Vlastné aplikácie na mieru

Vyvíjame vlastné platformy a aplikácie pre výskum trhu: pre zber dát, ich analýzu, prezentáciu alebo monitoring výsledkov. Využívame ich sami a vieme ich upraviť na mieru konkrétnemu projektu, integrovať ich do systému našich klientov a ponúkame ich ako SaaS.

ECHONITY

Echonity je moderné kvalitatívne výskumné prostredie pre moderované diskusné fóra, online komunity, spotrebiteľské denníčky, blogy a ankety využiteľné aj pre brand testy, testy konceptov, výskumy zákazníckej cesty a spokojnosti alebo etnografické štúdie.

 • Výskumy sa ľahko spúšťajú a spravujú
 • Prostredie je moderné, atraktívne a jeho ovládanie intuitívne
 • Aktivitu užívateľov podnecujú gamifikačné prvky
 • Automatické odmeňovanie respondentov
 • Napojenie na systém klienta (single sign-on)
 • Echonity podporuje 9 jazykov
Zistite o Echonity viac

BOARDIA

Boardia je variabilný vizualizačný nástroj na prezentáciu výsledkov výskumov. Je ideálny na trackingové alebo robustné projekty. Umožňuje prehľadne zobrazovať analýzy, grafy alebo údaje a rýchlo reagovať na aktuálne výsledky.

 • Všetky dáta po ruke a prehľadne zobrazené v nastaviteľnom dashboarde
 • Okamžitý reportingnotifikácie, dátové exporty
 • Prístupnosť na všetkých zariadeniach – v počítači, na tablete aj v mobile
 • Napojenie na klientske systémy a automatický import dát
 • Zabezpečenie dát, súlad s GDPR
 • Hierarchické užívateľské prístupy pre rôzne úrovne manažmentu
 • Automatické kódovanie a vyhodnotenie textov umelou inteligenciou
 • Reporting v rôznych jazykoch

ASKERO

Ponúkame vlastný pokročilý nástroj pre tvorbu online dotazníkov a zber dát prostredníctvom CAWI.

 • Plne responzívne zobrazenie, funguje na mobiloch, tabletoch aj počítačoch. Zvládne dočasnú stratu pripojenia k internetu napr. pri slabom mobilnom signáli
 • Ľahká tvorba a editácia dotazníkov s možnosťou pripomienkovania
 • Široká škála typov otázok a zadaní
 • Možnosť napojenia ďalších systémov prostredníctvom API
 • Sledovanie postupu výskumu
 • Prepracovaný systém personifikovaných pozvánok do výskumu
 • Široké možnosti úprav na mieru klientovi a projektu vrátane integrácie dotazníkov do inej webovej stránky
 • Zabezpečenie dotazníkov proti nežiadúcim aktivitám. Testované vizuály a videa sú chránené proti kopírovaniu. Dotazník sa nedá vyplniť opakovane.
 • Ochrana zbieraných dát proti zneužitiu
Vyskúšajte dotazník Askero