Riešte zákaznícku skúsenosť komplexne

Prostredníctvom našej platformy CX 360 riadite zákaznícku skúsenosť s ľahkosťou, ale s robustnými dátami; naprieč kanálmi a pritom z jedného miesta. Jej jednotlivé nástroje sa dajú využiť aj samostatne.

Mystery Shopping

Pozrite sa na svoje služby vo všetkých touchpointoch očami zákazníka. Sprostredkujeme vám autentickú skúsenosť, ako Vaše pobočky fungujú a zistíte, kde na zákazníckej ceste niečo drhne. Následne môžete ihneď reagovať, prijať nové opatrenia, overiť ich účinnosť a odmeniť svojich zamestnancov.

Audit Checklist

Nechajte svojich zamestnancov robiť interné audity pomocou chytrej aplikácie v telefóne, bez formulárov a tabuliek. Výsledky a analýzu plnenia interných štandardov uvidíte okamžite v prehľadnom dashboarde.

ASAP Feedback

Okamžite získajte hodnotenie zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti pre rýchlu reakciu na závažné problémy, optimalizáciu procesov a zvýšenie efektivity. Zaistíme automatický import dát, meranie po celom svete, reporting v rôznych jazykoch aj napojenie výstupov na vaše systémy. Viac nájdete na stránke ASAP Feedback.

Online Reviews Monitoring

Využite dáta z online recenzií svojich aj konkurenčných produktov vo svoj prospech. Naše výskumy potvrdzujú silnú koreláciu recenzií s kontinuálne meraným NPS. Vieme, že 84 % zákazníkov recenzie číta, 77 % nejakú napísalo a až 95 % zaujímajú vaše reakcie na ne. Využite ich preto ako komunikačný kanál a zbierajte insighty.

Multichannel Check

Majte prehľad o informáciách, ktoré o vás zákazník získa na internete a udržujte ich aktuálne.

Data Integration

Získajte insighty pre svoje rozhodovanie prepojením interných firemných a zákazníckych dát s výsledkami výskumov alebo nastavenými výkonnostnými cieľmi. Overíte si, či zavedené opatrenia podporujú chovanie zákazníkov – míňajú viac, zostávajú dlhšie, odporúčajú vás? Dosahujete svoje ciele – rastie váš podiel na trhu a ziskovosť? Všetko nájdete na jednom mieste.

Paula Pardupová

Client Service Executive
paula.pardupova@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Získať riešenie zákazníckej skúsenosti

Využívajte plný potenciál svojej značky

Zaistite s našou pomocou rast svojej značky – či už zabehnutej alebo úplne novej. Od identifikácie cieľovej skupiny a ideálneho positioningu po meranie reklamy a vývoja výkonu značky v čase. Dostanete jasné výsledky a odporúčania.

Market Segmentation

Segmentácia cieľovej skupiny vám umožní prispôsobiť svoje produkty alebo služby, zacieliť komunikáciu, vyladiť jej obsah a efektívnejšie využívať marketingové prostriedky. Jednotlivé skupiny detailne popíšeme z hľadiska sociodemografického profilu, chovania, skúseností aj potrieb a personifikujeme ich typického zástupcu.

Brand Positioning

Nechajte si zmerať pozíciu značky na trhu, vrátane analýzy hlavných konkurentov alebo zmapovať príležitosti a nájsť miesto pre novú značku. Vďaka kombinácii nástrojov, ktoré sa zamerajú na podvedomé, vedomé aj emočné vnímanie značky, zistíte, ako značku cieľová skupina skutočne vidí a prečo dáva konkrétnym značkám prednosť. Porovnáme výsledky s benchmarkmi a poradíme vám, ktoré silné stránky a slabé stránky značiek využiť vo svoj prospech.

Brand Tracking

Merajte výkon značky a efekt marketingu na kľúčové výkonnostné indikátory a image značky v čase. Odporučíme vhodnú frekvenciu a reportovacie nástroje. Upravíme ich podľa vašich potrieb. V každej vlne meraní zhodnotíme posun značky, nové možnosti aj hrozby, vrátane detailného popisu vnímania jednotlivých značiek a ich vzájomných vzťahov.

Communication Test + Tracking

Jednorázovo overte alebo kontinuálne mapujte efektivitu a hodnotenie svojich aj konkurenčných spotov – koľko zákazníkov reklamu videlo, čo si z nej zapamätali a aký pocit v nich zanechala. Zistite, aká je výkonnosť vašej komunikácie v porovnaní s konkurenciou. Odporučíme vám vhodné úpravy a best practices vzhľadom ku kategórii a zámeru komunikácie. Pri poskytnutí mediálnych dát zrealizujeme aj analýzu efektivity kampane vzhľadom k vynaloženým spendom či GRP.

Kristína Demovičová

Client Service Executive
kristina.demovicova@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Získať štúdiu značky

Predávajte s nami efektívne

Nástrojmi našej platformy pre výskum maloobchodu obsiahnete všetky prvky nákupného procesu a predáte viac viacerým zákazníkom.

Customer behaviour

Zistite, akí sú vaši zákazníci, ako žijú a aký to má dopad na ich nákupné chovanie. Podľa čoho sa rozhodujú pri výbere obchodov aj pri samotných nákupoch? Podchyťte nastupujúce trendy. Zmapujeme pre vás, čo zákazníkov do obchodov láka a čo ich naopak odrádza. A následne ich rozdelíme na segmenty, ktoré využijete pri nastavovaní stratégií.

Store / e-shop check

Nechajte si ukázať, ako sa zákazníkom v obchode páči. Ako hodnotia vaše regály, pulty, pokladne, boxy na pečivo a vystavenie zeleniny v porovnaní s konkurenciou. Ako zákazníkom vyhovuje rozvrhnutie nákupnej plochy. Či už v realite (v prípade potreby s eye-trackingom) alebo prostredníctvom technológie VR. Viete navodiť tú správnu vianočnú atmosféru? Cítia sa zákazníci vo vašom obchode bezpečne z pohľadu hygieny? Ako pôsobí vaša webová stránka vizuálne? Orientujú sa na nej zákazníci? Máte intuitívne rozvrhnuté kategórie aj celkovú cestu e-shopom? Vie váš obchod inšpirovať a uľahčiť nakupovanie?

Product and offer evaluation

Odhaľte, ako zákazníci vnímajú vašu ponuku – chýbajú obľúbené výrobky alebo značky, je často vypredaný akciový tovar, nájdu vždy to dôležité alebo i niečo navyše. Aká je kvalita tovaru (pod privátnymi značkami), vyzerajú potraviny čerstvé? Zaujímajú vás konkrétne výrobky? Otestujte s pomocou eye-trackingu, či si ich zákazníci všimnú v regály. Povieme vám, aký dojem robí ich obal alebo ako spotrebiteľom chutia v porovnaní s benchmarkmi.

Pricing guide

Nastavte ceny správne pre svoju cieľovú skupinu. Zistite, ako vnímajú zákazníci váš obchod v porovnaní s konkurenciou z hľadiska cien a value for money. Zkontrolujte chystané zmeny cien a prípadnú reakciu zákazníkov, na to ako nastavujete akciové ceny a ako ich viete komunikovať.

Customer service

Zariaďte, nech sa k vám zákazníci radi vracajú vďaka ochotnejším, príjemnejším a schopnejším zamestnancom ako u konkurencie, krátkym radám pri pokladniach a dobre nastavenému vernostnému programu. Vyhovujú otváracie hodiny? Majú zákazníci dostatok miest na parkovanie? Zvládate efektívne riešiť reklamácie? Nájdite možné problémy a opravte ich.

Communication test

Otestujte s nami pôsobenie a efektivitu každej komunikácie od tlačenej, cez televíznurozhlasovú, sociálnu až po POS materiály a CSR aktivity. Využívame nástroje najvhodnejšie pre konkrétne zadanie vrátane eye-trackingu.

Brand audit

Značka si zaslúži samostatnú pozornosť a vlastnú sadu výskumných nástrojov. Zistite, ako zákazníci váš brand vnímajú na vedomej, podvedomej či emočnej úrovni. Aký je jej positioning, aké jej priraďujú atribúty a ako s ňou pracovať.

Mikuláš Hanes

Head of Qualitative
mikulas.hanes@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Získať retailovú štúdiu

Optimalizujte výkon svojich produktov

Pomôžeme vám v každej fáze životného cyklu produktu – od prvého nápadu, cez uvedenie na trh a fázu zrelosti až do ďalšej inovácie – s využitím nášho prepracovaného systému facilitácie, explorácie, testovanie a meranie.

Needs Exploration

Zistíme, kto sú vaši (potenciálni) spotrebitelia a klienti, aký je ich profil a pomôžeme vám pochopiť ich chovanie, zvyky, ich životný štýl a konzumáciu médií. A najmä – aké sú ich nenaplnené potreby, ktoré čakajú na váš produkt alebo inováciu.

Concept Ideation

Dáme vám nové podnety a pomôžeme s designom nového produktu alebo inováciou stávajúceho. Prepojíte svoj kreatívny potenciál, skúsenosti a potreby užívateľov, nápady designérov a produktových manažérov s našimi dátami a insighty a navrhnite spoločne s nami behom tvorivých workshopov koncept nového produktu alebo služby.

Concept & Product Test

Overte potenciál inovácií u cieľovej skupiny a vylaďte s nami produkt k dokonalosti. Či už máte prototyp, alebo hotový produkt na trhu, ktorého výkon chcete zlepšiť, necháme ho vyskúšať reálnymi ľuďmi z cieľovej skupiny a povieme vám, ako ho používajú, aký k nemu majú postoj, ako sú s jeho využívaním spokojní a ktoré jeho parametre zlepšiť. Určíme pre vás cenovú citlivosť, vysokú, optimálnu a nízku cenovú hladinu a dynamiku cenovej krivky.

Communication Test

Vylaďte s nami image a emocionálny otlačok produktu prostredníctvom našej platformy pre výskum branduotestujte s nami všetku komunikáciu: komunikačné koncepty, moodboardy, vizuály, cez televíznurozhlasovú reklamu, sociálnu komunikáciu až po POS materiály a CSR aktivity. Využívame nástroje najvhodnejšie pre konkrétne zadanie vrátane eye-trackingu.

Retail in Detail

Nástrojmi našej platformy pre výskum maloobchodu obsiahnete všetky prvky nákupného procesu a predáte viac svojich produktov viac zákazníkom.

Performance Tracking

Naplánujte rast svojho produktu a sledujte jeho výkon v čase. Odhadneme biznisový potenciál produktu alebo služby – záujem cieľovej skupiny a pravdepodobnosť realizácie v čase, aby ste si mohli pripraviť scenáre pre svoje biznisové plány. Zmeny v hodnotení produktu alebo služby a výkon komunikácie pre vás budeme sledovať v čase.

Branislav Veleg

Country Manager
branislav.veleg@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Získať produktovú štúdiu

Držte krok so slovenskou spoločnosťou

Či už potrebujete analýzu potrieb obyvateľstva a voličov, prehľad postojov k akejkoľvek téme, komunikačný test, meranie volebného potenciálu politického subjektu alebo informácie pre články, navrhneme optimálnu kombináciu metód zberu dát, napríklad pravidelný dotazníkový prieskum Omnibus NMS alebo kvalitatívne nástroje, poskytneme kvalitne interpretované dáta a navrhneme vhodné úpravy a best practices pre vaše ciele.

Médiá

Zistite, aký je profil vášho publika, aké sú jeho preferencie alebo aký je potenciál vašej cieľovej skupiny. Môžeme vám pomôcť otestovať nové mediálne formáty, získať spätnú väzbu na váš obsah aj analyzovať vašu konkurenciu. Meriame verejnú mienku a poskytujeme spoľahlivé podklady pre novinársku prácu.

Neziskový sektor a think tanky

Pomáhame neziskovému sektoru, think-tankom a watchdog inštitúciám pochopiť verejnú mienku v oblastiach ich záujmu, mapujeme problém a popisujeme súčasnú situáciu v kontexte spoločnosti. Zistite, aký je aktivačný potenciál vašej témy a ako ju komunikovať. Zistite, kto sú vaši súčasní a potenciálni darcovia a ako ich osloviť.

Zodpovedné značky

Pracujte na Corporate Social Responsibility s našou pomocou a dajte svojej značke výhodu. Zistite, aké nebiznisové témy sú dôležité pre verejnosť alebo zamestnancov v súvislosti s vašou spoločnosťou, ako k nim pristupovať a ako ich komunikovať.

Miestne samosprávy, úrady, verejné inštitúcie

Či už je predmetom výskumu hľadanie podnetov na zlepšenie kvality života, získavanie spätnej väzby o činnosti úradov alebo napríklad zefektívnenie verejných služieb, naším cieľom je vždy prepojiť štátne inštitúcie s verejnosťou a jej názorom a podporiť tvorbu politiky založenej na dátach.

Politické strany

Kto sú vaši súčasní a potenciálni voliči a ako ich môžete osloviť? Ako si váš politický subjekt stojí v porovnaní s vašimi konkurentmi? Ako verejnosť vníma osobnosti, program a značku politickej strany? Objavte a analyzujte s nami témy, ktoré skutočne rezonujú, získajte solídny základ pre volebný program a nastavenie komunikácie smerom k verejnosti, ako aj metodologicky presný predvolebný prieskum a cennú spätnú väzbu na aktivity politikov.

Denisa Lakatošová

Marketing & Communication Manager
denisa.lakatosova@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Získať výskum verejnej mienky