Predvolebný prieskum – máj 2023

Cielom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických volieb v čase zberu dát. Výsledky publikujeme jedenkrát mesačne.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnuté politické strany, ktoré voliči plánujú voliť, ale aj tie, ktorých voľbu ešte zvažujú. Zároveň sa vo výpočte zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť danú stranu.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Mikuláš Hanes

Politický analytik NMS Market Research Slovakia

 

„Aj v rámci májového volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia potvrdzuje strana Smer-SD svoju vedúcu pozíciu. Prisudzuje jej voličskú podporu 21,3%, čo je oproti aprílu pokles o 1 percentuálny bod.
Smeru-SD sa darí stabilizovať si svojich voličov a vďaka svojej aktivite ostáva potenciálnou voľbou pre viac ako štvrtinu obyvateľov. Vo svojej deklarovanej voličskej podpore ťaží z násobne väčšieho volebného jadra oproti bezprostredným konkurentom. 
Inými slovami, voliči Smeru-SD sú výrazne viac presvedčení o pevnosti a správnosti svojej voľby a zároveň sa Smeru darí stabilne rozširovať okruh svojich potenciálnych voličov na úkor ostatných subjektov. 

Na druhom mieste sú s takmer totožným výsledkom strany Progresívne Slovensko (14,2%) a Hlas-SD (14%). Vďaka intenzívnej predvolebnej kampani a väčšej prítomnosti v médiách sa Progresívne Slovensko dotiahlo na Hlas-SD a medzimesačne jeho deklarovaná podpora vzrástla, zatiaľ čo podpora Hlasu-SD stagnuje. Čo sa volebného potenciálu týka, má ešte stále navrch strana Hlas-SD (19,4%) pred Progresívnym Slovenskom (17,9%). Naopak, Progresívnemu Slovensku sa darí upevňovať svoje volebné jadro, ktoré medzimesačne narástlo na 6,7% a v tomto ukazovateli predbehlo o 0,3 p.b. Hlas-SD (6,4%). S výraznejším odstupom je na štvrtom mieste hnutie Republika s deklarovanou podporou 8,7%, ktoré medzimesačne zaznamenalo pokles o 1,2 p.b. 

Aktívna predvolebná kampaň prospieva aj ďalším dvom subjektom: OĽANO a SaS. Podpora OĽANO na úrovni 7,3% zaznamenala medzimesačný nárast o 2 p.b. Igorovi Matovičovi sa vďaka diskusiám naprieč Slovensku a intenzívnej billboardovej kampani darí navyšovať aj volebné jadro (3,9%) a potenciál hnutia už prekračuje 10% (medzimesačný rast o 3 p.b.). Podpora SaS medzimesačne stúpla o 1 p.b. vo všetkých ukazovateľoch: jej potenciálny volebný zisk je na úrovni 6,2%, volebné jadro obsahuje 2,1% voličov a volebný potenciál dosahuje úroveň 11%.“

 

Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali politické strany v čase dopytovania
 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %
 • do parlamentu by sa dostali strany s viac ako 5 %

 

 

Porovnanie volebného modelu s minulým mesiacom

 • červenou sú znázornené poklesy v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • modrou sú znázornené nárasty v percentuálnych bodoch v porovnaní s minulým mesiacom
 • sivá farba značí rovnaký výsledok

 

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 2.5%

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

 

Volebná účasť

Ak by sa voľby konali v čase od 03. 05. – 17. 05. 2023, odhadovaná účasť by bola 67 % voličov. Pri výpočte odhadovanej volebnej účasti zohľadňujeme mieru presvedčenia ísť voliť.

 Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online (81%) cez Slovenský národný panel v kombinácii s telefonickým dopytovaním na náhodne generovaných číslach (19 %). Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 03.05. – 17.05.2023. Prieskumu sa zúčastnilo 1 233 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, voľba vo voľbách NRSR 2020, národnosť.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Prieskum bol realizovaný bez zadávateľa na náklady prieskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.