Dôvody voľby politických strán – komentár k výsledkom

Spolu so zberom dát k júnovému volebnému modelu zisťovala agentúra NMS Market Research Slovakia na podnet zadávateľa Denník SME aj dôvody, pre ktoré by voliči volili konkrétnu stranu alebo hnutie. Zber dát prebiehal online v čase od 02. – 08. júna 2023. Prinášame Vám komentár k výsledkom pohľadom našich analytikov.

V grafe nižšie uvádzame zoznam dôvodov, pre ktoré sa ľudia rozhodli voliť danú politickú stranu alebo hnutie. Graf umožňuje vyfiltrovať si konkrétnu politickú stranu alebo hnutie. Súčasťou grafu sú politické subjekty, ktoré by v júnovom volebnom modeli podľa agentúry NMS Market Research Slovakia získali voličskú podporu nad 3 %.

 

 Voliči sa najčastejšie rozhodujú podľa presadzovaných hodnôt a politického programu

Viac ako polovica opýtaných medzi dôvodmi pre voľbu konkrétnej strany alebo hnutia uviedla hodnoty, ktoré strana/hnutie háji a presadzuje (59%)politický program strany/hnutia (52%). 

“Faktor presadzovaných hodnôt je výrazne prítomný najmä u voličov strán, ktoré sú názorovo vyhranené na konzervatívno-liberálnom spektre. Práve obhajoba týchto hodnôt je pre ich voličov dôležitá a mali by na ňu myslieť aj po vstupe do parlamentu či vlády. ” interpretuje dáta prieskumu analytik NMS Market Research Slovakia Mikuláš Hanes.

Až tri štvrtiny voličov Republiky a KDH volia tieto hnutia najmä z dôvodu presadzovania hodnôt. Podobný výsledok zaznamenalo aj Progresívne Slovensko, ku ktorému sa na základe presadzovanie hodnôt prikláňa až 7 z 10tich voličov.

Na politický program dávajú opäť dôraz najmä voliči hodnotovo silne vyhranených strán a hnutí ako sú Republika (68%) alebo KDH (67%). Podobne dôležitý je program strany aj pre voličov SaS, u ktorých tento faktor berie do úvahy pri rozhodovaní 64% jej voličov.

“SaS sa dlhodobo profiluje ako strana s najlepším programom a preto nie je prekvapivé, že je tento faktor dôležitý pre ⅔ voličov tejto strany,” uvádza Mikuláš Hanes.

Dôležité sú aj národné záujmy a stabilita krajiny

V rebríčku faktorov dôležitých pre voľbu strany alebo hnutia nasledujú dôvody, ktoré zdôrazňujú prínos strany pre politickú scénufungovanie krajiny. 

38% voličov sa pri výbere strany alebo hnutia pozerá na fakt, či daný subjekt háji záujmy Slovenska. Výrazne dominantný je tento faktor u strán, ktoré sa orientujú na národne cítiaceho voliča. Až 70% voličov hnutia Republika a 63% voličov strany Smer-SD uvádza tento dôvod ako dôležitý pri rozhodovaní. Silne je tento dôvod zastúpený aj u voličov SNS (56%) a Kotlebovcov (48%).

“Ukazuje sa, že Smer-SD dokáže lepšie oslovovať národne orientovaného voliča než SNS, ktorá má hájenie záujmov Slovenska ako hlavný pilier svojho programu. Smer-SD a jeho predstavitelia sú podľa voličov úspešnejší a autentickejší v hájení slovenských záujmov,” dodáva spoluautorka prieskumu Denisa Lakatošová z NMS Market Research Slovakia.

37% voličov berie pri výbere strany alebo hnutia do úvahy fakt, či z ich pohľadu daný subjekt dokáže priniesť stabilitu. Tento motív sa už dlhodobo objavuje v rétorike viacerých strán a hnutí a je zjavné, že si našiel svoje publikum. Stabilitu si spájajú voliči najmä so stranou Smer-SD (56%).

 

Viac ako tretina obyvateľstva volí kvôli očakávanej zmene

35% voličov očakáva, že nimi volená strana prinesie zmenu. Opäť sa ukazuje, že nositeľmi zmeny by mali byť podľa voličov najmä hodnotovo vyhranené strany pôsobiace v opozícii. Výrazne častejšie v porovnaní s priemerom je zastúpený tento rozhodovací faktor u voličov Progresívneho Slovenska (55%) a Republiky (51%). Často je motív zmeny dôležitý pre voličov SNS (48%) a ĽSNS (45%). Zo zoznamu opozičných strán sa pri tomto rozhodovacom faktore vymykajú voliči OĽANO. Až 43% z nich chce voliť OĽANO z dôvodu, že podľa nich prinesie zmenu.

”Voliči OĽANO si napriek jeho 3 ročnému pôsobeniu ako hlavnej vládnej strany čiastočne zachovávajú svoj protestný charakter. Igorovi Matovičovi sa v prebiehajúcej kampani darí presvedčiť časť spoločnosti, že je stále nositeľom zmeny,” upozorňuje Denisa Lakatošová.

Dôležitý je aj líder – najvýraznejšie u voličov Hlasu

Podobne dôležitý ako vyššie spomínané faktory je aj samotný líder strany alebo hnutia. Ako jeden z hlavných dôvodov pre výber subjektu ho uvádza 36% voličov. V otázke lídra a jeho dôležitosti jednoznačne vedie strana Hlas-SD, kde tento faktor ovplyvňuje rozhodovanie až 60% voličov strany, čo je takmer dvojnásobok priemeru. Osoba lídra zohráva dôležitú úlohu aj u voličov OĽANO (45%) a Sme rodina (39%).

“Všetky tri subjekty sú postavené na osobe silného a výrazného lídra, ktorého osoba je jedným z hlavných dôvodov pre voľbu,” hodnotí Mikuláš Hanes z NMS Market Research Slovakia.

Ďalším personálnym faktorom pre voľbu strany alebo hnutia je kompetentnosť predstaviteľov. Do úvahy ju pri rozhodovaní berie 31% z voličov, najviac spomedzi voličov SaS (46%), Progresívneho Slovenska (44%) a Smeru-SD (38%).

Zatiaľ čo u SaS a Smeru-SD môže byť tento výsledok ovplyvnený ich dlhým pôsobením na politickej scéne, Progresívne Slovensko ťaží zo svojho statusu strany odborníkov,” dodáva Mikuláš Hanes z NMS Market Research Slovakia.

Skúsenosť s vládnutí a hájenie ukotvenia Slovenska v medzinárodných štruktúrach berie do úvahy každý štvrtý volič

Štvrtina voličov sa pri rozhodovaní o svojej voľbe pozerá na skúsenosť s vládnutím (až 54% voličov Smeru-SD a 43% voličov Hlasu-SD) a na hájenie ukotvenia Slovenska v medzinárodných štruktúrach (44% voličov PS).

Na úplnom spodku rebríčka skončil motív spájania viacerých strán dokopy, ktorý vstupuje do rozhodovania iba u 10% opýtaných. Výrazne viac tento faktor funguje u voličov SNS, kde ho uvádza až 40% z nich.

“Ukazuje sa, že motív spájania dokázala zatiaľ naplno využiť iba SNS, ktorá na svoju kandidátku integrovala viacero pronárodných síl a osobností a túto tému intenzívne komunikuje vo svojej kampani.” analyzuje výsledky prieskumu Mikuláš Hanes.Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 02.06. – 08.06.2023. Na otázku ohľadom dôvodu voľby odpovedalo 699 ľudí. Jednalo sa o tých opýtaných, ktorí vedeli uviesť konkrétnu stranu, ktorú by v hypotetických voľbách volili.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, voľba vo voľbách NRSR 2020, národnosť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.