Zdravotnú poisťovňu chce zmeniť 10 % Slovákov a Sloveniek.

Zmeniť zdravotnú poisťovňu si každý z nás môže do konca septembra 2022. Necelé štyri mesiace pred týmto termínom vyjadrilo úmysel zmeniť zdravotnú poisťovňu 10 % Slovákov a Sloveniek. Odísť zo svojej poisťovne plánujú najčastejšie poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Najviac nových klientov by mohla získať poisťovňa Dôvera.

Každý desiaty z opýtaných vyjadril svoj zámer zmeniť tento rok svoju zdravotnú poisťovňu. Ďalších 14 % ešte váha. Zdravotnú poisťovňu majú v pláne meniť častejšie muži v porovnaní so ženami (12 %), ľudia  vo veku od 25 – 34 rokov (16 %) či obyvatelia Banskobystrického kraja (16 %). Pri starších vekových generáciách (nad 45 rokov) sa častejšie stretávame s váhaním, či zdravotnú poisťovňu vymeniť alebo nie.

Najčastejšie svoj zámer vymeniť zdravotnú poisťovňu vyjadrili klienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Zároveň sa medzi jej klientmi nachádza najväčší podiel váhavých, resp. tých, ktorí sa ešte nerozhodli, či budú alebo nebudú meniť poisťovňu. Klienti VšZP tvoria 56 % z tých, ktorí majú v pláne vymeniť tento rok zdravotnú poisťovňu.

Graf z prieskumu od agentury pre prieskum trhu NMS Market Research Slovakia

Najviac nových klientov môže získať poisťovňa Dôvera

Oslovení, ktorí by chceli tento rok zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu, by sa chceli stať klientmi:

  • Poisťovne Dôvera – 35 %
  • Poisťovne Union – 24 %
  • Všeobecnej zdravotnej poisťovne – 17 %
  • Ešte sa nerozhodli – 24 %

Aktuálni poistenci VšZP, ktorí plánujú zmenu poisťovne, vo viac ako polovici prípadov uvažujú o Dôvere. Medzi klientmi Union sa častejšie uvažuje o výmene za VšZP. Medzi poistencami Dôvery, ktorí chcú z nej odísť, je porovnateľný podiel tých, čo zvažujú ostatné dve poisťovne, prípadne ešte nie sú rozhodnutí.

Graf z prieskumu od agentury pre prieskum trhu NMS Market Research Slovakia

Okrem širokej siete zmluvných lekárov si klienti pochvaľujú predovšetkým príspevok na zubné ošetrenie.

Klienti si vo všeobecnosti najviac pochvaľujú, ak ich zdravotná poisťovňa má širokú sieť zmluvných lekárov (51 %). Obľube sa teší aj príspevok na zuby, ktorý vyhovuje 41 % klientov.

Rôzni klienti majú rôzne preferencie benefitov. Obľuba benefitov je závislá predovšetkým od pohlaviaveku klientov. V rámci kampane by sa preto zdravotné poisťovne mali zamerať na jednotlivé skupiny obyvateľov a prispôsobiť ich komunikáciu ich potrebám. „Ženy prirodzene zaujímajú častejšie benefity, ktoré si môžu uplatniť pri ošetrení všetkých členov rodiny – teda príspevky na zubné ošetrenie, na okuliare či na doplnky pre deti. Staršie generácia zas na benefity až tak nepozerajú. Prioritou je, aby poisťovňa mala širokú sieť zmluvných lekárov. U najmladších zas poisťovne zabodujú predovšetkým zľavami,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS Slovakia.

Práve široká sieť zmluvných lekárov je silnou zbraňou Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V ostatných výhodách a benefitoch pre poistencov, ktoré si pochvaľujú, ju výrazne porážajú zvyšné dve súkromné poisťovne.

Poistenci Union a Dôvery si častejšie pochvaľujú predovšetkým príspevky na zubné ošetrenie na okuliare. Preplácanie zákrokov, ktoré iné poisťovne nepreplácajú, prípadne vyššie príspevky na niektoré zákroky, si častejšie pochvaľujú klienti poisťovne Union. Dôvera zas vo väčšej miere oslovuje zľavami v lekárni a na špeciálne potraviny, príspevkami na ošetrenie a doplnky pre deti, či výhodami pre diabetikov.

 

Graf z prieskumu od agentury pre prieskum trhu NMS Market Research Slovakia

 

PODROBNOSTI O PRIESKUME

Zber dát prebiehal v čase od 3. – 7. mája 2022. Prieskumu sa zúčastnilo 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov. Vzorka kopírovala rozloženie populácie Slovenska podľa pohlavia, veku, vzdelania, kraja a veľkosti miesta bydliska. Zber dát prebiehal cez Slovenský národný panel (www.narodnypanel.sk).

 PODROBNOSTI O AGENTÚRE NMS MARKET RESEARCH

Prieskum bol realizovaný agentúrou NMS Market Research, ktorá je  členom organizácií ESOMAR a SIMAR. Agentúra NMS Market Research je na trhu 23 rokov a predmetom jej skúmania sú tak komerčné prieskumy, ako aj prieskumy zamerané na spoločenské a politické témy.

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Denisa Lakatošová

denisa.lakatosova@nms-sk.sk

+421 948 727 527