Volebný prieskum k prezidentským voľbám – január 2024

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických prezidentských volieb v čase zberu dát. Volebný model od NMS, ktorého zadávateľom je Denník SME, vychádza raz mesačne.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnutí prezidentskí kandidáti, ktorých voliči plánujú voliť, ale aj tí, ktorých voľbu ešte zvažujú. Vo výpočte sa zohľadňuje aj miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť daného kandidáta.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Mikuláš Hanes

Politický analytik NMS Market Research Slovakia

Výsledky januárového prezidentského volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia ukazujú štyri dôležité zistenia:

 1. Peter Pellegrini a Ivan Korčok by sa v týchto dňoch jednoznačne dostali do druhého kola.
 2. Druhé kolo by v prípad duelu týchto dvoch kandidátov momentálne vyhral Peter Pellegrini.
 3. Peter Pellegrini oslovuje stále mierne viac voličov ako Ivan Korčok, avšak tí sú si menej istí svojou voľbou, čo vyrovnáva šance oboch kandidátov.
 4. Takmer desatina občanov, ktorí by sa chceli zúčastniť prezidentských volieb, si zo zoznamu kandidátov nedokáže vybrať a chceli by voliť niekoho iného.

V súčasnosti by bol súboj o výhru v prvom kole prezidentských volieb veľmi tesný a s takmer totožným výsledkom by sa na prvých dvoch miestach umiestnili Ivan Korčok a Peter Pellegrini.

Ivan Korčok by získal 33% hlasov, čo znamená v rámci intervalu spoľahlivosti výsledok v rozmedzí 29,4% až 36,6%. Peter Pellegrini by získal 32,4%, čo je v intervale spoľahlivosti výsledok medzi 28,9% až 36%. Obaja kandidáti majú podobné volebné jadro mierne nad pätinou voličov a výrazne sa im darí napĺňať ich volebný potenciál.

Na 3. mieste by s odstupom skončil Štefan Harabin, ktorý by podľa aktuálneho volebného modelu získal podporu na úrovni 11% s potenciálom k zisku takmer 15%, pričom jeho volebné jadro by tvorilo 5,6% voličov.

Za ním nasleduje Ján Kubiš so ziskom 4,3% a potenciálom 8% a šestica kandidátov s voličskou podporou okolo 2%: Ján Drgonec (2,2%), Beáta Janočková (2%), Krisztián Forró (1,9%), Andrej Danko (1,8%) a Miroslav Radačovský (1,5%). Pripomíname, že zber prebiehal v období od 10. do 14. januára, teda počas medializácie dopravnej nehody Andreja Danka.

Ak sa pozrieme podrobnejšie na podporu dvoch hlavných kandidátov zo socio-demografického hľadiska, môžeme vidieť, že Ivan Korčok dokáže oproti svojmu hlavnému konkurentovi oslovovať najmä mladších voličov, občanov s vysokoškolským vzdelaním a obyvateľov väčších miest, najmä v Bratislavskom a Žilinskom kraji. V týchto kategóriách sa podpora Korčoka pohybuje v rozmedzí 40 až 50%.

Naopak, Peter Pellegrini výraznejšie boduje medzi staršími voličmi, občanmi so základným vzdelaním, v obciach do 1000 obyvateľov, menších mestách do 20 000 obyvateľov a v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Vo viacerých kategóriách však jeho zisky výraznejšie limituje práve Štefan Harabin, ktorému sa darí v podobných vekových kategóriách a nadpriemerne boduje aj v malých obciach do 1000 obyvateľov a v malých a stredných mestách. Tieto vekové skupiny a veľkosti sídiel patria medzi bašty strán Smer-SD a Hlas-SD a teda môžeme predpokladať, že lepší výsledok Petra Pellegriniho v nich limituje práve Štefan Harabin, zatiaľ čo Ivan Korčok zatiaľ nemá v rámci stredo-pravých bášt a silných volebných skupín výraznejšiu konkurenciu.

Tieto silné socio-demografické kategórie a regióny sa pretavujú aj do výsledku druhého kola, ktoré by podľa aktuálneho volebného modelu vyhral Peter Pellegrini so ziskom 51,5%, zatiaľ čo Ivan Korčok by získal v druhom kole 48,5%.

Možnú odpoveď pre nižšie zisky Petra Pellegriniho v aktuálnom volebnom modeli oproti meraniam iných agentúr z konca roka 2023 môžeme nájsť najmä v rozložení ich podpory naprieč voličmi jednotlivých politických strán.

Ivanovi Korčokovi sa darí oslovovať najmä podporovateľov opozičných strán: preferuje ho až 84% sympatizantov strán SaS a Demokrati a 3/4 potenciálnych voličov Progresívneho Slovenska. Okrem týchto dvoch strán, ktoré majú najbližšie k jeho volebnej podpore v prezidentských voľbách, preferujú Korčoka aj ⅔ podporovateľov hnutia SLOVENSKO a viac než polovica sympatizantov KDH.

Peter Pellegrini má podľa očakávaní najväčšiu podporu medzi aktuálnymi voličmi jeho strany Hlas-SD, avšak aj tu je to len 73,5% a ďalších 10% z nic si pre seba berie práve Štefan Harabin. Nasleduje Smer-SD s podporou 64,3% podporovateľov pre Pellegriniho a rozdiel oproti podpore u Hlasu-SD si pre seba opäť berie Harabin, ktorý oslovuje až tretinu aktuálnych voličov strany Smer-SD. Pomerne vážny problém má Peter Pellegrini u nacionálne orientovaných podporovateľov SNS a hnutia Republika, kde je v popularite až na druhom mieste za Štefanom Harabinom a oslovuje len tretinu národniarov a štvrtinu aktuálnych voličov Republiky. Kľúčové pre Petra Pellegriniho ostáva, že v prípade druhého kola v súboji proti Ivanovi Korčokovi odovzdali hlas až 4 z piatich podporovateľov týchto strán.

Peter Pellegrini má oproti Ivanovi Korčokovi o niečo menej presvedčených voličov a medzi jeho elektorátom sa dvojnásobne častejšie objavujú voliči, ktorí by ho síce volili, avšak nie sú si príliš istí svojou voľbou.

9,2% občanov, ktorí sa chystajú k prezidentským voľbám, si z predloženého zoznamu kandidátov nedokázalo jasne vybrať a očakávajú, že budú môcť voliť niekoho iného. Vo zvýšenej miere sa jedná o voličov vo veku od 18 do 24 rokov a podporovateľov strán KDH (10,5%), Aliancia (11,2%) a hnutia Sme rodina (17,6%).“

 

Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali prezidentskí kandidáti v čase dopytovania
 • volebný model zahrnuje hlasy rozhodnutých voličov, ale aj tých, ktorí voľbu daných kandidátov zatiaľ len zvažujú
 • volebný model zohľadňuje pravdepodobnosť účasti vo voľbách a mieru presvedčenia voliť daného kandidáta – znamená to, že hlas voličov, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť, je silnejší, ako hlas tých, ktorí ešte nevedia, či pôjdu voliť a zároveň hlas voličov, ktorí sú rozhodnutí pre voľbu konkrétneho kandidáta, vstupuje do výsledku kandidáta s vyššou váhou, ako hlas voličov, ktorí daných kandidátov zatiaľ len zvažujú
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jedného kandidáta, ktorého by volili a ani jedného kandidáta, ktorého zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť, nie sú do výpočtu modelu zahrnutí

 

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale
 • štatistická odchýlka sa pri kandidátoch s vyššou podporou pohybuje na úrovni  +/- 3,5 p.b., pri nižšej podpore +/- 0,5 p.b.

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny zisk daného prezidentského kandidáta
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí daného kandidáta zvažujú
 • vo volebnom potenciáli sa narozdiel od volebného modelu nezohľadňuje miera presvedčenia voliť daného kandidáta a teda uvedené percento reprezentuje súčet rozhodnutých aj váhajúcich voličov, ktorí označili daného kandidáta

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí voliť daného kandidáta

 

Odhad výsledkov II. kola prezidentských volieb

Ak by sa v druhom kole stretli Peter Pellegrini a Ivan Korčok, voľby by s veľmi tesným výsledkom vyhral Peter Pellegrini.

Korcok-Pellegrini


Peter Pellegrini by sa stal jasným víťazom volieb, ak by sa ocitol v druhom kole so Štefanom Harabinom.

Pellegrini-Harabin


Štefana Harabina by v druhom kole s jednoznačným náskokom porazil aj Ivan Korčok.


Ivan Korčok by sa stal jasným víťazom aj v hypotetickom druhom kole s Jánom Kubišom.

Znalosť kandidátov

Najväčšiu znalosť medzi voličmi majú Peter Pellegrini, Andrej Danko a Štefan Harabin.

 

 

Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 10. 01. – 14. 01. 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 030 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, národnosť, voľba vo voľbách do NRSR 2023, voľba v prezidentských voľbách v roku 2019.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.