Hoaxy sú problém, myslia si Slováci. Zodpovednosť za boj proti nim by mal prevziať štát aj ľudia

Podľa viacerých medzinárodných prieskumov Slováci patria medzi národy, ktoré majú najväčšie tendencie uveriť rôznym konšpiráciám a nepravdivým informáciám*. Napriek tomu je väčšina Slovákov presvedčená (69 percent), že dokáže odlíšiť hoax od pravdy. Väčšina populácie sa však zhoduje na tom, že šírenie nepravdivých informácií je veľkým problémom v našej spoločnosti a hlavnými aktérmi v boji proti hoaxom majú byť samotní ľudia a štát.

Takmer 7 z 10 Slovákov sú si úplne alebo skôr istí, že dokážu odlíšiť hoax od pravdy. Istejší sú si predovšetkým muži (75 percent) a ľudia s vysokoškolským vzdelaním (88%).

 

 

Za šírenie hoaxov môžu najmä užívatelia na Facebooku

Za najväčších šíriteľov nepravdivých informácií považujú Slováci predovšetkým užívateľov sociálnych sietí (91 percent). Najhoršiu povesť zo sociálnych sietí si zaslúžil Facebook. 58 percent ľudí ho označilo za sociálnu sieť, kde sa najviac šíria hoaxy. Ako zdroj dezinformácií vnímajú Facebook predovšetkým mladšie generácie do 44 rokov.

Na šírení hoaxov sa však podieľajú aj samotní ľudia, myslí si to 85 percent Slovákov. Médiám a politickým predstaviteľom prisúdili ich podiel zodpovednosti na šírení hoaxov 8 z 10 Slovákov.

 

 

Zodpovednosť za boj proti šíreniu hoaxov má prevziať štát a samotní ľudia

Šírenie nepravdivých informácií je v našej spoločnosti problém, myslí si 79 percent Slovákov. To, aby sa na Slovensku zabránilo šíreniu nepravdivých informácií, má podľa opýtaných riešiť štát (44 percent) aj samotní ľudia (44 percent). 40 percent populácie by túto zodpovednosť preniesli aj na vlastníkov a administrátorov sociálnych sietí.

“Povzbudivé je, že značná časť populácie si uvedomuje, že šírenie hoaxov je v našej spoločnosti problém a nie je možné mu predísť bez vlastného pričinenia. Slováci a Slovenky však očakávajú, že v boji so šírením hoaxov bude aktívny aj štát, čo je v kontexte so zrušením dotácií pre podporu mediálnej výchovy a boja proti dezinformáciám zo strany Ministerstva kultúry v protiklade s realitou,” dopĺňa výsledky prieskumu Denisa Lakatošová z NMS. 

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 10. – 14. januára 2024. Zber dát bol realizované cez European National Panels. Zúčastnilo sa ho 1 030 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.

 

*Použité zdroje:

https://sita.sk/slovensko-patri-k-najmenej-odolnym-krajinam-voci-manipulativnym-a-pro-ruskym-narativom-klesla-aj-podpora-nato/

https://www.globsec.org/sites/default/files/2023-05/GLOBSEC Trends 2023.pdf

https://www.globsec.org/what-we-do/publications/globsec-trends-2020-central-europe-eastern-europe-and-western-balkans-times?fbclid=IwAR2MgIV5XZo34ee4AFhgJuLEg9PUTZkrjiC4PV8ZulFGq9c39TjCgo-Ozjg