Volebný prieskum k 2. kolu prezidentských volieb

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických prezidentských volieb v čase zberu dát. Volebný model od NMS, ktorého zadávateľom je Denník SME, vychádza raz mesačne.

Vo výpočte volebného modelu zohľadňujeme mieru presvedčenia ísť voliťmieru pravdepodobnosti voľby druhého kandidáta.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Komentuje Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia

Výsledky aktuálneho volebného modelu k prezidentským voľbám od agentúry NMS Market Research Slovakia potvrdzujú predpoklady o vyrovnanom súboji. S ohľadom na interval spoľahlivosti v rámci volebných modelov sa nedá jednoznačne určiť, kto by vyhral prezidentské voľby.

V období medzi prvým a druhým kolom by súboj o prezidentský palác dopadol nesmierne tesne: víťazom by sa stal Ivan Korčok s podporou 51,7% voličov a Peter Pellegrini by získal 48,3%. S ohľadom na štatistickú odchýlku, ktorá pri takejto miere podpory dosahuje +- 3,7 p.b. teda nemôžeme určiť jasného víťaza.

Volebný zisk Ivana Korčoka by sa v období zberu dát (28.3. až 2.4.) pohyboval v intervale 48% – 55,4%, u Petra Pellegrinoho by bol potenciálny volebný zisk v rozmedzí 44,6% – 52%. To znamená, že hoci by mal Ivan Korčok o niečo vyššie šance na výhru, súboj medzi oboma kandidátmi je stále otvorený.

Detailnejší pohľad na výsledky 2. kola – čo môže rozhodnúť?

 • Ivanovi Korčokovi sa podarilo dohnať stratu, ktorú mal v minulých volebných modeloch medzi voličmi, ktorí sa jasne neprikláňajú ani ku koalícii, ani k opozícii. Títo voliči majú síce stále podpriemernú účasť oproti jasne vyhraneným voličom, ale Korčok u nich boduje už rovnako ako Pellegrini a spolu s lepšou mobilizáciou opozičného tábora a schopnosťou osloviť cca desatinu voličov koalície to momentálne stačí Korčokovi na mierne vedenie.
 • Ukazuje sa, že rozhodujúca pre konečný výsledok prezidentských volieb môže byť volebná účasť. Model nám aj v porovnaní s meraním spred dvoch týždňov projektuje pre 2. kolo porovnateľnú, prípadne o niečo vyššiu účasť, než bola v kole prvom.
 • V neprospech Petra Pellegriniho a jeho šancí v 2. kole hrá fakt, že 10% jeho voličov pripúšťa, že môžu zmeniť názor a budú radšej voliť Ivana Korčoka. Ten má takýchto voličov vo svojom tábore 5%.
 • Výsledok oboch kandidátov bude závisieť aj od toho, ako sa im podarí zmobilizovať ich potenciálnych voličov, ktorí neboli voliť v 1. kole. V populácii je až štvrtina ľudí, ktorí neboli voliť v 1. kole, neodmietajú, že by išli voliť v 2. kole a dokonca aj majú preferenciu, komu by dali svoj hlas.
 • Nevoliči z 1. kola, ktorí zvažujú svoj hlas dať Ivanovi Korčokovi, tak robia častejšie preto, aby zabránili výhre jeho protikandidáta. Tí, ktorí zvažujú Petra Pellegriniho majú opačný dôvod – viac ako polovica z nich chce skôr podporiť tohto kandidáta.
 • Približne 8% populácie neodmieta účasť v 2. kole volieb, ale ešte nie sú rozhodnutí, komu dajú svoj hlas.

Detailnejší pohľad na výsledky 2. kola -sociodemografické ukazovatele

 • Peter Pellegrini je naďalej kandidátom strednej generácie (45-64 rokov), Ivan Korčok jasne vedie u najmladších voličov (18-34 rokov). U ľudí nad 65 rokov je situácia pomerne vyrovnaná (47,6% pre Korčoka vs. 52,4% pre Pellegriniho), táto veková skupina je navyše napriemerne mobilizovaná (o 10 p.b. nad priemerom).
 • Pellegrini jasne vyhráva u voličov so základným a učňovským vzdelaním (60% vs. 40%), avšak táto kategória vykazuje podpiemernú ochotu zúčastniť sa volieb. 2/3 vysokoškolsky vzdelaných voličov by preferovalo Ivana Korčoka, navyše pri výrazne napriemernej ochote zúčastniť sa 2. kola.
 • Ochota zúčastniť sa volieb jasne rastie s veľkosťou sídla. Peter Pellegrini jasne dominuje iba v najmenších obciach do 1000 obyvateľov (62,8%), vo väčších dedinách a malých mestách je podpora pomerne vyrovnaná. Vo väčších mestách nad 20 000 obyvateľov vedie Korčok voči Pellegrinimu v pomere 53:47 a v mestách nad 100 000 obyvateľov jasne dominuje so ziskom 68,3%.
 • Čo sa podpory v jednotlivých krajoch týka, napriek nižšej vzorke môžeme pri takejto voľbe medzi dvoma kandidátmi usúdiť, že si obaja udržiavajú svoje bašty – Bratislavský a Trnavský kraj v prospech Korčoka, Nitriansky a Prešovský v prospech Pellegriniho. Zaujímavosťou je Banskobystrický kraj, ktorý by sa výraznejšie priklonil v prospech Ivana Korčoka (56% vs. 44%), avšak pri podpriemernej deklarovanej účasti.

Detailnejší pohľad na výsledky 2. kola – voliči jednotlivých kandidátov z 1. kola

 • Ivan Korčok sa podľa nášho modelu môže v 2. kole spoliehať okrem svojich voličov z 1. kola aj na voličov Patrika Dubovského a Igora Matoviča.
 • V prospech Petra Pellegriniho pôjdu okrem jeho vlastných voličov v 2. kole hlasovať najmä voliči Štefana Harabina. Štvrtina jeho voličov plánuje v 2. kole ostať doma.
 • V podstate rovnomerne si obaja kandidáti rozdeľujú voličov Jána Kubiša a Krisztiána Forróa z 1. kola, ale u nich môžu byť nakoniec rozdiely s ohľadom na ich nízky volebný zisk a tým pádom aj menšiu vzorku, výraznejšie.

Detailnejší pohľad na výsledky 2. kola – voliči jednotlivých politických strán

 • Pri pohľade na deklarovanú účasť v 2. kole môžeme konštatovať, že najviac mobilizovaní sú sympatizanti Progresívneho Slovenska, koalície SLOVENSKO a Za ľudí, Demokratov, Smeru-SD a SaS. Potenciálni voliči týchto strán vykazujú výrazne nadpriemernú ochotu zúčastniť sa prezidentských volieb.
 • Mierne nadpriemernú ochotu vykazujú v našom volebnom modeli potenciálni voliči Hlasu-SD a KDH. Približne každý tretí potenciálny volič týchto strán by počas zberu dát ostal doma a nešiel by voliť v prezidentských voľbách.
 • Okolo priemeru účasti v celkovej vzorke sa pohybuje ochota zúčastniť sa volieb u potenciálnych voličov SNS, Republiky a Maďarskej aliancie.
 • Ivan Korčok jasne dominuje medzi voličmi Demokratov, PS, SaS a koalície SLOVENSKO a Za ľudí, medzi ktorými oslovuje 94 a viac percent voličov, ktorí plánujú ísť k prezidentským voľbám. Nadpriemerne boduje aj medzi voličmi KDH, kde získal takmer 80%.
 • Na rozdiel od Pellegriniho sa Korčokovi darí oslovovať do určitej miery aj voličov strán, ktoré ho priamo nepodporujú: dokáže osloviť cca desatinu voličov koaličných strán a hnutia Republika, ktorí plánujú zúčastniť 2. kola prezidentských volieb.
 • Pellegrini si drží vysokú podporu u voličom strán Smer-SD, Hlas-SD, SNS a hnutia Republika, u ktorých oslovuje takmer 90% ich voličov, ktorí plánujú ísť k voľbám. Ako sme však spomínali vyššie, ich deklarovaná účasť je, okrem voličov Smeru-SD, o 10-15 p.b. nižšia ako u voličov strán súčasnej opozície.
 • Stále vysoko nadpriemerne boduje Peter Pellegrini u voličov ĽSNS, Maďarskej aliancie a Sme rodina, avšak voliči týchto strán deklarujú podpriemernú ochotu zúčastniť sa prezidentských volieb.“

Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali prezidentskí kandidáti v čase dopytovania
 • volebný model zohľadňuje pravdepodobnosť účasti vo voľbáchmieru pravdepodobnosti voľby druhého kandidáta – znamená to, že hlas voličov, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť, je silnejší, ako hlas tých, ktorí ešte nevedia, či pôjdu voliť a zároveň hlas voličov, ktorí sú rozhodnutí pre voľbu konkrétneho kandidáta a je pre nich nepravdepodobné, že by svoj názor zmenili v prospech opačného kandidáta, vstupuje do výsledku kandidáta s vyššou váhou, ako hlas voličov, ktorí nevylúčili voľbu druhého kandidáta.

 

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale
 • štatistická odchýlka sa pri kandidátoch s vyššou podporou pohybuje na úrovni  +/- 3,7 p.b.

 

 

Volebné jadro a volebný potenciál

Volebné jadro

 • vyjadruje podiel voličov, ktorí preferujú daného kandidáta a je u nich nepravdepodobné, že by svoju voľbu zmenili v prospech druhého kandidáta

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny zisk daného prezidentského kandidáta
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí daného kandidáta preferujú, ale ešte stále zvažujú aj voľbu druhého kandidáta

 

 

Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 28. 03. – 02. 04. 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 045 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, národnosť, voľba vo voľbách do NRSR 2023, voľba v 1. kole prezidentských volieb. Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME.

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.