Polovica Slovákov považuje Česko za lepšie miesto pre život

Česko je lepším miestom pre život, myslia si aktuálne nielen Česi, ale aj Slováci. Zistenie vyplýva z najnovšieho prieskumu agentúry NMS Market Research realizovaného v oboch krajinách. Prieskum bol zameraný na porovnanie života v Česku a na Slovensku, na vnímanie rozpadu spoločného národa či zhodnotenie aktuálnych vzájomných vzťahov.

Svoju krajinu vníma v porovnaní s tou druhou ako lepšie miesto pre život 51 percent Čechov, ale iba 8 percent Slovákov. Takmer polovica Slovákov sa stotožňuje s Čechmi v názore, že Česko je lepšie miesto pre život.

„V spoločnosti Slovákov a Sloveniek cítiť sklamanie a skepsu. Viac ako dva roky prežívame náročné momenty v dôsledku pandémie, vojny na Ukrajine či rekordného zdražovania. Ľudia k tomu citlivo vnímajú aj politickú nestabilitu, ktorá  v kontexte týchto náročných momentov prehlbuje negatívne vnímanie našej životnej úrovne. Ľudia po zvolení novej vlády v roku 2020 očakávali zmenu, prišlo však sklamanie,“ interpretuje prekvapivé výsledky spoluautor prieskumu Mikuláš Hanes.

 

 

Kým necelá polovica Slovákov si myslí, že Česko je lepšou krajinou pre život, o Slovensku si to Česi myslia len výnimočne, konkrétne v 5 percentách prípadov. Približne štvrtina Slovákov aj Čechov vníma obe krajiny na rovnakej úrovni.

 

Rozdiely medzi krajinami panujú aj v názore na rozdelenie federácie, ku ktorému došlo v roku 1993. Slováci sú k nemu výrazne kritickejší. Negatívne vníma zánik spoločného štátu 54 percent z nich, čo je v porovnaní s 35 percent Čechov výrazne viac.

 

Viac ako polovica Slovákov si myslí, že zánik ČSFR mal negatívny dopad na ich životnú úroveň

Názor o negatívnom dopade zániku federácie na našu životnú úroveň je silnejší predovšetkým u starších obyvateľov Slovenska. Kým staršie generácie si to myslia v 61 percentách prípadov, u mladších je to 38 percent.

„Je zjavné, že presvedčenie o negatívnom dopade rozpadu federácie na životnú úroveň Slovákov rastie spolu s vekom. Mladí dopady vnímajú menej negatívne. Je však dôležité spomenúť, že aj medzi mladými je viac tých, ktorí vnímajú dopad rozpadu federácie negatívne, ako tých, ktorí ho hodnotia v pozitívnom smere. A to aj medzi mladými vo veku do 25 rokov, ktorí celý život žijú v samostatnom Slovensku,“ dopĺňa výsledky výskumníčka Denisa Lakatošová.

Len 16 percent Slovákov zastáva názor, že rozpad ČSFR mal pozitívny dopad na našu životnú úroveň. U Čechov je situácia opačná. Takmer tretina Čechov hodnotí dopad rozpadu federácie ako pozitívny, len 16 percent ho hodnotí negatívne.

 

Oba národy sa zhodujú v tom, že sú si stále veľmi blízke

V čom sa ale Slováci a Česi zhodujú, je ich vnímanie vzájomnej blízkosti. 91 percent Slovákov a 87 percent Čechov súhlasí s tvrdením, že vďaka spoločnej histórii budú obe zeme pre tú druhú najbližším susedom. Bez ohľadu na rozdelenie vníma viac ako polovica Čechov a takmer dve tretiny Slovákov naše krajiny ako jeden národ. Zhodujeme sa však aj v tom, že napriek vzájomnej blízkosti je potrebné rovnomerne rozvíjať vzájomné vzťahy so všetkými susednými krajinami, nielen medzi Slovenskom a Českom.

 

O výskume

Na Slovensku prieskum prebiehal online formou v období od 7. – 11. októbra 2022. Zúčastnilo sa ho 1 012 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie. V Česku sa online prieskumu zúčastnilo 1 020 respondentov. Zber dát prebiehal od 2. – 6. septembra 2022.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je česká výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.