Predvolebný prieskum – júl 2023

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických volieb v čase zberu dát. Výsledky publikujeme jedenkrát mesačne.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnuté politické strany, ktoré voliči plánujú voliť, ale aj tie, ktorých voľbu ešte zvažujú. Zároveň sa vo výpočte zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť danú stranu.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Mikuláš Hanes

Politický analytik NMS Market Research Slovakia

„Na základe výsledkov volebného modelu by začiatkom júla bola víťazom volieb strana Smer-SD s voličskou podporou 20,6%. Oproti minulému mesiacu je to nárast o 1 p.b., vďaka čomu sa deklarovaná podpora strany Smer-SD vrátila nad hranicu 20%. Tento nárast je odôvodnený rastom volebného jadra strany (+ 2,2 p.b. na 14,2%) a aj nárastom volebného potenciálu na 24,5% (+2,8 p.b.). Potvrdzuje sa stabilná pozícia strany Smer-SD na vrchole rebríčka deklarovanej volebnej podpory a zároveň sa ukazuje, že sa jej veľmi dobre darí napĺňať svoj volebný potenciál, od ktorého dosiahnutia ju momentálne delia iba necelé 3 percentuálne body.

Progresívne Slovensko potvrdilo svoje druhé miesto z predchádzajúcich dvoch mesiacov a na začiatku júla by mu podporu deklarovalo 15,6% voličov. Je to takmer totožný výsledok ako v júnovom volebnom modeli a Progresívnemu Slovensku sa medzimesačne darí stabilizovať aj volebný potenciál (18,7%), ku ktorého naplneniu mu ako Smeru chýbajú 3 p.b. Na rozdiel od Smeru-SD má však Progresívne Slovensko značne menšie volebné jadro (6,9%) a mnoho ich voličov ešte nie je pevne rozhodnutých o správnosti svojej voľby.

Na treťom mieste sa v júlovom volebnom modeli umiestnila strana Hlas-SD s deklarovanou podporou 11,4%, čo je medzimesačne prepad o 2,7 p.b., a to je viac ako štatistická odchýlka. Tento pokles oproti júnovej podpore je spôsobený nižším volebným potenciálom, ktorý v júlovom zbere dát dosiahol iba 14,9%. Volebné jadro na úrovni 6,1% ostáva u strany Hlas-SD prakticky nezmenené. Pokles volebného potenciálu v praxi znamená, že časť voličov, ktorí nie sú ešte pevne rozhodnutí o tom, ktorú stranu by volili, vyradila stranu Hlas-SD zo zoznamu strán, nad voľbou ktorých ešte uvažuje. Nakoľko o priazeň nerozhodnutých voličov súperí strana Hlas-SD najmä so Smerom, mohlo časť potenciálnych voličov Hlasu odradiť ich ostrejšie vymedzovanie sa voči Smeru a kritika jeho politiky v ostatných týždňoch. Práve tento pokles potenciálu Hlasu môže mať za následok nárast volebného jadra Smeru-SD, kde sa časť jeho voličov utvrdila v názore, že už nebude viac váhať medzi voľbou Smeru a Hlasu a je pevne rozhodnutá o voľbe Hlasu.

Za Hlasom-SD nasleduje hnutie Republika, ktoré má v júlovom volebnom modeli deklarovanú voličskú podporu 10,4%. Republika sa dlhodobo pohybuje okolo hranice 10% a potvrdzuje svoju pozíciu subjektu so štvrtou najvyššou deklarovanou podporou. Je zároveň posledným kandidujúcim subjektom, ktorý by mal podľa júlového volebného modelu istotu vstupu do parlamentu. 

Nasledujúce strany, hnutia a koalície sú totiž štatisticky v zóne ohrozenia. Na 5. mieste by sa v júli umiestnila koalícia strán OĽANO A PRIATELIA, Kresťanská únia a Za ľudí, ktorá by dosiahla deklarovanú podporu 6,9%, čo by jej však ako trojkoalícii nestačilo na vstup do parlamentu. Nasleduje KDH s podporou 5,7% a hnutie SME RODINA, ktoré by získalo podporu 5,3% voličov. Hnutie Borisa Kollára zaznamenalo medzimesačný prepad o 1,5 p.b., čo môže mať priamy súvis s jeho kauzou týkajúcou sa násilia na ženách. Z tohto pohľadu je zaujímavý pohľad na voličskú štruktúru hnutia, na ktorej môžeme vidieť, že medzi mesiacmi jún a júl stratilo hnutie SME RODINA desatinu voličov a až štvrtinu voličiek.

Z druhej strany 5%-nej hranice potrebnej na vstup do NR SR, avšak štatisticky stále v hre, ostávajú strany SaSSNS. Liberáli majú v júlovom volebnom modeli podporu 4,7%, ktorá sa medzimesačne nezmenila. Naopak, národniari zaznamenali medzimesačný nárast o 0,7 p.b. a kontinuálne rastú už 3. mesiac v rade.

Okolo hranice 3% potrebnej na štátny príspevok na fungovanie strany sa momentálne pohybujú 3 subjekty: SZÖVETSÉG | ALIANCIA  s podporou 3,4%,Kotlebovci – ĽSNS s podporou 2,9%Demokrati s podporou 2,8%. Jedine Demokrati však majú z tejto trojice volebný potenciál nad 5% (konkrétne 6,2%) a mali by aspoň teoretickú šancu na vstup do parlamentu.

Zvyšné kandidujúce subjekty dosiahli v júlovom volebnom modeli agentúry NMS Market Research Slovakia podporu menej ako 2%.“

Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali politické strany v čase dopytovania
 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %
 • do parlamentu by sa dostali strany s viac ako 5 %

 

 

Porovnanie volebného modelu s minulým mesiacom

 • červenou sú znázornené poklesy v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • modrou sú znázornené nárasty v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • sivá farba značí rovnaký výsledok

 

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 2.5%

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebná účasť

Ak by sa voľby konali v čase od 04. – 09. 07. 2023, odhadovaná účasť by bola 61,3 % voličov. Pri výpočte odhadovanej volebnej účasti zohľadňujeme mieru presvedčenia ísť voliť.

 Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online (71%) cez Slovenský národný panel v kombinácii s telefonickým dopytovaním na náhodne generovaných číslach (29 %). Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 04. – 09. 07. 2023. Prieskumu sa zúčastnilo 1 413 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, voľba vo voľbách NRSR 2020, národnosť.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.