Slováci viac dôverujú Európskemu parlamentu ako NRSR, ukázal prieskum

Aj keď členstvo Slovenska v EÚ je pre mnohých polarizujúcou témou, Európske zákonodarné a výkonné inštitúcie si vyslúžili od Slovákov väčšiu mieru dôvery, ako inštitúcie na národnej úrovni. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia.

Slováci sa podľa Eurobarometra radia medzi krajiny, kde podiel ľudí, ktorí hodnotia členstvo v EÚ ako dobrú vec, je výrazne nižší ako priemer za všetky členské krajiny EÚ. Aj iné prieskumy zamerané na hodnotenie postoja Slovákov k EÚ ukazujú, že sa jedná o tému, ktorá výrazne polarizuje spoločnosť. Vstup Slovenska do EÚ spätne hodnotí pozitívne každý druhý Slovák, negatívne 37 percent populácie.

V aktuálnom prieskume dostali Slováci príležitosť vyjadriť, do akej miery dôverujú Európskym aj národným zákonodarným a výkonným orgánom. Aj keď miera dôvery v Európsky parlament a Európsku komisiu nie je medzi Slovákmi na vysokej úrovni, v porovnaní s dôverou, ktorú Slováci vyjadrili Národnej rade SR a Vláde SR, je až dvojnásobná.

Viac ako jedna tretina populácie dôveruje Európskemu parlamentu a Európskej komisii. Naopak, miera nedôvery v tieto inštitúcie je 55 percent. Národnej rade Slovenskej republiky dôveruje len 16 percent Slovákov. Podobnú mieru dôvery – 15 percent, si od obyvateľov Slovenska vyslúžila aj Vláda SR. Viac ako tri štvrtiny Slovákov nedôveruje NRSR ani Vláde SR.

„Vidíme väčšiu mieru dôvery Európskym inštitúciám predovšetkým medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním a mladými ľuďmi do 24 rokov. Mladí ľudia v porovnaní so zvyškom populácie dôverujú viac aj NRSR a vláde. To už ale pre vysokoškolsky vzdelaných Slovákov neplatí. NRSR a vláde dôverujú na podobnej úrovni, ako zvyšok Slovenska,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

 

Tretina populácie by bola za vystúpenie Slovenska z EÚ

S vystúpením Slovenska z Európskej únie (SLOVEXIT-om) momentálne súhlasí tretina opýtaných (34 percent), z toho 16 percent je rozhodne za. Nadpriemernú podporu má tento hypotetický krok u mužov (39 percent) a sympatizantov hnutia Republika (77 percent) a strán Kotlebovci – ĽSNS (64 percent) a  Smer-SD (55 percent).

Viac ako polovica občanov Slovenska (55 percent) nesúhlasí s potenciálnym SLOVEXIT-om a rozhodne je proti nemu presná tretina dospelej populácie. Nadpriemerne s týmto variantom budúceho vývoja nesúhlasia vysokoškolsky vzdelaní ľudiasympatizanti strán Progresívne Slovensko, SaS a Demokrati.

 

 

 

Medzi najčastejšie motívy na podporu vystúpenia Slovenska z EÚ respondenti v spontánnych odpovediach uvádzali znovuzískanie suverenity v rozhodovaní a legislatíve, znovuobnovenie potravinárskej výroby a poľnohospodárstvazamedzenie vplyvu liberálnych ideológií na našu spoločnosť. “Pomerne častým motívom na podporu SLOVEXIT-u bol aj boj proti korupcii, ktorú si časť spoločnosti spája s prerozdeľovaním eurofondov,” dopĺňa zistenia Mikuláš Hanes z NMS.

Pri obavách zo SLOVEXIT-u je na prvom mieste strach z prepadu životnej úrovne. Až za nimi nasleduje obava z ohrozenia právneho štátu, bezpečnostnej a fiškálnej stability Slovenska. Zaznievajú aj obavy z obmedzenia možnosti voľne cestovať, študovať a pracovať v rámci EÚ.  “Potvrdzuje sa tým fakt, že členstvo Slovenska v Európskej únii je aj medzi jeho zástancami vnímané primárne cez každodenné pozitívne vplyvy na život a hodnotová stránka nášho členstva v EÚ je väčšinou spoločnosti prehliadaná, prípadne je vnímaná negatívne cez boj proti diktátu Bruselu a liberálnym ideológiám,” dodáva Mikuláš Hanes z NMS Market Research Slovakia.

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 28.3. – 2. 4. 2023. Zúčastnilo sa ho 1 008 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.