Eurovoľby 2024 – Po atentáte SMER dobieha PS

Po atentáte na premiéra podpora Smeru v eurovoľbách výrazne stúpla a dorovnala Progresívne Slovensko. Intervaly spoľahlivosti oboch strán sa bohato prekrývajú, a preto nie je možné jednoznačne určiť víťaza eurovolieb.

Optikou experta

Mikulaš Hanes NMS Market Research Slovakia Logo sociální sítě X

Komentuje Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia

Ak by sa voľby do Európskeho parlamentu konali na prelome mája a júna, mohli by mať na základe  volebného modelu od agentúry NMS Market Research Slovakia potenciálne dvoch víťazov. 

Na prvom mieste by podľa dát zbieraných medzi 30. májom a 3. júnom skončilo Progresívne Slovensko s podporou 23,2% voličov, ktoré by v tesnom závese nasledoval Smer-SD so ziskom 22,1%. Rozdiel medzi týmito stranami podľa júnového volebného modelu je len 1,1 p.b. Intervaly spoľahlivosti oboch strán sa bohato prekrývajú, a preto nie je jednoznačne možné určiť, ktorý subjekt by na základe tohto modelu skončil na 1. mieste.  

Tejto nejednoznačnej situácii nahráva aj dynamika vývoja podpory týchto dvoch subjektov v porovnaní s minulými meraniami, kde si Progresívne Slovensko drží podporu (-0,2 p.b.), zatiaľ čo Smer-SD od minulého merania v prvej polovici mája dynamicky rastie (+4,9 p.b.).

Aj súboj o 3. miesto vyzerá podľa aktuálneho volebného modelu vyrovnaný. Tesne by ho získal Hlas so ziskom 11,9%, zatiaľ čo Republika by získala rovných 11%. Republika zaznamenala oproti minulému zberu dát pokles o 1,7 p.b., podrobnejšie dáta ukazujú na presun voličov od Republiky k Smeru-SD.

Nad hranicou 5% potrebnou pre zisk mandátu v EP by na prelome mája a júna skončila ešte SaS s 6,4% a KDH s podporou rovných 5%. 

V rámci vrchnej hodnoty intervalu spoľahlivosti by sa v najnovšom volebnom modeli nad hranicu 5% a teda aj do Európskeho parlamentu mala šancu dostať aj Maďarská Aliancia (3,7%), Demokrati (3,3%) a kandidátka hnutia SLOVENSKO a Za ľudí (3,2%).

Nad 3% by získala aj SNS, ktorej by na prelome mája a júna dalo podporu 3,1% voličov. Pod 3% by získal Zdravý rozum (1,9%) a Kresťanská únia (1,2%). 

Podrobnejší pohľad do dát:

 • Oproti zberu dát zo začiatku mája vidíme dynamický rast Smeru-SD a to nielen vo volebnej podpore (+4,9 p.b.), ale aj vo volebnom jadre (+4,7 p.b.) a vo volebnom potenciáli (+5,5 p.b.). Vo všetkých týchto parametroch už Smer-SD dorovnal Progresívne Slovensko a jeho rast naznačuje, že počas posledných dní kampane by mohol PS vystriedať na prvom mieste.
 • V prospech Progresívneho Slovenska hrá vyššia deklarovaná účasť oproti priemeru populácie medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmiobyvateľmi miest nad 100 000 obyvateľov, u ktorých dosahuje PS nadštandardnú, až tretinovú podporu.
 • Smer-SD sa môže oprieť o vyššiu mobilizáciu ľudí nad 65 rokov, u ktorých dosahuje podpora najsilnejšej vládnucej strany necelých 32%.
 • Hlas-SD napĺňa svoj potenciál iba na 63%, ďalších 18% ich potenciálnych voličov má ako svoju prvú voľbu Smer-SD, nasleduje Republika (5%) a KDH (4%).
 • KDH dokáže svoj potenciál napĺňať len na 72%, avšak pri zisku ďalších voličov sa nemôže zamerať iba na jednu zo strán. Jeho potenciálni voliči sú rozdelení medzi rôzne subjekty, najviac ich dokážeme nájsť u Kresťanskej únii a PS (zhodne po 6%).
 • Maďarská aliancia sa síce pohybuje v hornom intervale spoľahlivosti na hranici 5%, proti nej však hrá nízky potenciál, ktorý je na úrovni 4,3%. Ak by chcela Maďarská Aliancia uspieť vo voľbách, musela by mobilizovať časť voličov, ktorí sa zatiaľ k voľbám nechystajú.
 • Podpora Demokratov je síce pod 5%, ale stále disponujú pomerne vysokým volebným potenciálom, ktorý je až na úrovni 8,1%. Svoj potenciál teda napĺňajú iba na 38%, až tretina ich potenciálnych voličov uprednostňuje momentálne Progresívne Slovensko, desatina hnutie SLOVENSKO a Za ľudí.
 • Kandidátka hnutia SLOVENSKO a Za ľudí má najväčší pomer voličov, ktorí by im dali hlas na základe osobností, ktoré do EP kandidujú (až 65%).

Podrobnejšie k dôvodom voľby:

 • Viac než polovica voličov Progresívneho Slovenska plánuje toto hnutie voliť v eurovoľbách najmä kvôli programu (51,9%), takmer 40% tak plánuje urobiť kvôli osobnostiam, ktoré za PS do EP kandidujú.
 • U voličov Smeru-SD v o niečo väčšej miere prevláda ako dôvod voľby program (60,8%), tretina si vyberá Smer-SD kvôli kandidujúcim osobnostiam.
 • Vyššiu podporu Republiky vo voľbách do EP oproti volebným modelom pre parlamentné voľby dokážeme odvodiť aj z dôvodov voľby jej podporovateľov. Hnutie Republika je jeden z 3 subjektov (a jediné zo strán nad 5%), ktorému by jeho voliči dali svoj hlas skôr kvôli kandidujúcim osobnostiam (49,4%), než programu (43%).
 • Keď sa pozrieme na dôvody voľby v eurovoľbách u podporovateľov SaS, vidíme, že až v dvojnásobne väčšej miere je to kvôli programu (60%), než kvôli osobnostiam (31,1%).

Odhad volebnej účasti v čase zberu dát je 32,1%. Štatistická odchýlka pri subjektoch so ziskom nad 20% sa pohybuje na úrovni +/-4,6 p.b., pri subjektoch so ziskom okolo 5% je to +/- 2,3 p.b.“


Volebný model

 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • hlas voliča, ktorý je pevne rozhodnutí prísť voliť a rovnako pevne rozhodnutý voliť danú stranu, vstupuje do výsledku s väčšou váhou ako hlas voliča, ktorý ešte zvažuje, koho bude voliť, prípadne zvažuje svoju účasť vo voľbách
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %

 

Prepočet na mandáty

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale
 • štatistická odchýlka pohybuje v rozmedzí +/- 2,3 p.b. pri subjektoch so ziskom okolo 5% a +/- 4,5 p.b. pri subjektoch so ziskom nad 20%.

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 1.5%

 

Dôvody voľby

 

Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 30. 05. – 03. 06. 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 020 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, národnosť, voľba vo voľbách do NRSR 2023.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms.eu, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.