaných ľudí. K presným štatistikám sa však ťažko dopátrať. Preto prieskumná agentúra NMS Market Research Slovakia zrealizovala začiatkom roka 2024 reprezentatívny online prieskum, ktorý ukazuje, koľko percent populácie uvažuje o odchode zo Slovenska.

Každý tretí Slovák či Slovenka za posledný rok uvažovali o tom, že by sa zo Slovenska odsťahovali. U takmer štvrtiny populácie sú úvahy o odsťahovaní stále aktuálne. Najčastejšie uvažujú o odchode zo Slovenska mladí ľudia. Viac ako dve tretiny mladých ľudí do 24 rokov sa za posledný rok pohrávali s myšlienkou odchodu zo Slovenska, u 42 percent je táto myšlienka stále aktuálna.

 

 

Hlavnými dôvodmi je životná úroveň a politická situácia na Slovensku

Slovákov a Slovenky núti uvažovať nad odchodom zo Slovenska predovšetkým situácia, ktorú zažívajú v našej krajine. Hlavnými dôvodmi, pre ktoré uvažujú nad odchodom, sú životná úroveň (68 percent) a politická situácia na Slovensku (60 percent). Takmer polovicu motivujú k odchodu pracovné príležitosti v zahraničí. Približne štvrtina uvažuje o odchode, pretože v zahraničí vidia celkovo viac príležitostí pre vzdelávanie a osobný rozvoj.

„Je dôležité upozorniť na to, že aj keď pre mladé generácie existuje viac dôvodov, ktoré ich lákajú odísť do zahraničia, dôvodom číslo jeden je aj u nich najmä politická situácia a životná úroveň na Slovensku. Lepšie príležitosti pre vzdelávanie a prácu, ale aj taká zvedavosť, sú menej často uvádzanými dôvodmi,“ dopĺňa výsledky prieskumu Denisa Lakatošová z NMS.

 

 

 

Na Slovensku sa žije dobre dvom tretinám populácie

67 percent ľudí v prieskume potvrdilo, že sa im na Slovensku žije dobre. Medzi nimi sa častejšie vyskytujú staršie vekové generácie nad 65 rokov (83 percent), ale aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním (75 percent).

„Práve vzdelanie, pri ktorom možno predpokladať, že najviac súvisí so životnou úrovňou, sa najvýraznejšie podpisuje na vnímanej spokojnosti so životom na Slovensku. Podiel ľudí, ktorým sa na Slovensku žije dobre, sa zvyšuje so stupňom dosiahnutého vzdelania,” dodáva Denisa Lakatošová z NMS.Uvedený graf je interaktívny. Preklikom pod nadpisom si viete pozrieť výsledky triedené podľa veku alebo výšky dosiahnutého vzdelania.

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 10. – 14. januára 2024. Zber dát bol realizované cez European National Panels. Zúčastnilo sa ho 1 030 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.