Práva pre LGBTQ páry: V spoločnosti má najmenšiu podporu možnosť adopcie detí.

Ako súčasť PRIDE mesiaca zisťovala prieskumná agentúra NMS Market Research Slovakia prostredníctvom online reprezentatívneho prieskumu postoje populácie na témy, ktoré najviac trápia LGBTQ komunitu. Najväčší problém vidia Slováci a Slovenky v možnosti adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia. Na druhej strane možnosť dediť a nazrieť do zdravotnej dokumentácie pre tieto páry schvaľuje viac ako polovica populácie.

37 percent populácie podporuje životné partnerstvá pre všetky páry bez rozdielu pohlavia. Za túto možnosť sa vyslovilo výrazne viac žien (43 percent) než mužov, mladší respondenti do 34 rokov (48 percent), ľudia s vysokoškolským vzdelaním (46 percent) či obyvatelia Bratislavského kraja (52 percent).  Ak sa pozrieme na volebné preferencie tejto skupiny obyvateľov, za životné partnerstvá pre všetkých sa vyslovilo až 83% sympatizantov Progresívneho Slovenska68% sympatizantov strany Sloboda a Solidarita.

Možnosť uzákonenia životných partnerstiev ako alternatívy k manželstvu, ale iba pre páry opačného pohlavia, by podporilo 17 percent populácie. “Ukazuje sa, že zjednodušenie uzatvárania životných zväzkov je relevantnou témou pre viac ako polovicu populácie. Spoločnosť v otázke životných partnerstiev nie je úplne jednotná, avšak ⅔ zástancov tohto inštitútu by ho uplatnili pre všetky páry bez rozdielu pohlavia,” interpretuje výsledky prieskumu analytik NMS Market Research Slovakia Mikuláš Hanes.

Za zachovanie doterajšieho právneho stavu  (možnosti uzatvoriť manželstvo) je 32 percent opýtaných. Vo väčšej miere sa za zachovanie status quo vyjadrovali muži (39 percent) a obyvatelia východného Slovenska (38 percent). Pri pohľade na politické preferencie zástancov súčasného stavu si túto možnosť vybralo až 62 percent sympatizantov KDHpolovica sympatizantov Republiky a Smeru-SD.

 

Možnosť adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia má v spoločnosti menšiu podporu

 27% opýtaných je za to, aby po uzavretí životného partnerstva mali možnosť adopcie detí všetky páry bez ohľadu na pohlavie. Rovnako ako pri predošlej otázke, aj adopcie detí bez obmedzení s ohľadom na pohlavie páru schvaľujú vo väčšej miere ženy (33 percent), ľudia do 34 rokov (40 percent) a obyvatelia Bratislavského kraja (41 percent).

Aj v tomto prípade sa potvrdilo názorové rozdelenie obyvateľov Slovenska na konzervatívno-liberálnom spektre. Oproti priemeru populácie častejšie podporujú adopcie detí pre všetky páry s uzavretým životným partnerstvom bez rozdielu pohlavia predovšetkým sympatizanti Progresívneho Slovenska (67 percent) a strany Sloboda a Solidarita (44 percent).

Približne pätina populácie (21 percent) je za možnosť adopcie pre páry, ktoré uzavreli životné partnerstvo, avšak podľa ich názoru by sa táto možnosť mala týkať iba párov opačného pohlavia.

 39 percent opýtaných je za zachovanie súčasného stavu. V porovnaní s priemerom populácie je tento názor silnejší predovšetkým u sympatizantov strán KDH (72 percent), Smer-SD (54 percent), Republika (54 percent) a Hlas -SD (50 percent).

 

 

V možnosti dediť a nazerať do zdravotnej dokumentácie Slováci až taký problém nevidia

 6 z 10 Slovákov súhlasí s tým, aby páry rovnakého pohlavia mali možnosť medzi sebou dediť. Možnosť nazrieť do zdravotnej dokumentácie pre tieto páry by podporili dokonca až takmer dve tretiny dospelej populácie Slovenska (64 percent).  Zaujímavé je, že aj pri sympatizantoch konzervatívnejších strán sa ukazuje takáto právna úprava ako akceptovateľná. Jediným hnutím, ktorej sympatizanti sú častejšie proti týmto právnym úpravám, ako za ich schválenie, je hnutie Republika. Najsilnejšiu podporu majú obe právne úpravy u sympatizovantov Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita.

“Z výsledkov prieskumu je zrejmé, že najväčším vnímaným problémom pri zavedení registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia je možnosť adopcie detí. V prípade snáh o zrovnoprávnenie homosexuálnych párov je preto potrebné sústrediť verejnú debatu predovšetkým na túto oblasť. Vidíme, že pri ostatných otázkach, ako je napríklad právo dediť alebo možnosť nazrieť do zdravotnej dokumentácie, je aj konzervatívnejšia časť populácie Slovenska otvorená zmene legislatívy pre páry rovnakého pohlavia,“ uzatvára Denisa Lakatošová z NMS.

 

 

(Uvedený graf je interaktívny. Môžete si zvoliť možnosť vidieť výsledky tak za celú populáciu, ako aj za sympatizantov politických strán s najsilnejšou voličskou podporou).

 

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 02. – 08. júna 2023. Zúčastnilo sa ho 1 012 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.