Predvolebný prieskum – jún 2023

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických volieb v čase zberu dát. Výsledky publikujeme jedenkrát mesačne.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnuté politické strany, ktoré voliči plánujú voliť, ale aj tie, ktorých voľbu ešte zvažujú. Zároveň sa vo výpočte zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť danú stranu.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Mikuláš Hanes

Politický analytik NMS Market Research Slovakia

Podľa výsledkov volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia by začiatkom júna vyhrala voľby strana Smer-SD s voličskou podporou 19,6%. Smer-SD v rámci tohto modelu už druhý mesiac mierne klesá (oproti máju o 1,6 p.b.), avšak tento pohyb je stále v rozmedzí štatistickej odchýlky. Po dlhodobejšom miernom raste zaznamenal pokles aj volebný potenciál a volebné jadro Smeru-SD. Zatiaľ čo volebné jadro kleslo v intenciách štatistickej odchýlky, volebný potenciál Smeru klesol medzimesačne výraznejšie. Ak sa tento pokles potvrdí aj v ďalších meraniach, bolo by to znakom, že časť voličov vyraďuje stranu Smer-SD zo zoznamu tých, ktorým by vo voľbách dali eventuálne svoj hlas.

Na druhom mieste sa umiestnilo Progresívne Slovensko s podporou 15,2%, čo je oproti májovému modelu nárast o 1 p.b. Už druhý mesiac po sebe potvrdzuje PS v meraniach NMS Market Research Slovensko mierny nárast, ktorý je však stále v rozmedzí štatistickej odchýlky a až ďalšie merania ukážu, či sa tento trend potvrdí. Medzimesačne vykazuje mierny nárast aj volebný potenciál strany (18,5%) a volebné jadro Progresívneho Slovenska (6,9%).

Na treťom mieste by sa podľa júnového modelu umiestnila strana Hlas – SD s voličskou podporou 14,1%, čo je takmer totožná hodnota s májovými číslami. Hoci voličská podpora podľa modelu stagnuje, s ohľadom na štatistickú odchýlku zaznamenáva strana Hlas-SD podobnú mieru voličskej podpory ako Progresívne Slovensko a spoločne súperia o druhé miesto.

Posledným subjektom, ktorému voličská podpora s istotou zaručuje vstup do parlamentu, by bolo hnutie Republika, ktoré by podľa júnového modelu malo podporu 9,4%. Republika sa stabilne drží svojou podporou okolo hranice 9% a júnová hodnota jej podpory je blízko ich volebnému potenciálu, ktorý činí 11,6%. Volebné jadro hnutia opätovne osciluje okolo hranice potrebnej na vstup do parlamentu.

Nasledujú 4 subjekty, ktorých podpora aj volebný potenciál sú na podobnej úrovni a účasť v parlamente by na základe júnového volebného modelu nemali istú:

 • Hnutie Sme rodina dosiahlo v júni voličskú podporu 6,8%, avšak dlhodobo potvrdzuje pozíciu parlamentnej strany s najmenším volebným jadrom na úrovni 1,6%. Z danej štvorice strán však vykazuje najvyšší volebný potenciál na úrovni 10%.
 • Za ním sa umiestnili OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK s deklarovanou voličskou podporou 6,3%, z čoho takmer polovicu (3%) tvorí ich volebné jadro.
 • S takmer identickým výsledkom na úrovni 6% skončilo v júnovom volebnom modeli KDH (volebné jadro 2,2%).
 • Na 8. mieste sa umiestnila strana SaS, ktorej júnový model prisudzuje volebnú podporu 4,7%, čo je s ohľadom na štatistickú odchýlku na hranici vstupu do parlamentu.

 

Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali politické strany v čase dopytovania
 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %
 • do parlamentu by sa dostali strany s viac ako 5 %

 

 

Porovnanie volebného modelu s minulým mesiacom

 • červenou sú znázornené poklesy v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • modrou sú znázornené nárasty v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • sivá farba značí rovnaký výsledok

 

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 2.5%

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebná účasť

Ak by sa voľby konali v čase od 02. 06. – 08. 06. 2023, odhadovaná účasť by bola 62 % voličov. Pri výpočte odhadovanej volebnej účasti zohľadňujeme mieru presvedčenia ísť voliť.

 Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online (72%) cez Slovenský národný panel v kombinácii s telefonickým dopytovaním na náhodne generovaných číslach (28 %). Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 02.06. – 08.06.2023. Prieskumu sa zúčastnilo 1 446 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, voľba vo voľbách NRSR 2020, národnosť.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.