Každý druhý Slovák si myslí, že vplyv EÚ na Slovensko by mal byť menší

Pred 19. rokmi sme vstúpili do Európskej Únie. Polovica populácie to hodnotí ako správne rozhodnutie. Každý druhý Slovák si ale myslí, že vplyv EÚ na prijímanie zákonov na národnej úrovni by mal byť menší, ako doteraz.

Po 19. rokoch hodnotí vstup do EÚ pozitívne viac ako polovica populácie Slovenska (52 percent). Toto presvedčenie je silnejšie predovšetkým u mladých ľudí vo veku od 18 – do 34 rokov, teda u tých, ktorí väčšinu svojho života prežili už ako obyvatelia Slovenska ako členskej krajiny EÚ.

To, že mladí vnímajú členstvo v EÚ pozitívnejšie, neplatí len pre Slovensko, ale je to výsledok, ktorý vidíme aj v meraniach Eurostatu za priemer všetkých členských krajín EÚ. Mladí radšej a častejšie využívajú výhody, ktoré im EÚ prináša, a to sa týka predovšetkým možností cestovania, ale aj práce či štúdia v zahraničí. Zároveň o mladých ľuďoch vieme, že v nich narastá silná angažovanosť v boji za ľudské práva, práva menším či riešenie klimatickej krízy, v čom si Európska Únia získava ich sympatie,“ dodáva Denisa Lakatošová z NMS.

Pozitívnejšie vnímajú vstup Slovenska do EÚ aj ľudia s VŠ vzdelaním, obyvatelia Bratislavského kraja a sympatizanti strán Progresívne Slovensko, SASKA, Demokrati či Hlas-SD.

 

37 % populácie hodnotí vstup do EÚ negatívne. Medzi nimi sú častejšie muži, obyvatelia nad 45 rokov a sympatizanti strán Republika a Smer-SSD.Potvrdzuje sa trend, že napriek deklarovanej podpore členstva v EÚ od predstaviteľov strany Smer – SSD sa väčšina ich voličov identifikuje skôr s euroskeptickými názormi a hodnotovo sa v týchto témach blížia k elektorátu Republiky.” interpretuje výsledky prieskumu politický analytik NMS Market Research Slovakia Mikuláš Hanes. “Pri odpovediach na tieto otázky sa jasne ukazuje príklon sympatizantov Hlasu-SD k názorom podporovateľov strán zo stredo-pravého spektra a výrazný rozdiel ich názorov v porovnaní s potenciálnymi voličmi Smeru-SD,” dodáva Hanes.

 

Veľmi podobne vnímajú rozhodnutie vstúpiť do EÚ aj Česi – 49 percent hodnotí vstup do EÚ pozitívne, 38 percent negatívne. „V oboch krajinách môžeme vidieť veľmi podobné názorové skupiny. Aj v Čechách hrá významnú rolu pri tejto téme vek, vzdelanie a kraj. Pozitívnejšie teda vnímajú vstup do EÚ mladší ľudia, s VŠ vzdelaním a obyvatelia hlavného mesta Prahy,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová.

 

 

 

Vplyv EÚ na prijímanie zákonov by mal byť menší, myslia si Slováci

Takmer polovica populácie (47 percent) si myslí, že Európska Únia by mala mať menší vplyv na prijímanie zákonov a riadenie krajiny na Slovensku. Za menší vplyv EÚ na chod Slovenska sú výrazne viac sympatizanti hnutia Republika a strán Smer-SSD a SNS. Len 13 percent Slovákov je toho názoru, že vplyv EÚ by mal byť väčší. Každý štvrtý je za to, aby vplyv EÚ na prijímanie zákonov na Slovensku ostal rovnaký ako doteraz.

„Výsledky odpovedajú aj dátam z Eurostatu, kde Slovensko bolo jednou z mála krajín, kde väčšia časť respondentov bola za to, aby sa prijímalo menej rozhodnutí na úrovni EÚ,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS. „Slováci a Slovenky oceňujú prínos Európskej Únie, najmä ak sa jedná o možnosti cestovania či práce v zahraničí. Citlivo však vnímajú, ak EÚ má vplyv na to, akým smerom sa vyvinie život v našej krajine,“ uvádza Lakatošová.

Aj v miere vplyve EÚ na rozhodovanie na národnej úrovni sa zhodujeme spolu s Čechmi.

 

 

 

 

Viac ako polovica populácie nesúhlasí s prijatím Ukrajiny medzi členov EÚ

Účastníci prieskumu mali možnosť vyjadriť sa aj k rôznym scenárom vývoja Európskej Únie. K väčšine z nich vyjadrili skôr negatívne stanovisko.

Najvýraznejšie negatívne stanovisko uviedli v súvislosti so vstupom Ukrajiny do EÚ. 55 percent Slovákov nesúhlasí s rozšírením členských krajín EÚ o Ukrajinu. Za vstup Ukrajiny do EÚ je 29 percent ľudí.

S nesúhlasom polovice populácie sa stretol aj scenár vytvorenia spoločnej federácie krajín EÚ, tzv. Spojených štátov Európskych. Za vytvorenie federácie by bolo 27 percent Slovákov.

Polovica populácie nesúhlasí ani s rozpadom eurozóny a s návratom k národným menám. Za takýto scenár by ale bola viac ako tretina ľudí.

Názory Slovákov na hypotetické scenáre vývoja Európskej Únie sú porovnateľné s názormi Čechov.

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 28.3. – 2. 4. 2023. Zúčastnilo sa ho 1 008 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.