Volebný prieskum k prezidentským voľbám – február 2024

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických prezidentských volieb v čase zberu dát. Volebný model od NMS, ktorého zadávateľom je Denník SME, vychádza raz mesačne.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnutí prezidentskí kandidáti, ktorých voliči plánujú voliť, ale aj tí, ktorých voľbu ešte zvažujú. Vo výpočte sa zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliťmiera istoty voliť daného kandidáta.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Komentuje Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia

Výsledky februárového prezidentského volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia ukazujú v 1. aj 2. kole pomerne tesný súboj medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom. V obidvoch kolách by sa na 1. mieste umiestnil súčasný predseda NR SR Pellegrini, avšak strata Ivana Korčoka je v rozmedzí štatistickej odchýlky. So značným odstupom je na 3. mieste Štefan Harabin, za ním nasleduje Igor Matovič, Ján Kubiš a pätica kandidátov s podporou v rozmedzí 2,2% až 1,1%.

Prvé kolo prezidentských volieb by v polovici februára vyhral Peter Pellegrini so ziskom 35,8%. Za ním sa umiestnil Ivan Korčok s podporou na úrovni 34,6%. Pri takto výraznej volebnej podpore je ich postup do 2. kola prezidentských volieb vysoko pravdepodobný. 2. kolo by v polovici februára dopadlo nasledovne: Peter Pellegrini by ho vyhral so ziskom 52,3% a Ivan Korčok by získal 47,7%

Pár dôležitých faktov o 1. kole k dvom najväčším favoritom

 • Obaja kandidáti oslovujú v podobnej miere mužov aj ženy
 • Ivan Korčok dominuje v 1. kole výrazne u mladších voličov. Miernu dominanciu Pellegriniho u voličov medzi 45 až 64 rokov limituje nadpriemerná popularita Štefana Harabina u týchto vekových skupín. V kategórii nad 65 rokov je podpora pre oboch najsilnejších kandidátov vyrovnaná.
 • V rámci vzdelanostných skupín vedie Pellegrini u ľudí so základným vzdelaním a stredoškolským vzdelaním bez maturity, Korčok naopak dominuje u vysokoškolsky vzdelaných voličov.
 • Pellegrini nad Korčokom vedie v menších obciach a stredných mestách, Korčok naopak v Bratislave a Košiciach.
 • Korčok za Pellegrinim u všeobecnej populácie výrazne zaostáva v poznateľnosti – zatiaľ čo u Pellegriniho je na úrovni 93%, u Korčoka dosahuje iba 69%. Až 17% opýtaných pozná Ivana Korčoka iba po mene alebo tvári a nevie o ňom nič bližšie a 14% dospelej populácie ho nepozná vôbec. 

 Podpora kandidátov v 1.kole medzi potenciálnymi voličmi konkrétnych politických strán

 • Pellegrinimu sa najviac darí oslovovať sympatizantov strán Hlas-SD (87,4%), Smer-SD (70,1%) a Republiky (32,6%). U potenciálnych voličov Smeru a Hlasu je jednoznačným lídrom, pri voličoch Republiky sa o 1. miesto delí s Harabinom
 • Korčokovi vyjadrujú v najväčšej miere podporu potenciálni voliči strán SaS (88,1%), Progresívne Slovensko (87,9%) a Demokrati (75,8%)
 • U podporovateľov SNS dominuje Harabin, ktorý oslovuje až polovicu elektorátu strany, zatiaľ čo za Pellegriniho by hlasovala viac ako štvrtina ich potenciálnych voličov. Harabin by sa s podporou 10% ocitol v 1. kole na treťom mieste.
 • Pri sympatizantoch KDH je nutné poznamenať, že sa značná časť zberu dát realizovala ešte pred vyjadrením podpory Republikovej rady hnutia Ivanovi Korčokovi. V rámci nášho volebného modelu Ivan Korčok oslovoval tretinu potenciálnych voličov KDH a zvyšní podporovatelia hnutia, ktorí sa plánujú zúčastniť 1. kola prezidentských volieb, by svoju podporu rozložili medzi Ján Kubiša, Petra Pellegriniho a Patrika Dubovského
 • Až 60% potenciálnych voličov hnutia Slovensko by dalo svoj hlas v 1. kole volieb Igorovi Matovičovi, nasleduje Ivan Korčok s podporou 35%
 • ⅔ podporovateľov Aliancie by v 1. kole dali hlas jej predsedovi Krisztiánovi Forróovi, zhodne po desatine elektorátu Aliancie oslovujú Pellegrini a Korčok
 • Medzi sympatizantami hnutia Sme rodina vedie v 1. kole Pellegrini s tretinou hlasov, za ním nasledujú Korčok a Matovič s necelou pätinou voličov

 Detailnejší pohľad na výsledky 2. kola

 • Pellegrini jasne dominuje u potenciálnych voličov strán Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS a Sme rodina, stále sa mu však darí v 2. kole oslovovať aj pätinu podporovateľov hnutia Slovensko a viac ako štvrtinu podporovateľov KDH
 • Korčok jednoznačne vedie u potenciálnych voličov Progresívneho Slovenska, SaS a Demokratov. Preferuje ho približne aj 80 % potenciálnych voličov hnutia Slovensko a svoj hlas by mu v 2. kole dalo aj viac ako ⅔ potenciálnych voličov KDH
 • Potenciálni voliči Aliancie sa vo februárovom modeli rovnomerne rozdeľujú medzi Pellegriniho a Korčoka, avšak rovnako ako pri sympatizantoch KDH, SNS a Republiky, aj v ich prípade by bola účasť v 2. kole nižšia v porovnaní s 1. kolom
 • Ak sa pozrieme na potenciálne presuny v 2. kole od neúspešných kandidátov, tak vidíme, že Pellegrini sa môže oprieť najmä o voličov Štefana Harabina (88%) a Mariána Kotlebu (82%). Ivan Korčok by úspešne “lovil” medzi bývalými voličmi Patrika Dubovského (75%) a Igora Matoviča (70%).

Detailnejší pohľad na potenciálnych voličov jednotlivých kandidátov

 • Štefan Harabin oslovuje výrazne viac mužov ako ženy a má nadpriemerne silnú podporu u obyvateľov malých miest do 20 000 obyvateľov, zvyčajne v strednom veku. V 1. kole oslovuje až polovicu potenciálnych voličov SNS, tretinu podporovateľov Republiky a pätinu podporovateľov Smeru-SD
 • Igor Matovič, ktorý by sa s podporou 6,6% ocitol v 1. kole na 4.mieste, nadpriemerne boduje medzi najmladšími voličmi od 18 do 34 rokov a tak ako pri jeho hnutí v parlamentných voľbách, aj on sa môže oprieť o podporu v malých obciach, najmä v Prešovskom kraji. Okrem potenciálnych voličov hnutia Slovensko (60%) oslovuje nadpriemerne aj takmer pätinu podporovateľov Sme rodina
 • Ján Kubiš má nadpriemernú podporu u starších voličov, rovnako sa mu darí aj medzi vysokoškolsky vzdelanými voličmi, najmä na severe Slovenska. S tým má súvis aj pomerne vysoká podpora medzi sympatizantami KDH, kde oslovuje tretinu elektorátu hnutia. Uvidíme, ako s touto podporou pre Kubiša pohne vyjadrenie podpory od KDH smerom k Ivanovi Korčokovi. Ján Kubiš by v 1. kole prezidentských volieb získal 4,8%.

Ostatní kandidáti majú podporu okolo 2% a nižšiu a vo februárovom volebnom modeli sa umiestnili nasledovne: Krisztián Forró s 2,2%, Marián Kotleba s 2,0%, Milan Náhlik s 1,5%, Andrej Danko s podporou 1,3% a Patrik Dubovský s 1,1%. Podpora kandidátov na 6. až 10. mieste je z pohľadu štatistického spracovania na tak nízkej úrovni, že ich poradie sa ešte môže výraznejšie meniť, avšak momentálne nemajú priestor na posun medzi 5 kandidátov s najvyššou mierou podpory.


Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali prezidentskí kandidáti v čase dopytovania
 • volebný model zahrnuje hlasy rozhodnutých voličov, ale aj tých, ktorí voľbu daných kandidátov zatiaľ len zvažujú
 • volebný model zohľadňuje pravdepodobnosť účasti vo voľbáchmieru presvedčenia voliť daného kandidáta – znamená to, že hlas voličov, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť, je silnejší, ako hlas tých, ktorí ešte nevedia, či pôjdu voliť a zároveň hlas voličov, ktorí sú rozhodnutí pre voľbu konkrétneho kandidáta, vstupuje do výsledku kandidáta s vyššou váhou, ako hlas voličov, ktorí daných kandidátov zatiaľ len zvažujú
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jedného kandidáta, ktorého by volili a ani jedného kandidáta, ktorého zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť, nie sú do výpočtu modelu zahrnutí

 

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale
 • štatistická odchýlka sa pri kandidátoch s vyššou podporou pohybuje na úrovni  +/- 3,5 p.b., pri nižšej podpore +/- 0,5 p.b.

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny zisk daného prezidentského kandidáta
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí daného kandidáta zvažujú
 • vo volebnom potenciáli sa narozdiel od volebného modelu nezohľadňuje miera presvedčenia voliť daného kandidáta a teda uvedené percento reprezentuje súčet rozhodnutých aj váhajúcich voličov, ktorí označili daného kandidáta

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí voliť daného kandidáta

 

Odhad výsledkov II. kola prezidentských volieb

Ak by sa v druhom kole stretli Peter Pellegrini a Ivan Korčok, voľby by vyhral Peter Pellegrini.


Peter Pellegrini by sa stal jasným víťazom volieb, ak by sa ocitol v druhom kole so Štefanom Harabinom.


Štefana Harabina by v druhom kole s jednoznačným náskokom porazil aj Ivan Korčok.


Znalosť kandidátov

Najväčšiu znalosť medzi voličmi majú Peter Pellegrini, Igor Matovič a Andrej Danko.

 

 

Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 14. 02. – 18. 02. 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 022 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, národnosť, voľba vo voľbách do NRSR 2023, voľba v prezidentských voľbách v roku 2019.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.