Predvolebný prieskum – september 2023 – 1.kolo

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických volieb v čase zberu dát. Výsledky publikujeme jedenkrát mesačne.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnuté politické strany, ktoré voliči plánujú voliť, ale aj tie, ktorých voľbu ešte zvažujú. Zároveň sa vo výpočte zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť danú stranu.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Mikuláš Hanes

Politický analytik NMS Market Research Slovakia

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom septembra, podľa volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia by ich vyhrala strana Smer-SD s podporou 22 %, čo znamená pokles oproti augustovému modelu o 1,3 p.b. a v intervale spoľahlivosti sa jej podpora pohybuje medzi 19,8 až 24,1 %. Mierny pokles zaznamenal oproti augustovému meraniu aj volebný potenciál strany, ktorý je v septembri na úrovni 25,2 % (-1,5 p.b.). O 1,9 p.b. medzimesačne pokleslo aj volebné jadro strany Smer-SD, ktoré je aktuálne na úrovni 14 %.

K hodnotám Smeru-SD sa pomaly blíži z druhého miesta Progresívne Slovensko, ktoré už niekoľko mesiacov v rade kontinuálne rastie a začiatkom septembra zaznamenalo voličskú podporu na úrovni 18,1 %, čo je o 1,1 p.b. viac ako v auguste. Vrchná hodnota intervalu spoľahlivosti u PS prekročila prvýkrát hranicu 20%, čo potvrdzuje trend z ostatných volebných modelov. Volebný potenciál PS je na úrovni 21,2 % (nárast o 0,7 p.b.) a volebné jadro progresívcov sa už druhý mesiac drží nad 8 % (8,6 %, +0,5 p.b.).

Na treťom mieste sa drží strana Hlas-SD, ktorá už tretí mesiac po sebe dosiahla vo volebnom modeli NMS Market Research Slovakia takmer totožnú voličskú podporu na úrovni 11,4% (-0,1 p.b.). Mierny nárast v rozmedzí štatistickej odchýlky zaznamenal volebný potenciál strany, ktorý začiatkom septembra dosahoval 16,5 % (+0,6 p.b.) a volebné jadro strany sa trvalo drží nad hranicou 5 % (v septembri 5,3 %).

Na štvrtom mieste by sa začiatkom septembra umiestnilo hnutie Republika, ktorému sa podarilo odmazať časť prepadu voličskej podpory z augustového merania (medzimesačný nárast o 0,8 p.b.) a momentálne má podporu voličov na úrovni 8,3 %. Republika uzatvára skupinu strán, ktoré majú volebný potenciál nad 10 % (v septembri 11,4 %, nárast o 0,8 p.b.) a ich volebné jadro sa pohybuje okolo hranice potrebnej na vstup do parlamentu (4,9 %, nárast o 0,7 p.b.)

Nasleduje najväčší skokan nášho septembrového volebného modelu, ktorým je na 5. mieste Slovenská národná strana s podporou 7,3 %, čo je medzimesačný nárast o 1,3 %. Hoci je jej jadro na úrovni 3 %, volebný potenciál narástol až na 9,5 % (+0,5 p.b.).

Nasleduje koalícia OĽANO A PRIATELIA, KÚ a Za ľudí, ktorá by začiatkom septembra dosiahla podporu voličov na úrovni 6,1 %, čo by jej stačilo na vstup do parlamentu iba pri zisku na hornej hranici intervalu spoľahlivosti (4,8 % – 7,3 %). Táto koalícia má spomedzi subjektov na hranici zvoliteľnosti najsilnejšie jadro (3,5 %), avšak iba priemerný potenciál na úrovni 8,6 %.

Nasledujú 3 strany, ktoré sa pohybujú aj na začiatku septembra na hranici zvoliteľnosti a ich preferencie medzimesačne stagnujú: 

 • SME RODINA s podporou 5,8 % (volebné jadro 1,9 %, volebný potenciál 8,6 %)
 • KDH s podporou 4,7 % (volebné jadro 1,7 %, volebný potenciál 6,6 %)
 • Sloboda a solidarita s podporou 4,2 % (volebné jadro 1,3 %, volebný potenciál 8,4 %)

Všetky tieto tri strany sa v rámci štatistickej odchýlky pohybujú na hranici vstupu do parlamentu a momentálne nedokážeme presne určiť, či by sa do neho dostali alebo nie. Všetky tri subjekty doplácajú na pomerne slabé jadro, avšak KDH má aj pomerne nízky volebný potenciál a preto je z tejto trojice momentálne najvýraznejším adeptom na zotrvanie pod hranicou 5 %.

Na túto skupinu sa pomaly doťahuje druhý skokan septembrového volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorým sú Demokrati s voličskou podporou 3,8 % (interval spoľahlivosti v rozmedzí 2,8 % – 4,8 %). Ich podpora medzimesačne narástla o 1,2 p.b. a s pomerne slušným potenciálom na úrovni 8,2 % (+2,4 p.b.) doplácajú najmä na slabé volebné jadro na úrovni necelého 1 %.

Za nimi nasleduje strana SZÖVETSÉG | ALIANCIA, ktorá v septembri dosiahla podporu voličov na úrovni 3,2 % (+0,2 p.b.) a s pomerne slušným volebným jadrom na úrovni 2,1 % dopláca ako etnicky zameraná strana na nízky potenciál na úrovni 4,1 %.

Volebné zisky a medzimesačné poklesy a stagnácie viacerých subjektov vo volebnom modeli môže mať za následok zvýšená deklarovaná volebná účasť, ktorá oproti augustovému meraniu narástla na 69,7 %. Na základe skúseností z predchádzajúcich volieb však očakávame, že volebná účasť v septembrových parlamentných voľbách bude o niekoľko percentuálnych bodov nižšia a to môže mať pri takto vyrovnaných a tesných výsledkoch za následok značné posuny v poradí aj vo volebnom zisku u jednotlivých kandidujúcich subjektov.“

 

Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali politické strany v čase dopytovania
 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %
 • do parlamentu by sa dostali strany s viac ako 5 %

 

 

Porovnanie volebného modelu s minulým mesiacom

 • červenou sú znázornené poklesy v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • modrou sú znázornené nárasty v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • sivá farba značí rovnaký výsledok

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 2.5%

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebná účasť

Ak by sa voľby konali v čase od 05. – 10. 09. 2023, odhadovaná účasť by bola 69,7 % voličov. Pri výpočte odhadovanej volebnej účasti zohľadňujeme mieru presvedčenia ísť voliť.

 Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online (71%) cez Slovenský národný panel v kombinácii s telefonickým dopytovaním na náhodne generovaných číslach (29 %). Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 05. – 10. 09. 2023. Prieskumu sa zúčastnilo 1 410 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, voľba vo voľbách NRSR 2020, národnosť.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.