Kroky vlády negatívne ovplyvnia slovenskú žurnalistiku, myslia si Slováci

Konflikt medzi súčasnou vládou a vybranými slovenskými médiami v konečnom dôsledku najviac pocítia bežní občania a občianky. Vláda spochybňuje objektívnosť niektorých známych mienkotvorných médií a aktívne prijíma rozhodnutia, ktorými sa, podľa jej slov, snaží objektívnosť do médií vrátiť. Slováci a Slovenky to ale vnímajú inak. Najčastejšie je v populácii zastúpený názor, že kroky vlády majú negatívny vplyv na stav žurnalistiky na Slovensku.

Najznámejšie mienkotvorné médiá, podľa slov súčasnej vlády, nie sú objektívne a dostávajú sa do neustáleho konfliktu s vládnymi predstaviteľmi. Vláda od začiatku svojho vládnutia otvorene hovorí o tom, že chce prijať zmeny týkajúce sa verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Schválila preto zákon o STVR, ktorý čaká prerokovanie v parlamente. Zmeny sa však dejú aj v súkromných médiách, kde končia známi moderátori politických diskusných relácií či relácie samotné.

Dianie v slovenských médiách ľudí znepokojuje

61 percent populácie vyjadrilo mierne až veľké obavy o to, či budú mať v budúcnosti na Slovensku prístup k objektívnym informáciám a nezávislému spravodajstvu. Približne štvrtinu ľudí (28 percent) situácia v slovenských médiách neznepokojuje, 12 percent sa nevie vyjadriť.

 

 

Znepokojený je každý druhý volič koaličných strán

Znepokojenie cítiť najmä medzi voličmi, ktorí v posledných voľbách v septembri 2023 dali hlas jednej z opozičných strán. Jednoznačný postoj k rozhodnutiam vlády však nemajú ani voliči koalície. Každý druhý z nich sa obáva, že v budúcnosti nebudú mať prístup k objektívnym informáciám. Najväčšie znepokojenie spomedzi nich prejavili voliči Hlasu.

 

 

Slovenskej žurnalistike kroky vlády škodia, myslia si Slováci

44 percent populácie si myslí, že kroky súčasnej vlády majú negatívny vplyv na stav žurnalistiky na Slovensku. Podiel ľudí, ktorí sa obávajú negatívneho dopadu na žurnalistiku, je viac ako dvojnásobný v porovnaní s podielom ľudí, ktorí veria, že kroky vlády žurnalistike prospejú. Rozhodnutia vlády majú pozitívny vplyv na slovenskú žurnalistiku podľa 18 percent ľudí.

13 percent populácie je toho názoru, že kroky vlády nebudú mať na žurnalistiku vplyv a takmer štvrtina populácie sa k téme nevie alebo nechce vyjadriť.

 

 

 

Kým postoj voličov opozičných strán je k tejto téme pomerne jednoznačný, medzi voličmi koalície vznikajú väčšie názorové nezhody.

Pozitívny prínos pre slovenskú žurnalistiku v rozhodnutiach vlády vidí viac ako tretina voličov koaličných strán, pričom na tomto výsledku majú podiel najmä voliči Smeru a SNS. Pripája sa k nim len štvrtina voličov Hlasu. Viac voličov Hlasu, konkrétne tretina z nich, sa prikláňa skôr k názoru, že kroky vlády budú mať negatívny vplyv na stav žurnalistiky na Slovensku.

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 30. mája do 03. júna 2024. Zber dát bol realizovaný cez European National Panels. Zúčastnilo sa ho 1 020 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov. Prieskum nemá zadávateľa, bol realizovaný na náklady agentúry.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.