Na preventívne prehliadky chodia 4 z 10 Slovákov

Aj keď prevencia dokáže častokrát zachrániť život, nie je bežnou súčasťou ľudí žijúcich na Slovensku. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorá prieskum zrealizovala pri príležitosti 27. ročníka Dňa narcisov.

Podľa NCZI má počet novodiagnostikových onkologických ochorení za rok stúpajúci trend. Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácii aj úmrtí na Slovensku. Aj keď včasné zachytenie onkologického problému počas prevencie zvyšuje pravdepodobnosť úspešného vyliečenia sa, prevencia stále nie je v našej spoločnosti samozrejmosťou.

Viac ako polovica populácie  (52 percent) priznáva, že k lekárovi ide až vtedy,  ak má nejaký zdravotný problém. V porovnaní s priemerom populácie sa jedná častejšie o ľudí žijúcich v malých obciach do tisíc obyvateľov.

4 z 10 Slovákov a Sloveniek tvrdia, že nečakajú na zdravotný problém a lekárov navštevujú pravidelne kvôli prevencii. Dôslednejšie v prevencii sú ženy (45 percent) v porovnaní s mužmi (35 percent). V porovnaní s priemerom populácie navštevujú lekárov kvôli prevencii častejšie ľudia vo veku od 25 do 34 rokov.

8 percent populácie tvrdí, že sa lekárom vyhýba. Medzi touto skupinou obyvateľstva nájdeme dvakrát toľko mužov ako žien. Z našich dát vyplýva, že každý desiaty muž sa lekárom úplne vyhýba,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS. Častejšie tu však nájdeme aj SZČO či podnikateľov.

 

 

Zo špecialistov najčastejšie navštevujeme zubára

Slováci a Slovenky z vybraných špecialistov najčastejšie chodia na preventívne prehliadky k zubárovi. Podľa ich slov navštevuje zubára z dôvodu prevencie 72 percent populácie. „Ľudí motivujú k návšteve zubára aj bonusy na preplatenie stomatologických zákrokov, ktoré sú v dvoch zdravotných poisťovniach podmienené práve absolvovaním preventívnej prehliadky v minulom roku,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

Druhým najčastejšie navštevovaných špecialistom je očný lekár, ktorého navštevuje tretina populácie. Zvyšných špecializovaných lekárov navštevujeme preventívne už len vo výnimočných prípadoch.

Ženy mali možnosť medzi vybranými špecializovanými lekármi vybrať aj gynekológa. Podľa ich slov chodí na preventívne gynekologické prehliadky 7 z 10 žien.

 

 

 

Agentúra upozorňuje, že reálne čísla ohľadom návštevnosti špecialistov vedené v oficiálnych štatistikách môžu byť oproti výsledkom prieskumu ešte nižšie. Je to z dôvodu, že reálne údaje v štatistikách uvádzajú počet návštev pacientov za 1 rok. Otázka v prieskume nemala určené obdobie, preto do jednotlivých kategórií spadajú aj tí respondenti, ktorí navštívili vybraných špecialistov z dôvodu prevencie aj počas dlhšieho obdobia.

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 28.3. – 2. 4. 2023. Zúčastnilo sa ho 1 008 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.