Stranícky volebný model – február 2024

Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických volieb v čase zberu dát.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnuté politické strany, ktoré voliči plánujú voliť, ale aj tie, ktorých voľbu ešte zvažujú. Zároveň sa vo výpočte zohľadňuje miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť danú stranu.

Zvolenú metodológiu je potrebné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov a pri porovnávaní s publikovanými výsledkami iných agentúr. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa výsledky prieskumov politických preferencií môžu medzi jednotlivými agentúrami líšiť a aký je rozdiel medzi voličskými preferenciami a volebným modelom, odporúčame Vám tento článok.

Optikou experta

Komentuje Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia

„Aktuálny volebný model agentúry NMS Market Research ukazuje, že turbulentné politické obdobie, ktoré v ostatných týždňoch Slovensko prežíva, sa prejavuje aj na podpore jednotlivých politických strán a hnutí. Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici februára, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo podporu 22% voličov. Za ním by sa umiestnil víťaz septembrových volieb, strana Smer-SD, s podporou na úrovni 21%. Na treťom mieste je stabilne strana Hlas-SD, ktorej by svoj hlas odovzdalo 16,9% voličov a stala sa tak skokanom aktuálneho volebného modelu.

Podrobnejšie dáta k podpore troch najpopulárnejších strán

 • S ohľadom na interval spoľahlivosti, ktorý je pri prvých dvoch subjektoch na úrovni 3,2 p.b. je “súboj” o prvú priečku medzi PS a Smer-SD veľmi vyrovnaný.
 • Podpora PS zaznamenala oproti januáru nárast o 0,9 p.b. Volebné jadro progresívcov je vo februári na úrovni 15,1% (oproti januáru +2 p.b.) a ich potenciál dosahuje 25,6% čo je medzimesačne nárast o 0,9 p.b.
 • Smer-SD zaznamenal v deklarovanej podpore voličov medzimesačný pokles o 1,3 p.b. Čo sa volebného jadra Smeru-SD týka, momentálne je na úrovni 15,5% (+0,4 p.b. oproti januáru) a ich volebný potenciál dosahuje 23,9%, čo je pokles o 2,3 p.b. Podpora Smeru-SD tak už druhý mesiac po sebe vykazuje klesajúcu tendenciu, čo sa odráža najmä na podpore strany Hlas-SD.
 • Líder strany Hlas – SD Peter Pellegrini je momentálne v ostrej kampani do prezidentských volieb, čo môže mať za následok medzimesačný nárast deklarovanej podpory voličov o 2,2 p.b. V aktuálnom modeli sa volebné jadro Hlasu-SD pohybuje na úrovni 9,8% (+0,5 p.b.) a volebný potenciál narástol v porovnaní s januárom o 2,3 p.b. na 21,6%.

Podpora strán, ktoré by sa dostali do parlamentu, ale s nižšou podporou

Nasledujú ďalšie 3 politické strany a hnutia, ktoré by sa na základe februárového volebného modelu NMS Market Research Slovakia stále dostali do NR SR. Na 4. mieste by sa umiestnilo KDH, ktoré by získalo podporu voličov na úrovni 7,2%. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika, ktoré by získalo 5,8%SaS s podporou 5,7% voličov.

Volebný model nám o týchto stranách ukazuje nasledovné:

 • Podpora Kresťanských demokratov ostáva medzimesačne stabilná (+0,4 p.b.), podobne ako ich volebný potenciál, ktorý je na úrovni 9,9% (+0,4 p.b.). Volebné jadro medzimesačne pokleslo o 1 p.b. na 2,6%, ale je to posun v rámci štatistickej odchýlky.
 • Hnutie Republika zaznamenalo medzimesačný pokles podpory o 0,7p.b. a ich potenciál dokonca klesol až o 2,8 p.b. na úroveň 7%. Na druhej strane sa ale hnutiu Republika mierne utužilo jadro, ktoré je vo februárovom volebnom modeli na úrovni 4,2% (+0,7 p.b.)
 • Sloboda a Solidarita stratila oproti januáru 1,2 p.b. a dlhodobo sa potýka s úzkym volebným jadrom, ktoré je vo februárovom modeli na úrovni 2,1% (-0,6 p.b.). Volebný potenciál strany je na úrovni 9,9%, čo je medzimesačný pokles o 2,1 p.b.

V špeciálnej situácii je koalícia hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ. Ak by kandidovala ako koalícia, jej aktuálny zisk na úrovni 6% by jej nestačil na vstup do parlamentu. To by sa však zmenilo, ak by kandidovali na spoločnej kandidátke ako jeden subjekt – vtedy by sa im podarilo preliezť hranicu 5% potrebnú na vstup do NR SR. Podpora tejto koalície sa medzimesačne nezmenila, rovnako ako jej volebné jadro (3,1%) a volebný potenciál (7,8%, – 0,1 p.b.).

Strany, ktoré by ostali mimo parlament

Mimo parlament by sa ocitli strany SNS (4,2%), hnutie Sme rodina (3,6%), Aliancia (3,3%) a Demokrati s podporou 2,5%.

Tieto štyri strany stále majú teoretickú šancu na vstup do parlamentu:

 • Horný interval spoľahlivosti pri volebnom výsledku SNS je na úrovni 5,7%, preto je možné, že by sa nakoniec v NR SR ocitla. Potenciál strany atakuje hranicu 6%.
 • Aj u Sme rodina by horný interval spoľahlivosti tesne stačil na vstup do parlamentu (5,0%), volebný potenciál hnutia je na úrovni 5,5%.
 • Potenciál Aliancie je už dlhšiu dobu medzi 4% a 5% (aktuálne na úrovni 4,3%) a záležalo by najmä na volebnej účasti a mobilizácii ich voličov.
 • Potenciál Demokratov dlhodobo presahuje hranicu 5% (momentálne 5,6%).

Ostatné subjekty získali v modeli podporu nižšiu ako 2%.

 

Prekryv elektorátov jednotlivých strán

 • Progresívne Slovensko viaže na seba až štvrtinu volebného potenciálu Demokratov, necelú štvrtinu potenciálu SaS a desatinu potenciálnych voličov Aliancie.
 • Elektorát Smeru-SD sa percentuálne najviac prekrýva s ĽSNS (25% ich potenciálu), Republikou (17%) a SNS (11%), čo znamená, že Smer-SD v súčasnosti najviac limituje potenciálny rast týchto troch subjektov.
 • Strana Hlas-SD v najväčšej miere viaže potenciálnych voličov Smeru-SD (9%), Aliancie a hnutia Sme rodina (6%). Podobne úspešne sa jej darí oslovovať aj potenciálnych voličov KDH (5%) a SNS s PS (4%), čo môže byť kľúčové pre úspech Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách.

Aktuálny volebný model vychádza z odhadovanej volebnej účasti na úrovni 62,1%.


Volebný model

 • miera podpory, akú by s najväčšou pravdepodobnosťou získali politické strany v čase dopytovania
 • zahŕňa voličov, ktorí sú pre politickú stranu rozhodnutí alebo ju zvažujú, pričom sa vo výpočte zohľadňuje miera istoty ísť voliť danú stranu, ale aj miera presvedčenia zúčastniť sa volieb
 • nerozhodnutí (teda tí, ktorí neuvedú ani jednu stranu, ktorú by volili a ani jednu stranu, ktorú zvažujú) a tí, ktorí odmietajú ísť voliť sa do modelu nezahŕňajú
 • v grafe sú znázornené strany s nameraným ziskom nad 2 %
 • do parlamentu by sa dostali strany s viac ako 5 %

 

 

Výsledky v intervale spoľahlivosti

 • namerané výsledky sa s 95 % pravdepodobnosťou nachádzajú v uvedenom intervale

 

 

Volebný potenciál

 • udáva maximálny % zisk danej politickej strany
 • okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným potenciálom nad 2.5%

 

 

Volebné jadro

 • udáva percento voličov, ktorí sú pevne rozhodnutí, že danú stranu budú voliť.
 • v grafe sú zobrazené strany s volebným jadrom nad 0.5%

 

Vývoj voličskej podpory podľa volebného modelu NMS

 

 Metodológia prieskumu

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 14. – do 18. februára 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 022 respondentov.

Vzorka je vážená multidimenzionálnym vážením podľa týchto kategórií: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta trvalého bydliska, vzdelanie, pracovné zaradenie, voľba vo voľbách NRSR 2023, národnosť.

Do výpočtu volebného modelu, volebného potenciálu a volebného jadra vstupuje každý volič s váhou, ktorá je určená silou jeho presvedčenia ísť voliť.

Zadávateľom prieskumu je Denník SME. 

 

Publikácia výsledkov

Pri publikovaní výsledkov, prosíme, uvádzajte zdroj dát NMS Market Research Slovakia s aktívnym linkom na tento článok.

 

Kontakt pre médiá

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Slovakia – mikulas.hanes@nms-sk.sk, +421 948 542 501

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia – denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.