Eurovoľby 2024 – Najväčšiu podporu má Progresívne Slovensko

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických eurovolieb v čase zberu dát.

Vo výpočte volebného modelu zohľadňujeme mieru presvedčenia ísť voliťmieru presvedčenia voliť danú stranu.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Mikulaš Hanes NMS Market Research Slovakia Logo sociální sítě X

Komentuje Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia

Ak by sa voľby do Európskeho parlamentu konali v polovici apríla, na základe volebného modelu od agentúry NMS Market Research Slovakia by ich vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 24,3%.

Nasledovala by strana Smer-SD, ktorá by získala 19,8% hlasov a na treťom mieste by sa umiestnila strana Hlas-SD s rovnými 12%.

Kreslá v Európskom parlamente by získalo aj hnutie Republika, ktoré by v čase zberu dát (18. – 21. 4.) volilo 10,7% voličov a strana SaS, ktorá by získala 7%.

Tesne okolo hranice 5% potrebnej na zisk mandátu sa nachádzajú dva subjekty: KDH so 4,6%Demokrati so 4,4%. Vrchná hodnota intervalu spoľahlivosti sa pri týchto dvoch subjektoch pohybuje nad hranicou 6% a preto z dát nedokážeme s presnosťou určiť, či by sa v súčasnosti do EP dostali alebo nie.

Ďalej v poradí, ale stále s potenciálom nad 5%, sa pohybuje kandidátka hnutia SLOVENSKO a Za ľudí, ktorá by získala 3,6% a SNS s 3,2%. Nasleduje Maďarská aliancia s 2,9% a hnutie Zdravý rozum s 2,2%.

Ostatné subjekty by získali podľa aprílového volebného modelu menej ako 1%. Najúspešnejšími v tomto zozname sú Kresťanská únia s 0,8% a ĽSNS s 0,7%.

Aprílový volebný model ráta s účasťou vo voľbách do EP na úrovni 33,2%, čo má vplyv na väčšie rozpätie intervalu spoľahlivosti pri jednotlivých subjektoch.

Podrobnejší pohľad na výsledky volebného modelu

 • O prvé miesto v eurovoľbách bude súperiť Progresívne Slovensko a Smer-SD.
 • V prospech Progresívneho Slovenska hovorí vyšší volebný potenciál (29,1%), hnutie dokáže momentálne najlepšie napĺňať svoj potenciál (na 84%).
 • Strana Smer-SD má zasa o niečo viac presvedčených voličov (až 67% si je úplne istých svojou voľbou), pre lepšie napĺňanie svojho potenciálu môže odoberať voličov Hlasu-SD a Republike.
 • Vrchná hodnota intervalu spoľahlivosti strany Hlas-SD je na úrovni 15,5%, avšak potenciál strany je podľa aprílového modelu až 17,5%. Až pätina tohto potenciálu sa nachádza medzi voličmi Smeru-SD.
 • Republika by na základe svojho pomerne pevného voličského jadra (6,7%) mohla mať istý minimálne jeden mandát v europarlamente.
 • SaS má pomerne nízke volebné jadro (2,6%), ale jej potenciál v eurovoľbách je až na úrovni 11,6%. Takmer celý jej potenciál je medzi voličmi Progresívneho Slovenska.
 • KDH aj Demokrati napĺňajú svoj potenciál len na niečo viac než polovicu a majú reaálnu šancu na zisk mandátu.“

Volebný model

 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • hlas voliča, ktorý je pevne rozhodnutí prísť voliť a rovnako pevne rozhodnutý voliť danú stranu, vstupuje do výsledku s väčšou váhou ako hlas voliča, ktorý ešte zvažuje, koho bude voliť, prípadne zvažuje svoju účasť vo voľbách
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %

 

 

Prepočet na mandáty

 • Progresívne Slovensko: 5
 • Smer-SD: 4
 • Hlas-SD: 3
 • Republika: 2
 • Sas: 1

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale
 • štatistická odchýlka sa pri stranách s väčšou podporou pohybuje +/- 4,6 p.b., pri stranách s menšou podporou +/- 0,1 p.b.

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 1.5%

 

 

Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 18. 04. – 21. 04. 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 010 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, národnosť, voľba vo voľbách do NRSR 2023.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Prieskum bol zrealizovaný na náklady agentúry.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms.eu, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.