Každý štvrtý Slovák je za vystúpenie Slovenska z EÚ. Najčastejšie voliči Smeru

Po 20. rokoch členstva Slovenska v EÚ väčšina populácie zastáva názor, že v nej chce ostať aj naďalej. Názory však nie sú zhodné naprieč celým politickým spektrom. Rovnako tak sa ľudia líšia aj v názore na rôzne hypotetické scenáre vývoja EÚ a jej vplyvu na prijímanie zákonov a riadenie krajiny. Reprezentatívny prieskum odpovedá na otázky, aký postoj zastávajú voliči jednotlivých strán na rôzne otázky týkajúce sa Európskej únie.

V reprezentatívnom online prieskume sme respondentom predložili niekoľko hypotetických scenárov vývoja situácie v Európskej únií. Každý z nich mal za seba vyjadriť, či s daným scenárom súhlasí, alebo nesúhlasí.

Najväčšiu mieru nesúhlasu si vyslúžil hypotetický scenár o vystúpení Slovenska z EÚ. So slovexitom súhlasí štvrtina populácie, nesúhlasí 60 percent.

U voličov Smeru, ako u jediných, prevláda názor o vystúpení Slovenska v EÚ. Za slovexit je 47 percent z nich, proti 39 percent.

 

 

Každý druhý Slovák nesúhlasí s členstvom Ukrajiny v EÚ

Za prijatie Ukrajiny do EÚ je 28 percent populácie. Najvýraznejšie je tento názor rozšírený medzi voličmi hnutia Slovensko, Progresívneho Slovenska a SaS. Medzi voličmi KDH je takisto viac tých, ktorí súhlasia s prijatím Ukrajiny do EÚ ako tých, čo nesúhlasia, avšak narozdiel od zvyšných opozičných partnerov je medzi nimi výrazne viac ľudí, ktorí nevedia, na ktorú stranu sa postaviť.

Medzi podporovateľmi vládnej koalície je proti členstvu Ukrajiny v EÚ najviac medzi voličmi Smeru.

 

 

K vzniku spoločnej federácie z krajín EÚ majú najbližšie voliči hnutia Slovensko

 Respondenti v prieskume mali najmenej jednoznačný názor na hypotetický scenár týkajúci sa vytvorenia spoločnej federácie z krajín EÚ – tzv. Spojených štátov Európskych.

Za vytvorenie feredácie je niečo cez štvrtinu populácie (27 percent), proti 45 percent. Zvyšok, 29 percent, sa k otázke nevedel vyjadriť.

K vytvoreniu federácie majú najbližšie voliči hnutia Slovensko. Za je takmer každý druhý z nich.

 

 

Vplyv EÚ na prijímanie zákonov na Slovensku má byť nižší, myslí si takmer polovica populácie

45 percent populácie Slovenska si myslí, že vplyv EÚ na prijímanie zákonov a riadenie našej krajiny by mal byť nižší, ako v súčasnosti je. S týmto výsledkom je to názor, ktorý v populácii Slovenska prevláda.

Toto presvedčenie je však silnejšie najmä u starších ročníkov. S narastajúcim vekom rastie aj podiel tých, ktorý tento názor zastávajú.

Približne štvrtina populácie by zachovala vplyv EÚ taký, ako je v súčasnosti. Len 14 percent populácie by bolo za to, aby bol vplyv EÚ na prijímané zákony väčší, ako je teraz.

 

 

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 18. – 21. apríla 2024. Zber dát bol realizovaný cez European National Panels. Zúčastnilo sa ho 1 010 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov. Prieskum vznikol v spolupráci s denníkom SME.

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.